Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (45 лв)  40.50 лв Нова цена!


ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

“ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”

 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

 

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

По Международен маркетинг

 

 

На тема:

Международните стратегически съюзи – отговор на предизвикателствата на глобалния пазар

 

 

 

Спец. МИО

 

 

Варна, 2010 г.


Съдържание:

 

1. Същност и характерни особености на международните стратегически съюзи. 5

2. Основни мотиви за създаване на международни стратегически съюзи. 6

3. Варианти на създаване и функциониране на международните стратегически съюзи. 7

3.1. Сливания и вливания. 7

3.2. Съвместни предприятия (Joint Ventures). 8

3.3. Стратегически алианси. 8

3.4. Консорциуми. 9

3.5. Аутсорсинг. 10

3.6. Виртуални организации. 10

4. Основни предимства и рискове за участващите в международните стратегически съюзи и проблеми, които те решават чрез това участие в сферата на международния маркетинг  11

7. Решаване на проблеми на българската икономика чрез въвличането на български компании в международни стратегически съюзи и примери на успешни опити в това отношение. 13

8. Разглеждане на пример на действащ стратегически международен съюз: партньорство между TNT и Con-way Freight за осигуряване на рентабилни експресни карго услуги от и до САЩ... 16

Заключение. 18

Използвана литература. 20

 


 

……………………………….

 

Днес стратегическите съюзи се реализират във всички отрасли за постигането на най-различни цели, включват партньори с различен размер и дейност, които партньори дори могат да са настоящи или могат да станат бъдещи преки конкуренти (напр., стратегическите съюзи: General Motors-Toyota, Dunlop-Pirelli, DuPont-Rhone Poulenc, IBM-Toshiba, Nestle-Haagen Dazs).

Главните причини за този процес са свързани с появата на качествени промени в бизнес средата като интензификацията на конкуренцията поради регионализацията и глобализацията и предизвикващата кратки жизнени цикли на продуктите и тяхната комплексност, ускоряваща се честота на технологични промени. Тези причини обуславят необходимостта от значителни инвестиции за самостоятелно фирмено развитие на цялата верига на стойността, включително за големите предприятия.

Нарасналата значимост на стратегическите съюзи се потвърждава и от класификационната система на JEL (Journal of Economic Literature), в която на най-популярния вид стратегически съюз – съвместните предприятия, е отредена самостоятелна класификационна категория L24 Съвместни предприятия (Икономическа мисъл, 4/2003: 126).

 

……………………………

 

2. Основни мотиви за създаване на международни стратегически съюзи

Международните стратегически съюзи възникват, когато две или повече фирми от различни страни обединят своите усилия, за да осъществят общ продължителен трансфер на ресурси и да предложат по-широка гама умения и услуги на своите клиенти, постигайки по-голяма конкурентност и взаимна изгода от това.

В този смисъл разглежданият съюз също се използва подобно на другите форми на фирмено обединяване за оптимално групиране на ресурсите, за трансфер на технологии, за реализиране на икономии от мащаба, за разширяване на достъпа до пазара и т.н.

Съвременният иновационен процес е толкова комплексен, че дори най-големите компании трудно могат да обхванат всичките му аспекти в своята сфера на дейност. Даже и те имат нужда да се поучат от опита на други компании, да използват техни технологични и управленски знания, пазари и дистрибуторски мрежи, да им предоставят изпълнението на отделни операции. Още по-императивно е това за малките и средни компании.

Чрез стратегическите съюзи фирмите най-често се стремят да намаляват разходите за изследвания, разработки, внедряване и производство; да подобряват присъствието си на важни световни пазари; да получават достъп до знанията и опита на други фирми.

 

……………………………….

 

Фактори за бързото разрастване на пазара на аутсорсинг услуги:

o       желание на клиента да намали производствените разходи и да оптимизира дейността на заетия персонал;

o       изпълнение на комплексни проекти, свързани с приложението на специфично технологично знание, което не е от компетенциите на фирмата;

o       утвърждаване на компании, специализирани в предоставянето на определени услуги при значително по-високи качество и ефективност от нивото, постижимо във фирми с различен предмет на дейност;

o       развитие на информационните и комуникационни технологии което предопределя до голяма степен и сферите на приложение на аутсорсинг-партньорството.

България е много атрактивна дестинация за офшорен аутсорсинг. За 2006 г., тя заема 9то място в класацията на A.T.Kearney (ref: Глобален индекс на аутсорсинг дестинациите 2006), с което е единствената страна в Европа, която попада в десетката.

 

……………………………….

 

Търговските вериги работят по една и съща схема в страните, в които инвестират – постепенно увеличават броя на обектите си, използват масирани рекламни и PR кампании, за да разширят пазарния си дял. Понякога ползват местни компании франчайзанти. Капиталовложенията им са насочени основно към придобиване на подходящи терени, изграждане на прилежащата инфраструктура и разработване на обекти. От чужбина се пренасят и новости в работата с клиентите – карти и бонуси при покупки на едро, промоции, дегустации и т. н.

Тези компании промениха разбирането за предлагане на услуги в България. Тази наложена система вече се усвоява и от чисто български компании - "Еко петролиум", "Темпо", "Хепи" и др. Макар да осигуряват голяма заетост, веригите не предлагат големи стимули на своите служители. Практиката е да се наемат студенти или току-що завършили младежи, които нямат големи претенции за заплащането и осигуровките.

 

……………………………….

 

Споразумението превръща Con-way Freight в основен партньор на TNT за сухопътни транспортни доставки на колети чрез услугата Economy Express и карго на цялата територия на САЩ. Con-way Freight е водещата компания за превоз на LTL карго (превоз на по-малки от камион товари) в Северна Америка, която осигурява доставки в точно определен ден за 99% от континенталната територия на Съединените щати.

По подобен начин мрежата на Con-way Freight се свързва с глобалната въздушна мрежа на TNT и неговата експресна пътна мрежа, която обхваща повече от 35 страни в Европа.

 

……………………………….

 


Използвана литература

 

1.                 Икономическа мисъл (2003), “Класификационна система JEL”, Икономическа мисъл, 4: 120-130.

2.                 гл.ас. Олег Лозанов, статия “Международните стратегически съюзи – ефективен отговор на предизвикателствата на глобалния пазар

3.                 Ралица Василева, статия "Чуждият инвеститор - месия или печалбар", в-к "Сега", 15.04.2004, стр. 14.

4.                 http://bg.wikipedia.org/wiki/Консорциум

5.                 http://bg.wikipedia.org/wiki/Аутсорсинг

6.                 http://www.alliancestrategy.com

7.                 http://strategicalliances.org.uk/

8.                 http://www.tnt.com

9.                 www.con-way.com/freight

 

 

 

Темата е изготвена 2010 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

 

Ключови думи:

международен стратегически съюз, сливания, съвместни предприятия (joint ventures), стратегически алианс, консорциум, аутсорсинг, виртуална организация, международен маркетинг, TNT, Con-way Freight, карго услуги

 


Търси за: международен стратегически съюз | сливания | съвместни предприятия | joint ventures | стратегически алианс | консорциум | аутсорсинг | виртуална организация | международен маркетинг | карго услуги

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (45 лв)  40.50 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2019 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker