Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Бакалавърска програма “Бизнес администрация”

 

 

 

 

Курсова работа

 на тема:

 

 

Възможности за въвеждане на маркетинговия подход и управлението на маркетинга в конкретна българска фирма

 

 

 

 

 

 

05. 2008 г.

 

Съдържание

 

1. Въведение. 3

2. Анализ на дейността на предприятието. 4

2.1 Мисия и цели на фирмата. 4

2.2 Исторически факти. 5

3. Характеристика на основните пазарни сегменти. 5

4. Описание и характеристика на маркетинг микса. 6

4.1 Описание на продукта. 6

4.2 Цени и ценова политика. 7

4.3 Система и политика на продажби. 8

4.4 Комуникация. 8

6. SWOT анализ. 11

7. Необходимост от въвеждане на маркетингов подход. 14

8. Анализ на продуктовото портфолио на фирмата. 15

9. Препоръки към фирменото ръководство. 15

10. Заключение. 16

Използвана литература. 17

 

 

 

1. Въведение

 

Според Ф. Котлър, наричан баща на маркетинга, маркетинг мениджмънтът представлява съвкупност от дейности включващи анализ, планиране, изпълнение и контрол на дадена концепция, на ценообразуването, промоцията и дистрибуцията на стоки, идеи и услуги свързани с разкриване и удовлетворяване на индивидуалното и масово потребителско търсене за постигане на корпоративните цели.[1] Маркетингът може да се определи като водеща управленска функция[2], чиято цел е да предвиди, констатира, стимулира или обнови нуждите на консуматорите на един вид продукти и да осъществява постоянно адаптиране на продуктивния и комерсиален апарат на една фирма към тези нужди.

Процесът на управление на маркетинга минава през няколко основни етапа: определяне на корпоративните мисия и цели, проучване на пазара и избор на сегменти, извършване на маркетингов анализ, разработване на елементите на маркетинг микса, избор на маркетинг стратегия, изготвяне на бюджет за нейното реализиране и осъществяване на перманентен контрол върху нейното изпълнение и резултати.[3] Продуктовата позиция, която се създава чрез маркетинг микса формира представата на клиента за свойствата на продукта по отношение на тези на конкурентните търговски марки. Самото продуктово позициониране е част от пазарната сегментация. Всички компоненти от микса на продукта, като дизайн, качество, търговска марка, допълнителна информация дават възможност да се създаде  имидж и привлекателност на марката.

…………………………………………..

2. Анализ на дейността на предприятието

 

2.1 Мисия и цели на фирмата

            “Еврохоумс” ООД е основана през октомври 2004 година в град Варна с основен предмет на дейност – проектиране, строеж и продажба на жилищни имоти в България. Фирмата осигурява на своите клиенти качество, уют и комфорт с висока възвращаемост на инвестициите.

            Фирмата си е поставила за цел:

v   Да представи България на световно ниво

v   Да привлече чужди частни инвеститори

v   Да се утвърди като лидер на пазара за Европа

 

2.2 Исторически факти

            Следвайки своето създаване, през ноември 2004 фирмата реализира своя първи проект в изключително атрактивната днес Крайбрежна зона на град Каварна. Благодарение на своя нюх и интуиция, управителите на “Еврохоумс” ООД определиха тази малка община на Северното Черноморие, като следващия “бум” на пазара за недвижими имоти, и то малко преди обявяването на три голф игрища в района.

            През юни 2005 година, първият проект на “Еврохоумс” ООД – Вила Свети Константин срещна непознат дотогава успех. Бързите продажби на апартаменти от жилищната сграда надминаха всякакви очаквания. За да успее да отговори на нарастващия интерес от страна предимно на чужденци, фирмата закупува терен и реализира нова резиденция – Марина, която клиентите оценяват високо, а продажбите се реализират за няколко седмици.

…………………………………………….

           

                        10. Заключение

           

Изследваното предприятие осъществява дейност в областта на недвижимите имоти. Мениджърите на фирмата имат богат опит извън страната, разполагат с мотивиран екип от професионалисти, осъществява договорни отношения с потребителите си и пр.

            Чрез матрицата на  Игор Ансоф  се установява, че част от продуктите на фирмата имат добри възможности за развитие на пазара.

            Използвайки  резултатите от матрицата,  фирмата може да определи кои продукти и услуги имат водещи позиции в сравнение с конкурентите и каква е динамиката на нейните пазари, като наблегне на продуктите с най-висок пазарен дял.

            Друго, което може да се препоръча на фирмата е да се ориентира към сайт с по – богато съдържание и превод на български език, с цел  спестяване на време на  потребителите или достигане до по широк потребителски кръг. Същото се отнася и за издаване на рекламен материал за българската публика.

            След рекламата по приоритет се нареждат връзките с обществеността като друг основен метод на гласност и утвърждаване на добрия имидж на фирмата.

 

 

 

Използвана литература

 

1. Котлър, Филип, Управление на маркетинга. Анализ, планиране, реализация и контрол, I част, изд. “Графаема”, 1996;

2. R. M. S. Wilson, Management Controls in Marketing, London, 1973;

Инджова, Цветанка, Управление на маркетинга, Първо специализирано издание на Нов Български Университет;

3. Доралийкси, Ангел, Стратегически мениджмънт, Първо специализирано издание на Нов Български Университет;

4. Лекции на д-р Яна Константинова – преподавател по специалност Маркетинг във франкофонска програма “Албена” към Нов Български Университет;

5. Приветствие на президента Георги Първанов към участниците в Кръгла маса на българския и датския бизнес, Копенхаген 29 март 2006 г.;

6. Статистически данни на Министерство на финансите;

7. Статистически данни на Министерство на външните работи на Република България.

 

Темата е изготвена 07. 05. 2008 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

маркетингов подход, управление на маркетинга, анализ на дейността на предприятие, пазарни сегменти, маркетинг микс, ценова политика, реклама и ПР, SWOT анализ, продуктово портфолио, имидж на фирма, пазарно позициониране[1] Котлър, Филип, Управление на маркетинга. Анализ, планиране, реализация и контрол, I част, изд. “Графаема”, 1996, с. 16.

[2] R. M. S. Wilson, Management Controls in Marketing, London, 1973, p.6

[3] Инджова, Цветанка, Управление на маркетинга, Първо специализирано издание на Нов Български Университет, с. 47.


Търси за: маркетингов подход | управление маркетинга | анализ дейността предприятие | пазарни сегменти | маркетинг микс | ценова политика | реклама | SWOT анализ | продуктово портфолио | имидж фирма | пазарно позициониране

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker