Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (21 лв)  19.95 лв Нова цена!


Висше училище "Земеделски Колеж"

 

 

 

Въпрос за държавен изпит

 

 

По Основи на маркетинга

 

 

На тема:

Маркетингов инструментариум

 

 

Специалност: Стопанско управление

 

 

 

Пловдив, 2009 г.


Съдържание:

 

1. Елементи на маркетинг-микса. 3

2. Стокова политика – елементи, жизнен цикъл на продукта, продуктова политика, иновации  4

3. Ценова политика – предпоставки пи разработването на ценови стратегии, избор на ценова стратегия  7

4. Дистрибуционна политика – същност и задачи, канали на дистрибуция, фактори за избор на канал за дистрибуция и реклама. 8

 

 


1. Елементи на маркетинг-микса

Ежедневно всеки човек е поставен пред труден избор от много стоки, а многобройни производители са в непрекъснато състезание. Но изборът на купувача изостава пред трудността на производителя – всеки продукт изисква авансиране и възвръщане на вложените средства. Основно поле за действие е пазарът. Маркетингът е онази дейност, при която е изкуство да се продават продукти. Това е процес на планиране, осъществяване на концепцията, ценообразуване, промоция и дистрибуция на идеи, стоки, услуги чрез размяна за удовлетворяване целите на потребителите.

 

………………………………

 

Продуктът е най-мощното оръжие в борбата за оцеляване на една фирма. Продуктовата политика е фундамента върху които се изгражда политиката на цените, промоцията и дистрибуцията. Тя е комплекс от взаимосвързани решения, произтичащи от целите на фирмата и насочени към определяне на асортимента и обема произвежданите стоки. Основни фактори, които определят параметрите на продуктовата политика са: фирменото ноу-хау, финансовите и производствени ресурси, трудови ресурси. Успешната продуктова политика се измерва с показатели като: обем на продажбите, пазарен дял, обем на печалбата, рентабилност, конкурентоспособност, фирмен имидж.

 

………………………….

 

4. Дистрибуционна политика – същност и задачи, канали на дистрибуция, фактори за избор на канал за дистрибуция и реклама

Движението на стоките от сферата на производството до сферата на потреблението е доста сложно и отговорно. Думата дистрибуция има латински произход и означава разпределям. С понятието дистрибуция в маркетинга се означава процесът на движение на продукта до крайния потребител с цел продажба. Това всъщност е процесът на покупко-продажбата, който се нарича транзакция. Движението на стоковите потоци се осъществява чрез движението на насрещни парични средства. Дистрибуцията е един от основните елементи на маркетинг-микса, не просто реализация като еднократен акт, а процес, при който се открояват две страни – едната е управленската, а другата е технологическата. Основна цел на политиката на дистрибуция е ускоряване процеса на реализацията, което означава усъвършенстване на дейността, при което стоката преминава от производител в потребител.

 

……………………………………

 


Темата е изготвена 2009 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

 

Ключови думи:

маркетинг-микс, елементи на маркетинг-микса, стокова политика, жизнен цикъл на продукта, продуктова политика, иновации, ценова политика, ценова стратегия, дистрибуционна политика, канали за дистрибуция и реклама

 


Търси за: маркетинг микс | елементи маркетинг микса | стокова политика | жизнен цикъл продукта | продуктова политика | иновации | ценова политика | ценова стратегия | дистрибуционна политика | канали дистрибуция реклама

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (21 лв)  19.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker