Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


Курсова работа

Същност и история на вулканите

2008 г.
Съдържание

 

1. Същност и история на вулканите. 3

2. Вулканите като възможност за привличане на туристи. 8

2.1. Същност на маркетинга в туризма. Туристически продукт като част от маркетинга  8

2.2. Вулканите като туристически продукт. 10

2.3. Възможност за включване на вулканите в туристическата програма. 11

2.4. Нови предложение за включването на вулканите в туристическите продукти и възможност за генериране на приходи от туристически посещения. 14

Използвана литература. 18

 


1. Същност и история на вулканите

 

Вулканът е геологична формация (най-често планина), при която се наблюдава излизане на магма (разтопена скална маса) над земната повърхност. Най-често на Земята вулканите се наблюдават в близост до границите на континенталните плочи. Изключение правят вулканите, които се наблюдават в така наречените горещи точки.

Наименованието „вулкан“ произлиза от името на Вулкан, бог на огъня в римската митология. Науката, занимаваща се с изследването на вулканите се нарича вулканология.

Най-общо вулканите биват три типа: активни, спящи и загаснали. Учудващо е че отсъства консенсус сред вулканолозите относно дефиницията на "активен" вулкан. Живота на един вулкан може да варира от няколко месеца до няколко милиона години. Това прави до голяма степен безсмислена дефиницията "активен" спрямо дължината на човешкия живот и дори спрямо живота на цивилизациите. Например, много от вулканите на Земята са изригвали поне веднъж през последните няколко хиляди години, но не показват никакви признаци на активност в момента.

.......................................................

2. Вулканите като възможност за привличане на туристи

 

2.1. Същност на маркетинга в туризма. Туристически продукт като част от маркетинга

 

Туризмът в съвременното общество е социално-икономически и културен комплекс, феномен с многостранно значение. Различни аспекти и влияния на туризма съществуват. Обикновено те се проявяват в унисон и въздействат като цяло.

Здравно, икономическо, социално, културно, екологическо и политическо значение на туризма може да се яви като мощен носител с определящо влияние в икономиката на държавата, както и с международна зависимост.

Терминът “маркетинг” произхожда от английската дума “market”, т. е. пазар. Класическото определение за маркетинг, дадено от Британския институт по въпросите на маркетинга, гласи: “Маркетингът е функция на администрацията на фирмата, която се състои в организация и управление на целия комплекс от делова дейност, свързана с разкриването и превръщането на покупателната способност на потребителя в реално търсене на определена стока или услуга, а също така доставяне на дадена стока или услуга до крайния потребител, за да се осигури набелязаната от фирмата печалба или достигането на други фирмени цели. “Това определение е точно, но доста дълго.

.......................................................

2.3. Възможност за включване на вулканите в туристическата програма

 

Възможностите да се включи обиколка на местата около вулканите, а дори и да се предприемат пешеходни турове до самите загаснали вулкани привлича много туристите през последните години. Това е станало част от туристическите обиколки, организирани от туристическите агенции. Ето и 10-те най-интересни и опасни вулкани в света, според „Форбс травълър“, които могат да се включат като туристически обекти от туристическите фирми:

1. Килауеа – Хавай Килауеа е активен вулкан на Хавай. Той изригва постоянно от 1983 г. Голямата туристическа инфраструктура и климата правят това място привлекателна туристическа дестинация. Вулканът се намира на източния склон на Мауна Лоа. Висок е 1247 метра. Представлява щит с диаметър 35 километра на върха с калдера. В нея са кратерите Халемаумау и Килауеа Ики с временно съществуващи лавови езера.

...........................................................

Използвана литература

 

1. Маркетинг, концепции и стратегии (Прайд, Феръл)

2. Маркетингови изследвания (Симеон Желев)

3. Маркетинг в туризма (Димитър Доганов)

4. Lancaster, Jordan. In the Shadow of Vesuvius. I. B. Tauris, 2005.

5. Ling, Richard. Pompeii: History, Life and Afterlife. Tempus, 2005.

...................................................

Темата е изготвена 2008 г.

 

Ключови думи:

същност и история на вулканите; маркетинг в туризма; вулканите като туристически продукт; Килауеа; Лиамуига; Килиманджаро; Везувий


Търси за: маркетинг туризма

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker