Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


МВБУ

Казус

Израелската диамантена индустрия се справя с кризата с иновативен маркетинг

Специалност: Бизнес администрация

Предмет: Маркетинг

 

 

 

2010 г.


Съдържание:

 

1. Представяне на избрания журналистически материал от сферата на маркетинга. 2

2. Формулиране на въпроси към съответния журналистически материал. 2

3. Отговори на поставените по-горе въпроси към изследвания казус. 2

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 2

 

 


1. Представяне на избрания журналистически материал от сферата на маркетинга.

Статията, която представяме като обект на настоящето изследване е озаглавена “Израелската диамантена индустрия се справя с кризата с иновативен маркетинг” и публикувана във в. “Дневник”[1].

Материалът е посветен на известната израелска организация Israel Diamond Institute Group of Companies (IDI), която е намерила уникален начин да се справи със световната икономическа криза, въвеждайки интересни и нови иновативни маркетингови похвати за работа с целевите групи.

Вместо да замразява маркетинговата си дейност, секторът инвестира средства и усилия, за да достигне до клиентите, използвайки както нови, така и традиционни маркетингови средства.

Изходната база за промяна в маркетинговто поведение на фирмата е финансовата криза, но интересното при нея е, че тя вижда в нея възможност, а не проблем. Ръководството на компанията счита, че ключът към успеха в този икономически климат е да се приемат агресивни и понякога неконвенционални стратегии в маркетинга, управлението и развитието, т.е. да се прави неочакваното.

......................................................

2. Формулиране на въпроси към съответния журналистически материал.

Предвид целите на заданието в следващите редове ще формулираме следните по-основни въпроси към материята, дискутирана в представения по-горе журналистически материл, както следва:

-       Необходим ли е маркетингът на израелската фирма в условията на криза?

-       Каква е стратегията на израелската фирма по отношение на развитието на нейните маркетингови комуникации с целевите групи?

-       Какво представлява b2b маркетинга и как се прилага в посочения по-горе пример?

...................................................

В хронологията на поставените по-горе въпроси, можем да разгледаме и техните отговори, както следва:

-       Необходим ли е маркетингът на израелската фирма в условията на криза?

Израелската компания Israel Diamond Institute Group of Companies (IDI) е един от водещите световни лидери в продажбата на диаманти. Компанията има дистрибутори в страни и региони от целия свят. Това е една мощна корпорация, която е много наясно с корпоративните правила на управление на бизнеса, респ. и на маркетинга.

..........................................

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.      Кръстева, Н., В2В маркетинг и продажби, АвангардПрима, С., 2008 г.

2.      Израелската диамантена индустрия се справя с кризата с иновативен маркетинг, в. «Дневник», 01 юни 2009 г.

..............................................

Темата е изготвена 2010 г.

 

Ключови думи:

иновативен маркетинг, израелска диамантена индустрия, журналистически материал, Israel Diamond Institute Group of Companies (IDI)

 [1] Израелската диамантена индустрия се справя с кризата с иновативен маркетинг, в. «Дневник», 01 юни 2009 г.


Търси за: иновативен маркетинг

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker