Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


Курсова работа

по:

Маркетинг

на тема:

Маркетингов анализ на минерални води ДЕВИН

02.2007

Съдържание:

1. Резюме 4

2. Представяне на бизнес идеята 4

3. Мисия, визия и цели 5

3.1. Мисия 5

3.2. Визия 5

3.3. Цели 5

4. Описание на оборудването и здравен фонд 6

4.1. Описание на оборудването 6

4.2. Здравен фонд 6

5. Проучване на пазара 8

6. Анализ на макро средата 10

6.1. Макромаркетингова среда 10

6.1.1. Демографски фактори 10

6.1.2. Икономически фактори 11

6.1.3. Политическо-правни фактори 11

6.1.4. Природни фактори 11

6.1.5. Културни фактори 12

7. Маркетингово изследване 12

7.1. SWOT анализ 12

7.2. Микромаркетингова среда 13

7.2.1. Доставчици 13

7.2.2. Маркетингови посредници 13

7.2.3. Клиенти 13

8. Анализ на идеята 14

9. Анализ на конкуренцията 15

9.1. „Горна Баня” 15

9.2. „Банкя” 15

9.3. „Хисар” 15

9.4. „Трънска” 15

10. Разработване на маркетингов микс 16

10.1. Продукти 16

10.1.1. Минерална вода 16

10.1.2. Газирана минерална вода 16

10.1.3. Изворна вода 16

10.1.4. Газирани безалкохолни напитки 17

10.1.5. Студен чай 17

10.1.6. Спортни напитки 17

10.1.7. Апарати и помпи за вода 17

10.2. Място на продуктите 18

10.3. Цена на продуктите 18

10.4. Дистрибуция 18

10.5. Промоции и реклама 18

11. Персонал 18

12. Финансов анализ 19

12.1. Баланс 19

12.2. ОТЧЕТ за приходите и разходите 20

12.3. ОТЧЕТ за паричните потоци 20

13. Използвана литература: 21

1. Резюме

Изходната идея, лежаща в основата на маркетинга, е идеята за човешките нужди. Ние определяме нуждата така:

Нужда - чувството на усещан от човека недостиг на нещо. Нуждите на хората са многообразни и сложни. Такива са и основните физиологични нужди от храна, вода, дрехи, топлина и безопасност, и социалните нужди от духовна близост, влияние и привързаност; и личните нужди от знания и самооткриване.

Ако нуждата е неудовлетворена, човек се чувства онеправдан и нещастен. И колкото повече означава за него една или друга нужда, толкова по-дълбоко го преживява. Неудовлетвореният човек ще направи едно от двете: или ще се заеме да търси обекта, способен да удовлетвори нуждата, или ще се опита да я заглуши.

Какво е животът на човека без вода? Това е една от най-важните му нужди, за да съществува.

.......................

2. Представяне на бизнес идеята

Фирма Девин е основана през 1992 като дружество с ограничена отговорност между физически лица и Община Девин. От 1999 година компанията е акционерно дружество със 100% частен капитал.

Основен предмет на дейност са бутилиране и продажба на минерална вода, изворна вода, газирани и негазирани безалкохолни напитки. Девин АД притежава концесия за водоползване на сондажи 3 и 5 в региона на град Девин, Родопите, от които се бутилира минерална вода “Девин”. Натурална, от екологично чист регион, минерална вода “Девин” притежава уникален минерален състав, приятен вкус и е подходяща за всекидневна употреба.

Също така Девин АД притежава разрешително за водоползване на извор Балдаран, от който се бутилира уникалната за българския пазар изворна вода “Девин”. Това е чиста планинска вода от Родопите - много слабо минерализирана (82 мг/ л) и бедна на натрий (4,5 мг/л). Комбинацията от слаба минерализация и незначително количество натриеви йони е много рядка, точно заради нея изворна вода "Девин" може да се пие от новородени до хора в напреднала възраст.

Девин АД осигурява работни места за над 220 човека, което е от съществено значение при високото ниво на безрботицата в района

........................

13. Използвана литература:

1. Маркетинг - теория и практика автор: проф. Тончо Трендафилов, Издателска Къща „Марица” 2005 г.

2. Основи на маркетинга - автор: Филип Котлер, София 1993 г.

3. www.devin-bg.com

……………………………

Темата е изготвена 02.2007г.

Темата съдържа таблици с финансова информация за фирмата, както и снимки на продукти.

Ключови думи: мисия, визия, цели, проучване на пазара, макромаркетингова среда, маркетингово изследване, SWOT анализ, микромаркетингова среда (доставчици, маркетингови посредници, клиенти), анализ на конкуренцията (Горна Баня, Банкя, Хисар, Трънска), разработване на маркетингов микс (продукти, цена, дистрибуция, реклама), персонал, финансов анализ.


Търси за: проучване пазара | макромаркетингова среда | маркетингово изследване | SWOT анализ | микромаркетингова среда | доставчици | маркетингови посредници | клиенти | анализ конкуренцията | Горна Баня | Банкя | Хисар | разработване маркетингов микс | продукти | цена | дистрибуция | реклама | персонал | финансов анализ

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker