Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 15.00 лв


Асортиментна политика на “Асенова крепост” АД

Резюме:

“Асенова крепост” АД е най-големият производител на полимерни опаковки на Балканския полуостров. Създадена преди почти 40 години, в началото на 1964 г., в град Асеновград, фирмата бързо се развива, за да стане скоро след това най-големия доставчик на опаковки за торовата, циментовата, хранително-вкусовата промишленост и селското стопанство в България.

“Асенова крепост” АД произвежда и предлага на пазара висококачествени опаковки от полипропилен и полиетилен.

Продуктовият микс, предлаган от една фирма, влияе в много голяма степен върху обема на продажбите, а следователно върху приходите и печалбата.

Целта на настоящата работа е да се структурират предлаганите от “Асенова крепост” АД изделия в продуктови линии и асортиментни групи, както и да се направи задълбочен анализ на последните с оглед определяне на възможностите за оптимизиране на продуктовия микс.

За да бъдат групирани коректно в продуктови линии, съответните изделия трябва да бъдат много добре проучени от гледна точка на потребностите, които задоволяват, тяхното предназначение и характеристики.

Оптимизирането на продуктовия микс е възможно и целесъобразно, само ако на предварително обособените продуктови линии и асортиментни групи се направи анализ, в това число и структурен, който да разкрие рисковите продуктови серии и асортиментни групи. Само в този случай действията по оптимизиране на микса ще бъдат обосновани и ще доведат до предвидените резултати.

 

Съдържание

Увод..........................................................................................стр.3

І глава: Продуктов микс на “Асенова крепост” АД.............стр.4

1.Използвани понятия............................................................................стр.4

2.Представяне на фирма “Асенова крепост” АД.................................стр.5

3.Обща характеристика на продуктовия микс.....................................стр.7

3.1.Ширина на продуктовия микс на “Асенова крепост” АД..........стр.24

3.2.Дължина на продуктовия микс на “Асенова крепост” АД.........стр.24

3.3.Дълбочина на продуктовия микс на “Асенова крепост” АД......стр.25

3.4.Връзка между дължината и ширината на продуктовия микс на “Асенова крепост” АД..........................................................................стр.25

ІІ глава: Анализ на продуктовите серии на фирма “Асенова крепост” АД......................................................................................стр.26

1.Анализ на продуктова серия “Потребителски опаковки”..............стр.28

2.Анализ на продуктова серия “Транспортни опаковки”.................стр.37

3.Анализ на продуктова серия “Фолии от полиетилен с ниска плътност”...............................................................................................стр.40

4.Анализ на продуктова серия “Ориентирани изделия от полипропилен”......................................................................................стр.41

5.Оптимизиране и развитие на продуктовия микс на “Асенова   крепост” АД...........................................................................................стр.42

Заключение............................................................................стр.45

Използвана литература.........................................................стр.46


Търси за: продуктов микс | продуктови линии | асортиментни групи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 15.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker