Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 15.00 лв


МАРКЕТИНГОВИ ЦЕЛИ И СТРАТЕГИИ НА ФИНАНСОВАТА ИНСТИТУЦИЯ - ПРИМЕР С БУЛБАНК АД

“Ако в българската икономика има сектор, който да е изцяло реформиран и конкурентноспособен, това безспорно е банковата система”. Това е част от доклада на Европейската комисия за готовността на България за членство в ЕС. В него се акцентира върху трайната стабилност на българските банки и голямата конкуренция, настъпила след приватизирането на банковия сектор. Активността на банките във връзка с оказването на разнообразни услуги се провокира и от оживлението в средите на небанковите институции, които са много по-мобилни и бързо се ориентират на пазара на финансови услуги.

За кратки срокове банките се специализираха в услуги насочени към дребния инвеститор и предоставяне на пакети от услуги, диференцирани по основни групи потребители на банкови продукти.

Засилващата се конкуренция както в банковата система, така и от страна на небанковите институции, налага използването на модерни пазарни стратегии и управленчески подходи. Всичко това определя маркетинга на банковата дейност като главен фактор за успешното представяне на финансовата институция на икономическата сцена. Ако преди се е смятало, че успеха на банковата институция се определя от продуктите и услугите, които се предлагат, то днес е се акцентира на маркетинга на тези услуги. Наблюдава се еволюция в пазарното поведение от класическата производствена концепция към поведение, ориентирано по отношение потребностите на клиентите или т.нар. концепция за социално отговорния маркетинг. Многообразието от участници на пазара, предлагащи финансови услуги и постоянно обновяващите се потребителски предпочитания, налагат изграждане на динамична стратегия с диференциран подход по отношение на клиентите. Ако главната цел на мениджмънта е да се разширява пазарния дял на банката, то банковия маркетинг не само трябва да открие и изследва доминиращите потребителските предпочитания, но и да ги прогнозира. Необходимо е да се изработи стратегия по отношение на всеки потребителски сегмент. Това е определящо за поддържане на банковата конкурентноспособност.

Съществуват редица интересни становища относно банковия маркетинг. В специализираната литература се предлагат варианти, според които банковия маркетинг синтезира три аналитични плоскости - максима, средстсво и метод.

Темата няма използвана литература.

Темата е написана 06.09.2003


Търси за: банкова конкуренция | банков маркетинг | пазарна стратегия | реклама | промоция | банкови услуги

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 15.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker