Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Икономически университет - Варна

КатедраМаркетинг

Курсов проект

тема:

Разработване на промоционална стратегия за навлизане на пазара на туристическа агенцияTSD

Варна 2007

I. Проблем 3

II. Анализ на комуникациите 4

III. Анализ на промоционалните възможности 4

IV. Анализ на целевия пазар 5

V. Стратегия за сегментиране на пазара 6

VI. Концепция за бъдещата дейност на туристическа агенцияTSD 6

VII. Управление  на ИМК 7

VIII. Творческа стратегия 12

I.    Проблем

Проблемът на настоящата разработка е разработване на промоционална стратегия за навлизане на пазара на туристически услуги на туристическа агенцияTSD.

Цел на изследването е да се анализира и оцени пазарния потенциал за навлизане на нова туристическа агенция в град Варна.

Обект на изследването е пазарът на тур агентски услуги в град Варна.

Предмет на изследването е пазарният потенциал за нова туристическа агенция.

Поставените изследователски задачи са:

  1.  Анализиране на промоционалните възможности на пазара на туристически услуги;
  2.  Изготвянето на концепция за бъдещата дейност на туристическата агенция;
  3.  Определяне на целите и бюджета на ИМК;
  4.  Проектиране на рекламна стратегия по отношение на потребителите;
  5.  Проектиране на рекламна стратегия по отношение на доставчиците;
  6.  Разработване на творческа стратегия

Ограничения на изследването: Изследването се отнася само до туристически агенции, функциониращи на територията на град Варна.

…………………………………………….

II.     Анализ на комуникациите

Конкурентен анализ

Пазарът на туристически услуги във Варна е високо конкурентен. Състои се от около 90 туристически агенции и туроператори. От тях обаче само 4 или 5 са големи фирми с доказано име. 

……………………………………….

V.     Стратегия за сегментиране на пазара

Имайки предвид мащабността на целевия пазар и всеобхватността на туристически услуги е необходимо комбинирането на диференциран маркетинг към определени пазарни сегменти и на масов към останалите. Диференцираният маркетинг е подходящ за високо платежоспособни клиенти, насочен към потребителите на туристическите услуги, които са приоритет на фирмата и я различават от всички останали. В случая това са: религиозен туризъм,adventure туризъм,team building туризъм и incentive туризъм.

Религиозен туризъм: това са хора на възраст от 35 до 60 години, семейни, с високо изразена духовна потребност, доход над средния за страната, които лесно се превръщат в лоялни клиенти, защото духовните потребности са постоянни, а не ефимерни.

Adventure туризъм: хора на възраст 25-45 години, с висок доход, любители  на силните усещания, успели в професионален план, предимно несемейни.

Team building туризъм и incentive туризъм: големи, проспериращи фирми с висок годишен оборот, които държат да стимулират персонала си, оценявайки важната роля, която играе той за цялостната организация.

Масовият маркетинг е ориентиран към всички останали, които са с различна платежоспособност, възраст, професионална реализация и потребности. През първата година на навлизането на туристическа агенция “TSDна пазара на туристически услуги е по- подходящо да се използва масов маркетинг. Евентуално диференциран ще използваме през втората година.

VI.         Концепция за бъдещата дейност на туристическа агенцияTSD

Туристическа агенция ще е локализирана в град Варна и първоначално ще обслужва клиенти от Варненска област. Фирмата предлага чужди и свои пакети от услуги. Основни услуги, които се предлагат са: продажба на самолетни и автобусни билети за страната и чужбина, резервации в хотели в цялата страна, организиране на пътуване с обща цена: ваканционни (морски, планински), религиозни, балнеолечебни пътувания, специализирани (селски, еко, спортни събития, панаири),организиране на празнични пакети (за Нова година, Коледа и 8-ми декември),организиране на team building пътувания, adventure туризъм,weekend пътувания и incentive пътувания.

VII.     Управление  на ИМК

Цели на ИМК

Краткосрочни(период до една година)

........................................................................

Цел 2 на ИМК: Доставчици

Бюджет 

Рекламният бюджет  за доставчици не е отделен като такъв. Това се дължи на факта, че планираме връзката с доставчиците да се осъществи на Панаира на туризма и свободното време, както и чрез директен e-mail маркетинг. 

В website-а ни ще има отделен разделДоставчици,на който ще бъде поместена информация касаеща работата с нашата фирма и евентуалните ползи, които те биха извлекли от нея.

Методологии на  ИМК

6 месеца преди откриването на туристическата агенция ще се изпратят специални покани за съвместна работа на определени доставчици и контрагенти. Всеки отзовал се на поканата на делова среща ,лично ще бъде осведомен за евентуално бъдещо сътрудничество. Туристическата фирма допълнително ще разчита на търговските контакти по времето на Панаира на туризма и свободното време

VIII.   Творческа стратегия

Използваният от нас творчески способ е трансформационна стратегия с ниска степен на въвличане. Залагаме на висока честота на рекламното послание и запазване на първоначалния му формат с цел запознаване и разпознаване на марката.

Източници:

  1.  Курс лекцииМаркетингови комуникации, доц. Д-р Бистра Василева

Темата съдържа таблици и графики.

Темата е изготвена 2007г.

Най - новите данни в темата са актуални към февруари 2007г.

Ключови думи:

промоционална стратегия за навлизане на пазара, пазарен потенциал, бюджет, методология на ИМК, оценка, рекламни средства, творческа стратегия, медиен план, рекламен макет, управление на ИМК


Търси за: промоционална стратегия навлизане пазара | пазарен потенциал | рекламни средства | творческа стратегия | медиен план | рекламен макет | управление ИМК

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker