Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (33 лв)  31.35 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

КАЗУС

По Маркетинг на финансовите институции

На тема:

Разработване на кредитна програма за отпускане на селскостопански кредити

София, 2008 г.


Съдържание:

1. Постановка на казуса - 3 -

2. Анализ на отрасъла земеделие - 4 -

3. Финансиране на селското стопанство - 4 -

4. Решение на казуса - 6 -

5. Предмет на финансиране - 6 -

Използвана литература: - 11 -


1. Постановка на казуса

Работите в българска банка, която пристъпва към предлагането на нов продукт - селскостопански кредит. Вие сте натоварен със следните задачи:

1. Приведете аргументи, чрез които да убедите ръководството на банката, че пазарът на селскостопански кредити е перспективен и си струва да бъде разработен. Кои фактори от средата ще окажат влияние върху търсенето на селскостопански кредити в бъдеще? От какво се обуславят възможните рискове (заплахи)?

2. Посочете характеристиките на потенциалните клиенти.

3. Предложете кампания за въвеждането на новия продукт на пазара. Планът трябва да включва:

……………………….

При разработването на програмата, бих посочила следните фактори, които биха повлияли при привличането на клиенти.

С помощта на нашата банка имате възможност да получите:

Обезпечение: Запис на заповед и залог на вземане по сметки.

……………………………………

Факторите, които влияят на пазарния сегмент при земеделските кредити са динамичното му развитие през последните 2 години, отпускането на субсидии и средства за селското стопанство по линия на предприсъединителната програма САПАРД и на фонд Земеделие”, както и не на последно място конкуренцията на кредитния пазар и произтичащото от нея облекчаване на условията като намаляване на лихвите и на изискваните обезпечения, удължаване на срока на кредитите и опростяване на документацията по тях. Въпреки редицата плюсове на разработването и развитието на този пазарен сегмент, съществуват и много неизгодни условия, както за банката като кредитор, така и за кредитоискателя. Сред факторите, които влияят на пазара на селскостопански кредити, но в посока на по-умерен растеж, банкери посочват това, че този сегмент в кредитирането е един от най-рисковите за банките. Кредитирането на този тип клиенти все още се смята за рисково от гледна точка на силното влияние на бизнеса от климатични фактори наред с липсата на регулиран пазар и работеща антимонополна политика. Друга пречка е, че земеделските земи в България не са окрупнени и по този начин се предлагат по-малки обезпечения. 

…………………………………


Използвана литература:

  1.  Небанковите финансови услуги - много неизползвани възможности за вашите пари (http://www.pik-bg.com/default.asp?AC=201&ID=87)
  2.  Банките дават най-малко кредити на земеделските стопани (http://news.netinfo.bg/index.phtml?tid=40&oid=968495)
  3.  Фирмени Бизнес Кредити (http://www.bgwebcredit.com/business-loan/)

Темата е изготвена 2008 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

Ключови думи:

банка, селскостопански кредит, земеделски кредит, обезпечение, лихва, капитал за инвестиране


Търси за: банка | селскостопански кредит | земеделски кредит | обезпечение | лихва | капитал инвестиране

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (33 лв)  31.35 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker