Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономически теории >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВЪЗГЛЕДИ НА АЛВИН ТОФЛЪР В НЕГОВИЯ ТРУД “ШОК ОТ БЪДЕЩЕТО”

Откъси:

........................

Книгата “Шок бъдещето” на Алвин Тофлър е едно от най-забележителните произведения на съвременната човешка мисъл, което се опитва да обясни значението, същността и възможните варианти на развитие на човешката цивилизация.

Алвин Тофлър става известен с идеите си за т.нар. “вълни” в развитието на човешката цивилизация. Книгата му основно е посветена на идеята за приближаващата Трета вълна в развитието на човечеството. Основната идея е съсредоточена в тезата, че една цивилизация се ползва от определени процеси и принципи, че развива своя собствена “суперидеология” за да обясни действителността и за да оправдае своето съществуване.

Съществуването на вълните според Тофлър се определя чисто исторически с наличието досега на две ясно изразени вълни.

Първата вълна, според Тофлър е времето, в което земята е била основата на икономическото развитие. Това е началото, когато се развива селското стопанство, когато около селото се е въртял светът и са се създавали класите на аристокрацията, духовенството, военните, робите и крепостните селяни на тази основа. Икономиките в това време са децентрализирани и всяка общност е относително обособена, като се произвежда необходимите й продукти.

Учението за вълните в човешкото развитие е лансирано от Арвин Тофлър, за него Първата вълна е времето, в което земята е била основата на икономиката. Смятало се е, че трудът и земята са ограничен ресурс и заедно с капитала са основните фактори на производството и растежа. Това е началото на развитието на човешката цивилизация, когато селото е центърът, в който се е развивало обществото. Икономиката в това време е децентрализирана, така че всяка общност сама е произвеждала необходимите й продукти.

........................

Изолзвана литература .......

Темата е изготвена 04.2003г.


Търси за:

Helpos.com >> Архив >> Икономически теории >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker