Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (27 лв)  25.65 лв Нова цена!


Курсова работа

Маркетинг в нестопанската сфера. Маркетингът на Международния олимпийски комитет

2006

Съдържание на темата:

 1.  Постановка на проблема - същност и значимост.
 2.  Предмет на разглеждане на курсовият проект
 3.  Обект на изследване.
 4.  Олимпийските игри - фактор за зараждане на маркетинга.
 5.  Олимпийските игри в различните страни по света и тяхното отражение  върху развитието на маркетинга от 1896 до наши дни.
 6.  Теоретична концепция.
 7.  Стратегия на организацията.
 8.  Маркетингова политика - цели и инструменти за нейното реализиране.
 9.  Маркетингови функции.
 10.  Насоки на маркетинговата политика.
 11.  Изследване на потребителското поведение, насочено към задоволяване на потрбителски нужди.
 12.  Кратко представяне на програма за емпирично проучване.
 13.  Анализ и представяне на обобщените резултати.
 14.  Продажба на права за транслация на Олимпийските игри.
 15.  Монетна програма.
 16.  Лицензиране
 17.  Сидни 2000 -  най-успешната спонсорска програма в олимпийската история.
 18.  Солт Лейк Сити 2002 - най-успешната маркетингова програма на зимните Олимпийски игри.
 19.  Реклама и спонсорства.
 20.  Гледната точка на потребителите.
 21.  Изводи.
 22.  Използвана литература.

Откъси:

 1.  Постановка на проблема - същност и значимост.

Предмет на разглеждане на курсовият проект е маркетингът в нестопанската сфера. Актуалността на тази тема произтича от факта, че чрез маркетинговата методология може да се решат важни проблеми в нестопанските организации, за които се изискват твърде големи бюджети. Обект на изследване е маркетинговата практика в Международния олимпийски комитет.

Още през 4-5 в. пр. н. е. управляващите на градовете-държави в Древна Гърция обръщали голямо внимание на все по-засилващия се интерес към зрелищата. Те използвали събитията на Олимпийските игри с цел да повишат личния и този на града си авторитет. Игрите били щедро финансирани, а победителите получавали огромни награди в злато и пари, които били достатъчни на победителя и семейството му да живеят 5-10 г. Още тогава, съзнателно или не, управляващите на градовете са прилагали маркетинг. Те “спонсорирали” спортистите и подпомагали игрите. За сравнение, много по-късно през 20 в. олимпиецът в маркетинга, американецът Филип Котлър, ще даде едно от най-известните определения за маркетинг: “Маркетингът е социален и управленски процес, насочен към удовлетворяване на нуждите и потребностите на индивида и обществото чрез създаване, предлагане и размяна на стоки срещу други неща с потребителна стойност”.2

Говорейки за маркетинг в съвременните Олимпийски игри, може да се каже, че той се заражда още тогава - по време на подготовката за игрите проведени през 1896 г. в Атина. Ред източници отбелязват, че още тогава е имало спонсори, въпреки че в голяма степен финансирането се осъществявало за сметка на членски внос и предажбата на билети, както и от личните средства на барон Пиер дьо Кубертен. На игрите през 1912 г. 10 шведски фирми купили изключителните права, а през 1920 г. рекламите вече били повече от самите състезания. Особено историческо значение от гледна точка на маркетинга имат игрите през 1924 г. в Париж. Това е единственият път когато е било разрешено разполагането на реклами на спортните площадки. МОК забранява рекламата на спортните площадки за игрите през 1928 г, когато редовете на спонсорите попълва Coca - Cola - компания, която все още е постоянен партньор на Олимпийското движение.

.................................................

 1.   Изводи.

Олимпийските игри са най-голямата и популярна кауза, с която маркетинга би могъл да се свърже. Както показват по-горе представените данни, и трите страни участващи в този процес са печеливши и успехите им са осезаеми. Олимпийският маркетинг има бъдеще и неговите успехи за вбъдеще все повече ще се превръщат в успехи на спорта, а успехите на спорта - все повече в успехи на бизнеса. ТОР VI (2005-2008) се очаква да генерира многократно по-големи средства от ТОР V (2001-2004) за Олимпийското движение. Бюджетът на пекин 2008 се очаква да бъде $ 30 милиарда (за сравнение - 8 милиарда Евро на Атина 2004). На Атина 2004 бяха поставени нови маркетингови рекорди и беше установен нов стандарт за Олимпийски маркетингов бенчмаркинг. Какви ще бъдат пазарните резултати на компаниите свързани с каузата можем само още да гадаем. Но едно е сигурно - положителните последствия за тях са гарантирани. Всички те добавиха по още един положителен атрибут към позициите на търговските си марки в потребителското съзнание и подкрепиха аргументите на лоялните си клиенти. Разсъждавайки върху Олимпийските маркетингови програми на компаниите можем да се запитаме защо едни от най-големите компании в света с известни търговски марки са готови да подпишат дългосрочни ангажиращи за тях договори. Да планират специално маркетинговите си Олимпийски програми и да подкрепят всичко това със стотици милиони долари. Несъмнено те си знаят интереса и има защо (виж Олимпийски партньори, ТОР V - Samsung ). Та нали всички тези компании са приели бизнес философията на маркетинговата концепция или нейни по-съвременни варианти. Всички те са приели, че ключът за постигане на целта на организацията е в това да се определят нуждите, потребностите и желанията на потребителите и да им се предостави удовлетворение на тях по-ефективно и по-ефикасно от конкурентите. И го правят - за това са големи. Не е ли достатъчно? Защо трябва да изразходва огромни суми от приходите си за комуникационни мероприятия като Олимпийския маркетинг? Да, маркетинговата концепция е добра база.............

..............................................................................................................

Използвана литература

 1.  Генева, В. Културна обусловеност на потребителското поведение. “Диалог”, бр. 1, 2003 г.
  1.  Класова, Св. и колектив, Маркетинг, УИ “Стопанство”, С., 2002 г., стр. 110
   1.  Лазарова, Е. (2004) Добродетели, спорт и демокрация, Европа, бр. 3, 2004.
   2.  Athens 2004 Olympic Games: There's no place like home, Organising Committee for the Olympic Games Athens 2004.
   3.  Braham, F. (2002) Sponsorship Return: Going for Gold, Sports Marketing, Jan. 2002.
   4.  Brown, G. (2000) Emerging Issues in Olympic Sponsorship
   5.  Burton , R. (2003) Olympic Games Host City Marketing: An Exploration of expectations and outcomes, Sport Marketing Quarterly, Nov. 1, 2003 .
   6.  Kotler, Ph. (1997) Marketing Management, 9 th ed., Prentice-Hall Inc.
   7.  La Lumiere Grecque: le long voyage de la Flamme, Organising Committee for the Olympic Games Athens 2004.
   8.  Ryan, R. (2004) Athletes to boost Samsung, B&T Weekly, 23 Jul. 2004.
   9.  The Encyclopedia of the Olympic Games (2003), European Cultural Centre of Delphi , CD 1 and CD2.
   10.  The Oxford American Dictionary of Current English. Oxford University Press, 1999.
   11.  http://www.athens2004.com/
   12.  http://www.olympic.org/

Темата съдържа графики и таблици

В темата са посочени  източниците на информация, които са 14 на брой

2 Kotler, Ph. (1997) Marketing Management, 9 th ed., Prentice-Hall Inc.


Търси за: постановка проблема | стратегия организацията | маркетингова политика функции | предпочитания | профил удовлетвореност потребителите | продажба права | лицензиране | реклама спонсорство

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (27 лв)  25.65 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker