Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

КУРСОВА РАБОТА

По дисциплината: Маркетинг

На тема: „Бизнес стратегия на малката фирма”

2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

1. Кратко представяне на фирмата. 3

2. Основни характеристики на предлаганите продукти и продуктови линии.. 3

3. Влиянието на Петте движещи сили на конкуренцията. 6

3.1. Силата на потребителите (купувачите). 6

3.2. Силата на доставчиците. 6

3.3. Заплахи от нови конкуренти.. 6

3.4. Сила на конкуренцията. 7

3.5. Заплахи от заместители. Анализ на стратегически влияещите фактори на обкръжаващата среда към момента и оценка на стратегическата ориентация на фирмата. 8

4. Избор на стратегията. 9

Матрица на взаимодействието. 9

Използвана литература:. 11

1. Кратко представяне на фирмата

Фирма “БЕРК 2002” ЕООД е на българския пазар повече от 15 години, със седалище гр. Пловдив, България. Собственик на фирмата е Ербил Гюршен - турски гражданин с постоянно пребиваване.

Основната  дейност е изработка и монтаж на алуминиева и  ПВЦ дограма, продажба и монтаж на алуминиеви парапети, окачени фасади, фасадни панели, покривни панели.

……………………………………………………………………………………

3. Влиянието на Петте движещи сили на конкуренцията

3.1. Силата на потребителите (купувачите)

“Берк 2002” ЕООД е фирма с дългогодишна практика на пазара в Пловдивска област. Клиентите, която е създала  не е единствено от случайни  домакинства, но и от големи фирми – в частност строителни, които ползват материали и услуги. „Берк 2002” е  надежден партньор, чието производство е търсено от конкурентни фирми за допълнение към тяхното или се кооперират с нея за изпълнението на големи поръчки - търговски сгради, административни и жилищни здания.

……………………………………………………………………………………….

3.4. Сила на конкуренцията

Профи Линк - е основен конкурент на “Берк 2002”. Профи Линк се намира в гр. Пловдив, което затруднява останалите фирми от бранша повече да бъдат конкурентоспособни поради факта че рекламата и развойната дейност на предприятието е много засилено и с годините се затвърждава устойчивостта на политиката им за налагане на пазара. Фирмата е основен производител  на профили за дограма  в областта и също основен снабдител на по-малки фирми. Развива дейността си из цялата страна, има филиали и представителства  в почти всички големи градове. Профи Линк е пазарно ориентирано предприятие, което се стреми да се наложи на пазара и да измести други свои конкуренти и да се превърне в лидер .Предлагат ниски цени, качество сертифицирано по ISO, както и постоянно развитие на  иновационните технологии.

……………………………………………………………………………………      

 Въпреки разклатеният вътрешен пазар и силната конкуренция, фирма “Берк 2002” е стабилна в средата на дейността си. Кризата откри много пролуки в политиката на фирми - лидери на пазара, премахна част от конкуренцията, но остави и най-силните играчи. Факт е, че въпреки малкия си капацитет “Берк 2002” успя да издържи критичния момент и продължава своята дейност. Бизнес стратегията и има на къде още да се развива, което само по себе си е и предпоставка за бъдещи успехи. Модернизацията на технологиите и отвореността й към нови продукти  дават този шанс.

……………………………………………………………………………………….

Използвана литература:

1.      Тодоров, К., „Бизнес стратегия на малката фирма”, НБУ, София, 2008 г.;

2.      Данни от Интернет.

……………………………………………………………………………………….

Темата е изготвена 2010 г.

Най-новата информация е от 2010 г.

            Ключови думи: бизнес стратегия, Берк 2002, продукти, движещи сили, потребители, конкуренция, сила, заплахи, заместители, стратегия, обкръжаваща среда, матрица на взаимодействието.


Търси за: бизнес стратегия | продукти | движещи сили | потребители | конкуренция | сила | заплахи | заместители | стратегия | обкръжаваща среда | матрица взаимодействието

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker