Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (49 лв)  44.10 лв Нова цена!


Университет “Проф. д - р Асен Златаров”

Факултет по обществени науки

 

 

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

на тема:

 

Мраморни Отоплителни Системи

износ за Украйна

 

 

по учебна дисциплина:

 “Международен Маркетинг”

 

                       

 

Бургас

2004

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Проучване на международния пазар - Украйна. 4

1.1. Географско положение, граници и големина. 4

1.2. Природни условия и ресурси. 4

1.3. Население. 6

1.4. Стопанство. 8

1.5.  Икономически райони. 14

1.6. Индекс BERI 20

1.7. Състояние на политико - правната и икономическата среда в Украйна за периода 2002 – 2004 г. 22

1.8.  Основни показатели за икономическото състояние на Украйна за периода 2001 – 2003 година. 24

1.9. Състояние на социо - културната среда в Украйна през 2004 г. 26

2. Анализ на продукта. 28

2.1.  Ядро на продукта “МОС”. 28

2.2.  Очакван продукт (физически характеристики) 29

2.3.  Допълнителен продукт (разширени характеристики) 31

2.4.  Класификация по трайност и материалност на продукта. 33

2.5.  Класификация по краен клиент. 33

2.6.  Жизнен цикъл на стоката. 34

2.7. Дифузия на МОС на пазара. 35

2.8.  SWOT анализ. 35

2.9.  Предимства и недостатъци на системата. Сравнение с конкурентни стоки  41

3.  Транспорт. 43

4.  Застраховка. 43

5. Финансов анализ. 47

 

Използвана литература. 48

Приложение. 49

 

 

 

1. Проучване на международния пазар - Украйна

 

Площ - 603.7 хил. кв. км

Население - 50.1 млн. души

 

1.1. Географско положение, граници и големина

 

Границите на Украйна съвпадат с тези на съществувалата доскоро едноименна съюзна република. Страната има площ от 603.7 хил. кв. км. Нейната ширина от запад на изток е над 1300 км, а дължината й от север на юг - 900 км. На североизток и изток граничи с Русия, на север - с Беларус, на югозапад - с Молдова. Близостта й до промишлените и едни от най-гъсто населените райони на Русия е една от най-важните особености на нейното географско положение. На запад Украйна граничи с Полша. Словакия и Унгария. На малки откъслечни участъци главно по течението на реките Сучава, Прут и Дунав Украйна граничи с Румъния. На юг страната е широко отворена към Черно и Азоеско море, отделени от Кримския полуостров. В удобните заливи са възникнали важни пристанища - Одеса, Иличовск, Николаев. Керч, Мариупол и др., които предоставят възможности и на Руската федерация да има удобен достъп до двете морета.

През Украйна преминават важни жп, шосейни и водни пътища, които я свързват с Русия, Балтика и държавите от Средна и Югоизточна Европа.

………………………………………………..

 

2. Анализ на продукта

 

2.1.  Ядро на продукта “МОС”

 

Излъчва естествена топлина чрез изпращане на лъчение с голяма дължина във всички посоки и я разпределя равномерно в пространството.

 

2.2.  Очакван продукт (физически характеристики)

 

Дизайн:

 

Топлинните тела са направени от природни каменни правоъгълни плоскости (мрамор). Плочите могат да бъдат: една цяла; разделени на две; разделени на три, според предпочитанията на клиента. 

 

Цвят:

 

Изработват се в разнообразна цветова гама, близка до естествената.

 

Качество:

 

МОС са направени от природни каменни плоскости и издържат във времето. Те създават уютна, приятна и здравословна среда за живот, защото, противно на обичайните отоплителни системи, които осигуряват кръгообращение на топлия въздух и го натоварват с прах, телата на МОС излъчват топлина във всички посоки и я разпределят равномерно в пространството, благодарение на кристалната структура на каменните плоскости.

Предметите в пространството поглъщат тази енергия, като я “складират” и разпространяват еднакво.

………………………………………………

4.  Застраховка

 

 

Превозът на стоката, извън пределите на нашата страна, е свързан с определени рискове, които не бива да се пренебрегват. Загубата и повредата на товара ще бъдат в значителна вреда за фирмата, ако тя не го застрахова. Застраховката трябва да бъде направена със  застраховател, ползващ се с дългогодишен опит в застраховането на товари по време на превоз извън страната.

 

1. Избор на застрахователно дружество

Фирмата избира да сключи договор със „ДЗИ - Общо застраховане" АД .

ДЗИ е създаден със закон през 1946 г. на основата на сливането на съществувалите тогава 30 застрахователни дружества (19 български и 11 клона на чуждестранни застрахователни компании).

ДЗИ е единствен застраховател в България в продължение на петнадесет години, когато през 1961 г. е създадено външното застрахователно дружество Булстрад. До появата на частни застрахователни компании (1989 г.) Институтът притежаваше монопол във вътрешното застраховане. След промените Компанията адекватно реагира на новите конкурентни условия и запази лидерското си място благодарение на високия професионализъм на своите служители и качеството на продуктите, които предлага.

През февруари 1997 г. в съответствие със Закона за застраховането бяха основани "Държавен застрахователен институт - ДЗИ" АД и "ДЗИ - Общо застраховане" АД. "ДЗИ - Общо застраховане" АД става акционерно дружество с акционери "Държавен застрахователен институт - ДЗИ" АД и Банка ДСК. Компанията се обособи в самостоятелно дружество от 1 юни 1998 г. с лиценз за застрахователна и презастрахователна дейност по общо застраховане. 

На 7 декември 1999 г. в "Държавен вестник", бр. 107 бе обнародвано решението на Агенцията за приватизация за откриване на процедура по приватизация на "Държавен застрахователен институт - ДЗИ" АД - дружеството майка на "ДЗИ - Общо застраховане" АД, която приключи с продажбата на дружеството на 27 август 2002 г. на притежаваната от Емил Кюлев "Контракт София" ООД за 21,5 млн. евро. Така бе формиран най-големият финансов алианс в България с изцяло български капитал в размер на 200 млн. лева.

……………………………………………….

 

 

Използвана литература

 

1.      Благоев, В., “Маркетинг”, издателство ”ВЕККО”, София, 1998 г

2.      Димитров, Д., Малките предприятия, Университетско издателство "Стопанство", София, 1993 г

3.      Димитров И., Христов И.- “Ръководство по инвестиции и иновации”, Университетско издателство “Асен Златаров”, Бургас, 2003 г

4.      Дракър, П., “Иновации и предприемачество”, издателство “Класика и Стил”, София, 2002 г.

5.      Славова М., Петров М., “Иновации”, издателство “Princeps”, Варна, 1996 г

6.      Тодоров, К. – “9 бизнес плана”, издателство “НЕКСТ”, София, 2000 г

 

 

Темата е разработена 2004 г.

Съдържа множество таблици.

Най – новата информация е от 2004 г.

 

Ключови думи:

проучване на пазара, индекс BERI, политико – правна и икономическа среда, SWOT анализ, едро на продукта, дифузия на пазара, анализ на конкуренцията, инвестиции и иновации, финансов анализ, очакван и допълнителен продукт


Търси за: проучване пазара | SWOT анализ | едро продукта | дифузия пазара | анализ конкуренцията | инвестиции иновации | финансов анализ | очакван допълнителен продукт

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (49 лв)  44.10 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2019 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker