Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


Въпрос за държавен изпит

специалност:  Икономика и Мениджмънт

 

на тема:

 

 

Маркетингово проучване в дейността на предприятието

 

 

 

            Всички проучвания, които се извършват с цел набиране, обработване, анализиране на информация, свързана с маркетинга са маркетингови проучвания. Това е систематично планиране, събиране, анализ и доклад на данни, заключения, които са свързани със специфичната маркетингова ситуация. Големите компании отделят около 1 - 2 % от обема на продажбите си  за маркетингови проучвания. Ролята и обхвата на маркетинговите проучвания се определя от факта, че всички проблеми от маркетингово естество се разкриват и разрешават в ситуация на неопределеност и несигурност. Решението на тези проблеми е свързано с обема, актуалността на постъпващата информация, с професионалните качества и  умения, с които се анализира информацията.

            Според обхвата и съдържанието маркетинговите проучвания биват:

            - проучвания на пазара – количествено изследване, което обхваща някои характеристики на пазара – сегмент, за който се произвежда, продава, потребности на сегмент, конкуренция пазарен дял на фирмата

- проучвания на продукт - проучват се силните и слабите страни на продукта.

- ценови проучвания – разглеждат се като част от проучванията на продукта или от проучванията на продажбите или се обособяват като самостоятелен вид.

…………………………………………….

 

            При обзорите по пощата се изпращат въпросници до хората, които се насърчават да ги попълнят и върнат. Този вид проучване се прави когато хората, избрани за анкетиране, живеят в различни населени места и фондовете за обзор са ограничени. Това е най-евтиният метод, ако процентът на отговарящите е достатъчно висок, за да доведе до надеждни резултати. Основните недостатъци на този метод са възможността да не отговарят или пък резултатите могат да бъдат подвеждащи. Процентът на отговорилите е висок, когато има някаква мотивация за връщане на въпросниците. Това могат да бъдат редовни потребители, членове на организации или трудно за интервюиране лица, които са заинтересувани от темата. Някой техники, които могат да бъдат полезни включват:

            a) изпращане на предварително уведомление /пощенска картичка, телефонно обаждане/ преди да се изпрати по пощата действителният въпросник.

            б) използване на пакет от въпросници, който са индивидуализирани.

            в) информация на респондентите за облагите от попълването на въпросниците, правейки ги удобни за попълване, предлагане на парични стимули и включване на плик с обратен адрес.

            г) изпращане на последващи писма 2-3 седмици след изпращането на въпросника.

            …………………………………………….

 

 

Използвана литература

 

1. В. Шнайдер, К. Шванкхардт, Х. Вирт, Икономика на предприятието 1-ва част

2. В. Шнайдер, К. Шванкхардт, Х. Вирт, Икономика на предприятието 2-ра част

3. В. Шнайдер, К. Шванкхардт, Х. Вирт, Икономика на предприятието 3-та част

4. Н. Николов и Е. Маринова, Икономика

5. Икономика на индустриалната фирма

 

Темата е разработена 30. 10. 2009 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

маркетингово проучване, анализ на информация, ценови проучвания, проучвания на пазара, въпросник, доклад на данни, проучвания на продукт


Търси за: маркетингово проучване | анализ информация | ценови проучвания | проучвания пазара | въпросник | доклад данни | проучвания продукт

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker