Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 15.00 лв


ПРОЦЕДУРИ ПРИ СЕГМЕНТИРАНЕ НА ПАЗАРА

Съдържание:

1. Подходи и показатели

2. Изработване на характеристика на отделния пазарен сегмент

3. Дефиниране на предимствата и недостатъците на пазарните сегменти

4. Избор на пазарен сегмент (целеви пазар).

5. Реализиране на избраната сегментационна стратегия

6. Описание на сегментационните показатели

7. Характеристика на пазарните сегменти, предимства и недостатъци

7.1.Пазар ОНД

7.2. Пазар Великобритания

7.3. Пазар Германия, Австрия и Швейцария

7.4. Пазар Скандинавски страни

7.5. Пазар Бенелюкс.

7.6. Пазар Франция

7.7. Пазар Балкански и Източноевропейски страни.

7.8.Пазар България

7.9.Пазар Близък Изток

8. Избор на целеви пазар

9. Реализация на избраната сегментационна и маркетингова стратегия

1. Подходи и показатели.

Сегментирането на пазара става въз основа на определени групи критерии, които определят основните разграничителни характеристики на отделните типове потребители. На първият етап на процеса на сегментиране се определят тези характерни показатели, по които ще се дефинират отделните пазарни сегменти.

Тези критерии се наричат сегментационни показатели и могат да бъдат:

2. Изработване на характеристика на отделния пазарен сегмент

След дефиниране на подходящите показатели е необходимо да се очертаят особеностите на всеки целеви пазарен сегмент, т.е. да се характеризират пазарните групи, така че да е възможно тяхното сравняване от гледна точка на избор. Това предполага наличието на следните особености на пазарния сегмент:

В този етап може да се включи и определянето на предимствата и недостатъците на отделните сегменти с цел извършване на избор на целеви сегмент, което се явява следващ етап на процеса.

Темата е написана 08.2003г.

Темата съдържа таблици.

Няма използвана литература.


Търси за: подходи показатели сегментиране | маркетингова стратегия | целеви пазар

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 15.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker