Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


 

 

 

Курсова работа

 

на тема:

 

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕФЕКТИВНА РЕКЛАМНА И КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ НА ФИРМА “ОЛИМП ИНДЪСТРИС” АД - ПОМОРИЕ

 

 

 

 

2007

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

 

УВОД.. 3

 

1. МЕДИЕН ПЛАН НА ФИРМАТА.. 6

2. РЕКЛАМЕН БЮДЖЕТ.. 8

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕКЛАМНА КАМПАНИЯ НА ВОДКА "Собиески" НА ФИРМА "Олимп Индъстрис" АД - Поморие. 8

3.1. ПРОЕКТ ЗА ТЕЛЕВИЗИОНЕН КЛИП.. 10

3.2. ПРОЕКТ ЗА РАДИОСПОТ.. 11

3.3. БЮДЖЕТ НА ПЛАНИРАНАТА РЕКЛАМА.. 12

4. ОЦЕНКА ЕФИКАСНОСТТА НА МАРКЕТИНГОВАТА СТРАТЕГИЯ.. 13

5. ПРЕПОРЪКИ КЪМ ФИРМАТА РЕКЛАМОДАТЕЛ... 14

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 15

 

 

 

 

 

 

УВОД

 

Интересна и запомняща се е всяка една рекламна кампания, която носи успех за рекламодателите, както и тази, която е претърпяла пазарен провал. Но зад всяка една рекламна акция стои единствено и само желанието за успешен завършек. При съвременните условия за набиране на данни за пазара, продукта (услугата) обект на рекламата, както и този на конкуренцията, при почти равните възможности за използване на едни и същи канали за комуникация цел на рекламните компании вече не е само създаване на интерес у потребителя към даден продукт, но и методичното налагане на дадена марка като критерий за качество, стил, мода и др.

Едни от основните рекламодатели в България и по света са фирмите за производство и дистрибуция на алкохолни напитки. Това са широко използвани продукти, които не само, че не са от първа необходимост, а напротив се приемат за вредни за човешкия организъм. Именно това налага съчетанието на широко мащабна имиджова и продуктова реклама, съчетана с коригираща в дадени държави, или както е в България със забрана за показване на определени места (в близост до училища и детски градини), в определени часови пояси в телевизиите и в детските и здравни предавания.

Това налага разглеждането на рекламата в алкохолния бизнес, като модел за нестандартна, силно ограничена от законов характер и същевременно щедра от към средства. Един от типичните примери за налагане на марка на Българския пазар, чрез използване на всички позволени от закона средства за медийна и пряка реклама е "Олимп Индъстрис" АД - Поморие. Това е и причината да представя за рекламна кампания на този продукт, наложил се в страната, но и поддържащ високия си имидж. С тази разработка се надявам да представя една по-пълна картина на рекламния пазар на алкохолни напитки не само за "Олимп Индъстрис" АД – Поморие, но и като модел за бранша като цяло. Надявам се, че с разработването на този материал ще спомогна за по-лесното и пълно разбиране на рекламните механизми в този основен от гледна точка на рекламата отрасъл.

……………………………………………

 

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕКЛАМНА КАМПАНИЯ НА ВОДКА "Собиески" НА ФИРМА "Олимп Индъстрис" АД - Поморие

 

Новата рекламна кампания има за задача да затвърди продукта "Собиески" на българския пазар и да утвърди лидерската позиция на фирма "Олимп Индъстрис" АД - Поморие сред основните участници, предлагащи качествени високо-алкохолни напитки. Основната цел на кампанията е затвърждаване на позитивния имидж на фирмата чрез масирана рекламна кампания с използване на всички канали за комуникация, като се цели да се създаде вярност към фирмата и марката и стимулират покупките на предлаганите продукти. За да продължат добрите продажби постигнати през годините на фирмата "Seagram" има нужда от нова и задълбочена рекламна кампания за най новият продукт на фирмата, именно за това пред рекламистите възникват две основни групи задачи:

1.    Маркетингови задачи:

*   Въвеждане на продукт с позната и утвърдена фирма на разработен пазар.

*   Повишаване на реалните продажби й печалби на компанията “Seagram” в сравнение с предходните години.

*   Увеличаване на пазарния дял при алкохолните напитки от среден клас.

2.   Рекламни задачи:

*   Повишаване имиджа на фирмата и респективно на предлаганите от нея продукти.

*   Изтъкване на качествата, които правят " Passport Scotch " лидер сред своите конкуренти.

*   Създаване на верни потребители на новия продукт, без да бъдат отнемани клиентите на останалите продукти на фирмата;

*   Да се намали като цяло рекламния бюджет като се наблегне на промоционалната и презентационна политика;

*   Де се минимизират негативите от рекламната кампания през 2008 година, изразяващи се в обхватност и еднообразност на рекламните средства и огромен рекламен бюджет, който не съответства на постигната ефективност от рекламата.

…………………………………………………….

 

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.   Желев, С. Маркетингови изследвания. С., 2002;

2.        Котлър, Ф. Котлър за маркетинга. Как да създаваме, печелим и управляваме пазарите.  Издателство "Класика и стил", С., 2000, с. 244.

3.        Класова, С.; П. Иванов и кол.; „Въведение в маркетинга”; С.; Унив. изд. „Стопанство”; 1999

4.        Лукеш, М. Рекламата на телевизионния екран. С.; 1972;

5.        Маринова, И. “Маркетинг – продукт, реклама” Издателство "ПРИНЦЕПС", Варна, 1992г.

6.        Маркетинг: Концепции и стратегии – У. Прайд и О. Феръл изд. ФорКом” 1996;.

7.        Класова, С.; П. Иванов и кол. Въведение в маркетинга. С.; Унив. изд. “Стопанство”; 1999

 

 

 

Темата е разработена 2007 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

рекламна стратегия, медия план, рекламен бюджет, планиране на рекламна кампания, проект за радиоспот, ефикасност на маркетингова стратегия, рекламодатели, анализ на пазара, комуникационна политика


Търси за: рекламна стратегия | медия план | рекламен бюджет | планиране рекламна кампания | проект радиоспот | ефикасност маркетингова стратегия | рекламодатели | анализ пазара | комуникационна политика

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker