Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Икономически университет - Варна

Колеж по туризъм

 

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

 

На тема:

Маркетингово проучване за качеството на услугите на туристическа агенция БГ-Турс ООД, Варна

 

 

 

Варна, 2009 г.


Съдържание:

 

1. Представяне на туристическа агенция БГ-Турс ООД, Варна. 3

2. Определяне на потенциалните групи от хора, които ще бъдат анкетирани и предствяне на целта на този избор. 4

3. Определяне целите на проучването. 4

4. Формулиране на въпросите за анкетната карта и анализа им.. 5

Анкетна карта. 7

Резултати, анализи и изводи от проведеното проучване. 10

 

 


1. Представяне на туристическа агенция БГ-Турс ООД, Варна

 

Туристическа агенция БГ-Турс ООД, Варна е лицензиран туроператор и IATA агент, с богат опит в туристическата дейност. На туристическия пазар е от 1991 г. Работи в областта на вътрешния и външния туризъм.

БГ-Турс ООД, Варнa притежава удостоверение за регистрация за туроператор и туристически агент № 00428.

Застраховката „Отговорност на туроператора“ е към ЗАД „Евроинс“, № 3700001050.

 

Основните входящи туристи на агенцията са от Германия, Румъния, Унгария, Италия и Русия. Предоставяните от фирмата услуги винаги се отличават с отлично качество и висок професионализъм, за което свидетелства и фактът, че ТА БГ-Турс Варна е партньор на най-големите туроператорски фирми от различни държави в Европа.

 

.....................................................

 

v                Организирани групи – това са приятелски групи, които са решили да изкарат една активна почивка заедно. Млади хора са и характерно за тях е, че не се влияят от сезоните – те могат да пътуват по всяко време на годината, в което успеят да си съгласуват отпуските и ангажиментите. Основните цели на пътуванията на тази целева група са познавателна (опознаване на съответната дестинация) и развлекателна.

v                Бизнес клиенти – това е група от потребители, които извършват пътувания в рамките на своите командировки и други служебни ангажименти. Тези хора рядко използват услугите на подобни агенции, тъй като често някой техен служител организира пътуването им. Бизнес пътуванията през туристическата агенция са предимно в чужди държави, които не са познати на този, който ще пътува, и не може да ангажира конкретен обект за настаняване без помощта на агенцията.

 

.................................................

 

·                    Въпроси свързани със събиране на мнения и препоръки от потребителите, посредством които фирмата да подобри обслужването; увеличи и/или промени предлагането; изготви стратегии, с които да продава по-успешно:

Ш                Какви проблеми възникват при съвместно планиране на Вашата семейна почивка / пътуване?

Ш                Какви забавления търсите около мястото за Вашата почивка / пътуване?

Ш                Какви изисквания имате към мястото за почивка / пътуване, ако сте с деца?


 

Темата е изготвена 2009 г.

Темата съдържа фигури, анализи, анкетна карта.

Темата не съдържа използвана литература, тъй като е изцяло авторска и анализите са направени на база на проведеното проучване.

 

Ключови думи:

туристическа агенция БГ-Турс ООД – Варна, проучване на потенциалните клиенти

 


Търси за: проучване потенциалните клиенти

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker