Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 15.00 лв


ВСУ "Черноризец Храбър"

 

 

 

 

ДОКЛАД

 

 

за проведен стаж в организация КНСБ

 

 

 

2010 г.


Съдържание:

 

1. Представяне на организацията, в която е проведен стажът. 3

2. Предмет на стажа. 4

3. Трудности и тяхното разрешаване. 4

4. Изводи и препоръки. 5

 

 


1. Представяне на организацията, в която е проведен стажът

 

В периода от 1.08. до 31.08.2010 г. бях на студентски стаж за придобиване на практически умения по специалността в Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ).

КНСБ е наследник на 100-годишна профсъюзна традиция. Тя е най-голямата обществена организация в България. В нея членуват над 350 000 български работници и служители.

КНСБ обединява 35 федерации, синдикати и съюзи и редица асоциирани членове. В цялостната си дейност КНСБ е подкрепена от своите партньори – Фондация Фридрих Еберт и Информационна агенция КРОСС.

 

……………………………

 

В качеството ми на стажант в КНСБ, моите дейности бяха следните:

·                    запознаване с Устава, Програмата и резолюциите на КНСБ;

·                    запознаване с проектите, по които работи КНСБ;

·                    наблюдение при комуникация – вербална и писмена – със законодателни органи и институции;

·                    присъствие на срещи между граждани и служители и адвокати на КНСБ за консултации относно трудово-правните им отношения с настоящи или предишни техни работодатели;

 

……………………………

 

По този начин на много хора не беше помогнато. Никой от тези, които са подали сигнал за нарушение срещу свой работодател, не го е направил за удоволствие, а заради необходимостта да получи помощ. Затова бих препоръчала промени в такава насока.

Също така, по-доброто класифициране и организиране на документите, с които се работи, е много важно.

Бих искала да благодаря на Ръководството и на екипа на КНСБ – Варна, които се отнесоха с разбиране към задълженията и изобщо присъствието ми там и ми помогнаха със съвети и консултации при наличие на въпроси.


 

Темата е изготвена 2010 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

В темата не са посочени източници на информация, тъй като е авторска.

 

Ключови думи:

Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ), студентски стаж, Институт за социални и синдикални изследвания (ИССИ), синдикални политики и структури, Европейска конфедерация на профсъюзите

 


Търси за: КНСБ | студентски стаж | Институт социални синдикални изследвания | синдикални политики структури

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 15.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker