Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


           

 

 

 

Курсова работа

на тема:

 

Решени задачи по Управленско счетоводство

 

 

 

2007

 

 

ВЪПРОС 1

 

            Предприятие работи по заявки на клиенти. Данните за производствените разходи през месец май са следните:

                                                                                                                        Табл. 1.1

Номер на поръчката

Към юни

Начислени през месец юни

Незавършено производство

Преки материали

Преки трудови разходи

А 10

26 800

17 275

14 500

В 15

42 790

0

3 500

С 12

0

18 500

24 600

 

За месец юни общо производствените разходи по бюджет са 126 000 лв. Те се включват в себестойността на поръчките по нормативен коефициент на базата на преките трудови разходи в лева.

Поръчка В15 е завършена през месец юни и предприятието иска да реализира печалба от нея в размер на 33 1/3 %. Каква трябва да бъде продажната цена на поръчка В15:

(а) 69 435 лв.
(б) 75 521 лв.
(в) 84 963 лв.
(г) 258 435 лв.

Отговор: (в)

            ..........................................................................

           

 

            ОТГОВОР НА ВЪПРОС 3

 

            Физическият критичен обем kbe е отношението между постоянните разходи за периода f и разликата между цената на продукцията р и средния променлив разход v. установяването на критичния обем на продажбите във физически единици се извършва на базата на следната формула:

 

kbe

=

f

р - v

 

Физически критичен обем

=

Постоянни разходи

Цена за единица – Променливи разходи за единица

 

            Въз основа посочените по-горе данни преобразуваме таблица 3.1 и изчисляваме критичният обем на продажбите във физически единици:

            …………………………………………….                                                                                                          

ВЪПРОС 6

 

            Предприятие Х произвежда само един продукт при следните данни:

                                                                                                                        Табл. 6.1

Постоянни месечни разходи

90 000 лв.

Относителен пределен доход

40 %

 

            При посочените данни критичният обем на продажбите във физически единици е:

(а) 36 000 единици
(б) 150 000 единици
(в) 225 000 единици
(г) при посочените данни не възможно да се изчисли показателят „критичен обем на продажбите във физически единици”
Отговор: (г)

            …………………………………………………………

           

ВЪПРОС 13

 

Предприятие произвежда продукт Х. Данните за нормативните цени и разходни норми са както следва:

 

 

Показатели

Нормативно количество

Нормативна цена

Нормативни разходи

Преки материали

8 кг.

1,80 лв./кг.

14,40 лв.

Преки трудови разходи

0,25 ч/ч

8,00 лв./ч

2,00 лв.

 

През месец май са доставени 160 000 кг. основни материали на стойност 304 000 лева.

Начислените преки трудови разходи за май са 37 800 лева.

През месец май са произведени 19 000 единици от продукт Х, като са вложени в производството 142 500 кг. основни материали и са отработени 5 000 човекочаса.

            ……………………………………………….

 

 

 

Използвана литература

           

1.      Йонкова, Б., „Управленско счетоводство, УИ „Стопанство, София, 2006 г.

 

 

Темата е изготвена септември 2007 г.

Съдържа таблици и формули.

Най – новата информация е от 2007 г.

 

Ключови думи:

управленско счетоводство, изчисляване на продажна цена, критичен обем на продажби, нормативни цени, разходна норма, начисляван трудов разход, общопроизводствени разходи, относителен пределен доход, абсолютна финансова сигурност

 


Търси за: управленско счетоводство | изчисляване продажна цена | критичен обем продажби | нормативни цени | разходна норма | общопроизводствени разходи | относителен пределен доход | абсолютна финансова сигурност

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker