Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

гр. Варна

КУРСОВА РАБОТА

на тема:

Маркетингово проучване на продуктите с търговска марка Девин

2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

1. Кратка история на фирмата. 2

2. Капиталова структура на организацията. 3

3. Регионален обхват. 4

4. Продуктово представяне. 4

5. Каква потребност задоволяват продуктите на организацията?. 4

6. Ценообразуване и ценова политика на фирмата. 5

7. Рекламно и промоционално представяне на марката. 5

8. Пазарна концепция. 6

9. Маркетингова концепция. 6

1. Кратка история на фирмата

Фирма Девин е основана през 1992 като дружество с ограничена отговорност между физически лица и Община Девин. От 1999 година компанията е акционерно дружество със 100% частен капитал.

През август 2007 г. „Девин” АД увеличава капитала си и става публична компания с акции за свободно търгуване на Българската Фондова Борса.

Основен предмет на дейност са бутилиране и продажба на минерална вода, изворна вода, газирани и негазирани безалкохолни напитки.

Девин АД притежава концесия за водоползване на сондажи 3 и 5 в региона на град Девин, Родопите, от които се бутилира минерална вода “Девин”. Натурална, от екологично чист регион, минерална вода “Девин” притежава уникален минерален състав, приятен вкус и е подходяща за всекидневна употреба.

Също така Девин АД притежава разрешително за водоползване на извор Балдаран, от който се бутилира уникалната за българския пазар изворна вода “Девин”. Това е чиста планинска вода от Родопите - много слабо минерализирана (82 мг/л.) и бедна на натрий (4,5 мг/л.). Комбинацията от слаба минерализация и незначително количество натриеви йони е много рядка, точно заради нея изворна вода "Девин" може да се пие от новородени до хора в напреднала възраст.

Девин АД осигурява работни места за над 500 човека, което е от съществено значение при високото ниво на безработицата в района.

Производството е съобразено със съвременните екологични норми за опазване на околната среда. Оборудването е модерно и доставено от водещи компании в бранша от Франция, Швейцария, Италия и Австрия. Производственият цикъл е напълно затворен и включва производство на бутилките, бутилиране на минерална вода, етикетиране и подреждане в палети. Това гарантира чистотата на крайния продукт.

Девин АД притежава сертификати за качеството на минерална вода Девин, които доказват отличните свойства на водата, както и международното признание на страните от Европейския съюз:

-         Сертификат за контрол по качеството при бутилиране на минерална, изворна и газирана вода DEVIN, издаден от SGS System Certification.

-         Сертификат за постоянния състав на минерална вода DEVIN, издаден от Министерството на здравеопазването.

-         Сертификат за отсъствие на радиоактивност, издаден от Национален център по радиобиология и радиационна защита.

-         Сертификат за състава на минерална и изворна вода DEVIN, издаден от Фрезениус Институт.

-         Свидетелство за международна регистрация на наименованието за произход, издадено от Международната Организация за Интелектуална Собственост, Женева.

-         Международен сертификат за управление на околната среда ISO 14001:2004.

2. Капиталова структура на организацията.

Девин АД е дъщерно дружество на Девин Бетайлигунгс ГмбХ, което притежава пряко 91.99% от капитала и от гласовете в Общото събрание на Дружеството.

От своя страна Девин АД има две дъщерни дружества, в които притежава пряко 100% от капитала:

-         Атлантик Дивайн ЕАД с предмет на дейност търговска разработка и експлоатация на минерални и изворни води и техните производни.

-         Девин Роял ЕАД с предмет на дейност производство и бутилиране на минерална и изворна вода.

3. Регионален обхват

Дистрибутори на ДЕВИН има в цялата страна. Дистрибуторската мрежа е добре организирана и се състои от 40 фирми дистрибутори разделени по региони - Северна България, Североизточна България, Централна и Южна България, Югозападна България, Югоизточна България, София, Русе, Пловдив и регион. ДЕВИН АД разполага със собствeни търговски бази, складови помещения и транспорт, които доставят минерална вода и безалкохолни напитки директно до обектите. Минерална вода Девин се изнася в Азия, Северна Америка и Европа.

4. Продуктово представяне.

Девин АД предлага на своите клиенти богата гама от продукти, които задоволяват потребителите от различните възрастови групи. Произвежданите продукти са:

-         Минерална вода - Тя е ниско минерализирана, натурална вода. Фирмата произвежда разфасовки от 0,330 л. и 1 л. стъклена бутилка, както и 0,330 л., 0,500 л., 0,500 л.- спортна бутилка, 1,5 л., 5 л., 7 л., и 11 л.

-         Изворна вода Девин - извира от повърхностни, защитени от замърсяване водоизточници. Те са по-ниско минерализирани. Фирмата произвежда разфасовки от 0,330 л. 0,500 л., 1,5 л., 3 л., 7 л., и 11 л.

-         Газирана минерална вода - в разфасовки от 0,330 л., 0,500 л и 1,5 л. Газираната минерална вода Девин съхранява природния състав на натуралната минерална вода Девин.

-         Овкусена вода Девин Фреш - това е вода, към която е прибавен лек плодов вкус. Фирмата предлага четири вида овкусена вода - ябълка, лайм, портокал и киви, ягода и гуава.

5. Каква потребност задоволяват продуктите на организацията?

Клиенти на “Девин АД” са хора от всички възрастови групи, без значение от културната им и социална принадлежност, тъй като водата задоволява основната човешка потребност от течности.

Мисията на „Девин” АД е ориентирана към потребността на хората да водят здравословен начин на живот. Затова качеството и състава на водата, са от съществено значение – особено при малки деца и при хора в напреднала възраст.

„Девин” насочва вниманието си към хората със забързано ежедневие, спортуващите хора като създаде фитнес напитки, които да им помогнат за възстановяване на енергията си и да подобрят концентрацията си.

6. Ценообразуване и ценова политика на фирмата.

Цената на продуктите е достъпна за масовия потребител. За по-добро представяне на фирмата пред своите клиенти спомага промоцията, която се изразява в отстъпки при закупуване на големи разфасовки от продукти на „Девин”. Цената на предлагания продукт се формира на принципа на пълната себестойност на продукта, плюс надбавка за печалба. Производствената цена на минерална вода „Девин” в момента е между 16 и 18 стотинки на литър, като 60-70% от нея се формират от опаковката.

При всяко въвеждане на нов продукт и след всяко пазарно проучване, дружеството преразглежда ценовата си стратегия и ако се налага извършва промени, съобразно фирмените цели и мисия.

7. Рекламно и промоционално представяне на марката

Маркетинговият отдел на Девин е избрал да представи продукта си чрез електронните медии, а именно Нова ТВ, BTV, ТВ Диема и радио “Алфа”. Рекламните клипове, които се излъчват са в рамките на 20 – 30 секунди. Те представят даден обект от продуктовата линия на минерална вода „Девин”. Клипът представя продукта като набляга на неговата естественост и чистота от природата.

Друго място за реклама е интернет чрез собствения сайт на „Девин” АД (www.devin-bg.com). Сайта предоставя пълна и точна информация за профила на компанията, продуктите, които произвежда, дистрибуция, промоция, сертификати на компанията, награди и контакти.

Фирмата разполага със собствени рекламни средства като визитки, диплянки, брошури и листовки, които се разпространяват от дистрибуторите на „Девин” АД.

С така избраните рекламни канали фирмата цели да обхване по-голям сегмент от потребители, независимо от възрастта и социалното им положение.

За популяризиране на продуктите си Девин използва различни промоционални оферти. Най-често употребяваната е свързана с покупка на бутилка минерална вода, която се продава на по-ниска т.е. плаща се цена за 5 литра, а се взема бутилка от 7 литра.

8. Пазарна концепция

Производствената концепция се основава на твърдението, че потребителите по принцип се ориентират към стоки, които са широко достъпни и се продават на ниска цена. Най характерно при тази концепция е :

-    Осъществяване на серийно производство на продукта;

-    Постигане на висока производителност на труда;

-    Ниски производителни разходи, производство при ниска себестойност на продукцията;

-    Реализация на продукта при ниски цени.

9. Маркетингова концепция.

Маркетинговата концепция е потребителски ориентирана. Тя съчетава интегрираните усилия на екипа на фирмата и представлява целево ориентирана философия  на едно лице, фирма или организация. Маркетинговата концепция има само една цел: да създава клиенти. Никаква друга цел не е толкова важна, няма значение какво възнамерява да произвежда една организация, важно е какво търси потребителя и какво той намира за ценно. Затова, организацията трябва да проучи нуждите на потребителя, да ги интегрира, за да бъде изградена, една ориентирана към печалби, философия на бизнеса.

Няма съмнение, че компаниите, които правят маркетинг го виждат, като крайъгълен камък на бизнеса си, около който се взимат решения.

Използвана литература:

1.      Каракашева, Л., „Основи на маркетинга”, НБУ, ЦДО, София, 1998 г.

2.      Менчева, Л., „Рекламна политика”, НБУ, ЦДО, София, 2003 г.

3.      www.devin-bg.com

 


Търси за: маркетингово проучване | минерална вода | Девин | структура | продукти | потребител | ценообразуване | реклама | пазарна концепция | маркетингова концепция

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker