Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


 

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

 

По Управление на проекти

 

 

На тема:

Намаляване приходите от продажби вследствие отдръпването на голям брой клиенти

 

 

 

2008 г.


Съдържание:

 

1. Представяне на фирмата, обект на настоящия проект. 3

 

2. Формулиране и анализ на проблема. 3

 

3. Формулиране целите на проекта. 5

 

4. Дейности, които е необходимо да бъдат извършени. 5

 

5. Резултати от осъществяването на посочените дейности. 6

 

6. Анализ на изпълнимостта на проекта. 8

 

7. Планиране на проекта. 8

7.1. Структура на задачите по проекта. 8

7.1.1. Промени в отношенията с доставчиците на стъклопакети. 8

7.1.2. Закупуване на камиони. 8

7.1.3. Закупуване на машина за сглобяване (лепене). 8

7.1.4. Създаване на рекламна стратегия на фирмата. 8

7.2. Подреждане и обвързване на задачите по проекта. 9

7.3. Планиране на ресурсите и разработване на бюджет на проекта. 9

7.3.1. Направление: Промени в отношенията с доставчиците на стъклопакети. 10

7.3.2. Направление: Закупуване на камиони. 11

7.3.3. Направление: Закупуване на машина за сглобяване (лепене). 11

7.3.4. Направление: Създаване на рекламна стратегия на фирмата. 11

7.3.5. Общ бюджет за проекта. 11

 

Използвана литература. 12

 


1. Представяне на фирмата, обект на настоящия проект

РРП Фенстер ООД е от 1996 г. на българския пазар и е основана със 100% немско участие с цел производство и монтаж на ПВЦ дограма и конструкции. РРП Фенстер работи в производството на дограма с профилите на немския концерн “Thyssen Inoutic”.

ЕТ „Фенстер”, гр. Плевен, е създадена през 2004 г. паралелно като търговски партньор и представител на РРП „Фенстер”, като тя се явява крайният доставчик на дограмата за клиентите. В трудната икономическа ситуация и липсата на професионален трудов пазар фирма Фенстер се опитва да поддържа добро професионално ниво на своите служители в продажбата и производството на ПВЦ дограма.

Освен PVC дограма, ЕТ „Фенстер” е специализирана в изработката и монтажа на всички видове щори, мрежи против насекоми и сенници. Всички продукти се изработват в зависимост от предпочитанията на клиента. Освен тези дейности, фирмата предлага на клиентите и строителни услуги, предхождащи подмяната на дограмата, както и довършителни работи след нейната подмяна.

 

2. Формулиране и анализ на проблема

От около една година се наблюдава значителен спад в продажбите на дограма във фирмата. Създаването на огромен брой фирми, предлагащи производство и монтаж на дограма, недостатъчната информираност на потенциалните клиенти, както и значителното забавяне на поръчките (некоректност към съществуващите клиенти) и др. фактори, доведоха до отдръпване на клиентите и в последствие намаления обем продажби и съответно значително намалена печалба.

 

.................................................

 

6. Анализ на изпълнимостта на проекта

За да се осъществи проекта, фирмата трябва да вложи значителни средства за скъпоструващи транспортни средства и оборудване, както и за развиване на рекламна стратегия. Това се налага поради факта, че досега ЕТ „Фенстер” работи с остаряло оборудване, предоставено от доставчика на профилите- РРП „Фенстер”, а също така досега фирмата не е развивала подходяща рекламна стратегия. Това отслабва конкурентните позиции на фирмата. Съществува риск от невъзможност за възвръщане на вложените средства. Но ако не се направят вложенията, фирмата няма перспектива за развитие.

 

.................................................

 

При изпълнение на предвидените задачи, би следвало в кратък срок да се повиши обема на продажбите във фирмата, тъй като благодарение на закупеното оборудване, поръчките ще се реализират в значително по-кратки срокове и с по-добро качество. Следователно в рамките на един месец, фирмата ще изпълнява по-голям брой поръчки и няма да бави клиентите.

От провеждането на рекламна стратегия, фирмата ще придобие по-голяма известност в града и региона, което отново ще допринесе за увеличаване на клиентите и продажбите.


Използвана литература:

 

1.                  Найденов, Н., Управление на проекти, Русе, 2007 г.

2.                  www.rrpfenster.com

 

 

 

 

 

 

 

Темата е изготвена 2008 г.

Темата съдържа таблици, схеми.

 

Ключови думи:

РРП Фенстер ООД, производство на ПВЦ дограма, обем на продажбите, план за повишаване обема на продажбите, рекламна стратегия, бюджет на проект, планиране на проект, анализ на изпълнимостта на проект

 


Търси за: обем продажбите | план повишаване обема продажбите | рекламна стратегия | бюджет проект | планиране проект

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker