Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 19.00 лв


Курсова работа

Mr. Bricolage” като пример за международен франчайзинг

2004 г.

Съдържание:

1. Основни характеристики на франчайзинга.

2. Представяне на “Mr. Bricolage”.

3. “Mr. Bricolage” като франчайзодател.

4. “Mr. Bricolage” на българския пазар.

Използвана литература

Франчайзингът е бизнес, при който франчайзодателят предоставя цялостното си ноу - хау и правото за ползване на неговата търговска марка върху производството на даден продукт или услуга на друга фирма, наречена франчайзополучател срещу заплащане на определено възнаграждение. Т.е. чрез системата на франчайзинга се създава гъвкава икономическа интеграция между независими стопански субекти за осъществяване на продажба на стоки или извършването на услуги, като се организира верига за разпространение.

…………………………………………………………………….

Mr. Bricolagee мощната френска специализирана търговска верига, предлагаща всичко необходимо за строителството, ремонта, градината и т.н. Тя е собственост на Националната асоциация на търговците на стоки "Направи си сам" във Франция, създадена през 1974 год. Акционерното дружество "Mr.Bricolage" е регистрирано през 1980 год.

Темата е изготвена 05.2004г.

В темата са посочени 9 източника на информация.


Търси за: франчайзинг | франчайзополучател

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 19.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker