Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономически теории >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (28 лв)  26.60 лв Нова цена!


НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

КУРСОВА РАБОТА

на тема:

 „Приносите в икономическия анализ на Ришар Кантийон”

2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

1. За Ришар Кантийон.. 3

2. Теорията за богатство на Кантийон.. 3

3. Кантийон и физиократите. 5

4. Основни постижения на Ришар Кантийон.. 6

5. Заключение. 8

Използвана литература:. 9

 

1. За Ришар Кантийон

Ришар Кантийон (или Ричард Кантилън) е роден през 1680 г., и е починал през 1734 г.  (1680 - 1734). Той е ирландец по произход. Роден е в графство Керри, Ирландия. В края на живота си се заселва в Лондон. Сведенията за ранните години от неговия живот са оскъдни. Известно е, че е забогатял като търговец в Лондон, а след това като банкер в Париж. Част от живота си прекарва в Париж, където първоначално търгува с вино, коприна и мед (металът), а по-късно, между 1716 1720 г., се насочва към банковото дело.

Кантийон е станал известен с трудът си „Очерк за природата на търговията изобщо”, написан на френски език в Лондон през 1755 година. Около 1880 година на този труд обръща вниманието си английския икономист Уилям Стенли Джевънс /Уилям Пети/, който го назовал като “люлка на икономическата теория”.  Предполага се, че неговото Essay on the Nature of Trade in General,   което по думите на Хенри Хигс “съдържа цялата теория на Икономическите таблици”, е написано по време на честите му пътувания от Лондон до Париж в периода между 1729-1733 година.

 2. Теорията за богатство на Кантийон

В първата част на „Очерк за природата на търговията изобщо”, се дава определение за богатството, от което се отделят такива елементи като земя и труд. Кантийон утвърждава, че  различията в заплащането  на труда  са свързани с изразходваното време, производствените разходи, степента на овладяване на дадена трудова дейност, свързания с нея риск, а така също и от потребностите на работниците. В първата част на книгата се дава определение на богатството, в което се вписват и такива елементи като земя и труд. Кантийон утвърждава че различията в заплащането на труда са свързани с времето на тяхното полагане, начините и методите за овладяване на дадена професия, с трудовите рискове на работника и т.н. Върху тези идеи впоследствие развива своите идеи и Адам Смит. Кантийон се противопоставя на реалната стойност, която възниква за издръжка на производството. Парите, според него, били те метални или книжни не са признак за богатството на дадена нация, а това е само и единствено земята.

Земята според него носи три вида доходи. Първоначално земята носи своята стойност като такава, после тя има стойността на това, което се произвежда на нея, а накрая има стойността на собственика й. В своя труд Кантийон разглежда такива въпроси като бартер, пазарни цени, обращение на парите по отношение на маса и стойност,  кредит, процент на повишение или понижение, процентни ставки на външната търговия, банково дело.

……………………………………………………………………………………

Използвана литература:

1.      Бекярова, К, Б., Велев, Ив., Пипев, Икономически теории, Учебник за ВУ;

2.      Нешева-Кьосева, Нинел, „Лекции по Икономически теории” (Еволюция на икономическия анализ).

            …………………………………………………………………………………

            Темата е изготвена 2009 г.

            Ключови думи: Ришар Кантийон, икономически анализ, търговия, богатство, заплащане на труда, земя, доход, печалба, пазар, бартер, пазарни цени, кредит, външна търговия, банково дело, суров материал, предприемач, конкуренция


Търси за: икономически анализ | търговия | богатство | заплащане труда | земя | доход | печалба | пазар | бартер | пазарни цени | кредит | външна търговия | банково дело | суров материал | предприемач | конкуренция

Helpos.com >> Архив >> Икономически теории >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (28 лв)  26.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker