Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


 

 

Казус

 

на тема:

 

 

Контент - анализ на офертите за жилищни кредити на банките

 

 

по дисциплината "Маркетингови изследвания"

 

 

2009

 

 

Като се използват официални книжа и/ или интернет документи да се извърши контент - анализ на офертите за жилищни кредити на банките, което да постигне следните цели:

 

1.1. Да се определи какви елементи присъстват в офертите и по тези параметри да се сравнят отделните банки.

 

1.2. Да се установят основните параметри на различия в офертите на банките.

 

1.3. Да се определят „подводните камъни” в офертите на банките.

 

1.4. Да се оценят средствата и степента на прикриване на „подводните камъни” в офертите на банките.

 

1.5. Да се определи равнището на разбираемост на офертите според използвания език.

 

1.6. Да се изведе обосновано предложение за избор на оферта.

 

……………………………………………………..

 

 

Ще разгледам две оферти за жилищен кредит на различни банки.

Оферта за жилищен кредит на  Пощенска банка

Лихви от 0% в евро и лева за първата година.

7.9% в евро и лева за останалия период на кредита при документално удостоверяване на дохода.

11% плаваща лихва в евро и 12% плаваща лихва в лева при кредити без документално удостоверяване на дохода.

Допълнителен потребителски кредит при изгодни условия /само при кредит с документално удостоверяване на дохода/.

 

Оферта за жилищен кредит на  банка Пиреос

Ако желаете да закупите жилище или да получите необходимите Ви средства за ремонт и довършителни работи срещу ипотека, БАНКА ПИРЕОС и БАНКА ПИРЕОС, клон София Ви предлагат ипотечни кредити с изгодна лихва.

Лихвен процент за клиенти с доказан доход EUR: 0% за първите шест месеца и 6.4% за останалия срок на кредита BGN: 0% за първите шест месеца и 7.5% за останалия срок на кредита.

 При офертата на Пощенска банка имаме използване най- често на думите:

 лихва ( 3 пъти от  60 думи общо). Или това представлява 3/60.100 = 5% от целия текст.

% се използва 4 пъти, или това е 4/60.100= 6.67 % евро се използва 3 пъти, или това е 3/60.100= 5 %

лева се използва  3 пъти, или това е 3/60.100= 5 %

кредит се използва 4 пъти, това е 4/60.100= 6.67 %

 документално- 3 пъти, или това е 3/60.100= 5 %

доход- 3 пъти, или това е 3/60.100= 5 %

удостоверяване- 3 пъти, или това е 3/60.100= 5 %

 

Извод: Най-често се срещат думите кредит и %.

50% от текста се състой от тези думи:

лихва,%,евро,лева,кредит,документално,доход,удостоверява.

 При офертата на банка Пиреос имаме използване най-често на:

Кредит – 3 пъти , или 3/64.100=4.69%

%- 5 пъти, или 5/64.100= 7.8%

срок- 2/64.100=3.125 %

 

Извод: Най-често се срещат думите кредит и %.

И двете банки залагат на едни и същи думи, а именно кредит и %, при изготвянето на своите оферти.

……………………………………………

 

Извод:

Популярността на метода контент анализ се дължи на способността му да превръща голям обем неструктурирана информация в малка по обем систематично поднесена информация, като се следва определена методология и субективността е сведена до минимум.

 Други предимства са че изследва текста отблизо и достига до централните му аспекти; позволява статистически анализ на резултатите; не натрапчив е; доказва достоверността на други методи.

…………………………………………………

                

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.      Бижков, Г., Краевски, В. Методология и методи на педагогическите изследвания. София - Москва: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, Аскони - Издат,

2.      Бижков, Г. Методология и методи на педагогическите изследвания. София: Наука и изкуство,

3.      Оферти от интернет за банка Пиреос и Пощенска банка

 

 

 

Темата е разработена 2009 г.

Съдържа изчисления.

Най-новата информация е от 2009 г.

 

 

 

Ключови думи:

контент – анализ, жилищно кредитиране, оферти за кредитиране, текст на реклама, маркетингово изследване, методи за изследване на комуникацията, анализ на съдържание, изследване на текст


Търси за: контент анализ | жилищно кредитиране | оферти кредитиране | текст реклама | маркетингово изследване | методи изследване комуникацията | анализ съдържание | изследване текст

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker