Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (21 лв)  19.95 лв Нова цена!


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

гр. ВАРНА

КУРСОВ ПРОЕКТ

по

МАРКЕТИНГОВИ АНАЛИЗИ

на тема:

Анализи, основаващи се на приноса

Спец. Маркетинг

Варна, 2007 г.

Съдържание:

1. Ситуация 1 3

2. Ситуация 2 3

3. Ситуация 3 5

4. Ситуация 4 6

5. Ситуация 5 7

Използвана литература: 9

Еднолична фирма ЕТ “Ивка” произвежда и продава един продукт А. Продажната цена на “А” е 80 лв., при средни променливи разходи 30 лв. Месечните постоянни разходи са 30 000 лв.

……………………………….

Ако цената на продукт “А” бъде намалена с 4% с цел стимулиране на продажбите, изчисленията ще придобият следния вид:

Продажби: 55 500 лв.

Принос: 37 000 лв.

Норма на приноса: 62,5%

Прираст на продажбите (%) = ∆P (%) / [c (%) - ∆P (%)]

Прираст на продажбите (%) = [4 / (62,5 - 4)] . 100 = 6,84%

Продажбите на фирмата ще нараснат с 4,712 %

Нови продажби . нов принос = текущ общ принос

Нови продажби . 58,5% = 37 000

Нови продажби = 37 000 / 58,5%

Нови продажби = 63 247,863 лв.

За да се компенсира ценовото намаление, което води до намаляване на приноса за единица, да се запази абсолютната сума на общия принос, приходите от продажбите трябва да са ~ 63 248 лв.

При намаляване на цената с 4% критичният обем и критичната стойност са:

Р = 76,8 лв.

c = P - AVC = 76,8 - 30 = 46,8 лв.

Норма на приноса = 46,8 / 76,8 = 60,9375%

BEP *(бр.) = 30 000 / (76,8 - 30) = 641,02564 ~ 641 бр. / месечно

BEP (лв.) = 30 000 / 60,9375% = 49230,769 ~ 49 231 лв. / месечно

исленията:

А

В

Общо

Използвана литература:

  1.  Младенова, Г., „Маркетингови анализи”, Изд. Тракия-М, 2000.
  2.  Благоев, В., „Маркетингът в определения и примери”, С., 1989.
  3.  Данаилов, Д., „Финансов мениджмънт”, С., 1996.
  4.  Мичева, Е., „Пазари, цени и маркетинг”, С., 1998.

Темата е изготвена 2007 г.

Темата съдържа таблици, формули и изчисления.

Ключови думи:

Критичен обем, критична стойност, средни променливи разходи, принос за единица, норма на приноса, приходи от продажби, печалба


Търси за: критичен обем | критична стойност | средни променливи разходи | принос единица | норма приноса | приходи продажби | печалба

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (21 лв)  19.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker