Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (40 лв)  38.00 лв Нова цена!


МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ

БОТЕВГРАД

КУРСОВА РАБОТА

на тема:

„Плоският данък – част от реформата на данъчната ни политика.

Мотиви за въвеждането на новия подход в облагането доходите на физическите лица и резултати от функционирането му – една година по-късно”

София, май 2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

Увод. 3

1. Какво представлява плоският данък?. 4

2. Въвеждането на пропорционалното данъчно облагане у нас. 4

3. Предимствата на плоския данък.. 5

4. Кои се обявиха против?. 7

5. Една година плоско данъчно облагане у нас. 9

Заключение. 11

…………………………………………………………………………………………...

1. Какво представлява плоският данък?

Плоският данък е облагане на доходите на физическите лица по системата на пропорционалното данъчно облагане.

Системата на плоския данък означава въвеждането на единна данъчна ставка за облагане на доходите на физическите лица, независимо от размера на дохода. С плоският данък на практика се облагат с една и съща данъчна ставка доходите на всички. Важно изискване е данъчната ставка да бъде само една и също така да бъде относително ниска по своя размер. Друго важно условие е данъчният праг да бъде еднакъв за всички данъкоплатци и достигането му да води до задължение за плащане на дължимия данък.

…………………………………………………………………………………………

3. Предимствата на плоския данък

Решението за въвеждане на плосък данък спечели подкрепата на много привърженици, които убедително изтъкваха едно или друго негово предимство.

Зад идеята за плосък данък застанаха Софийската камара, Асоциацията на индустриалния капитал, политици, икономисти и бизнесмени.

Те отстояваха позицията си за предимствата му пред прогресивното данъчно облагане, в това число:

-         Привличането на допълнителни чуждестранни инвеститори и инвестиции, водещо, при равни други условия, до ускоряване на икономическия растеж и неговото качество.

-         По-ниската данъчна ставка ще създаде условия за поощряване на желанието за работа, спестяване и инвестиции, което от своя страна ще доведе до повишаване на мотивацията за плащане на дължимите данъци.

-         Намаляване на данъчната тежест за сметка на разширяване на данъчната основа и като последица – увеличаване на приходите от ДОД и повишаване събираемостта на данъчните приходи.

-         В допълнение, системата на плоския данък е опростена и ще насърчи хората да спазват данъчните закони.

-         Освен това, системата на плоския данък ще бъде в помощ на по-слабо образованите и възрастните хора, които много често срещат сериозни затруднения при попълване на съществуващите данъчни декларации.

-         Въвеждането на плосък данък ще доведе до по-голяма прозрачност на дължимите данъци върху доходите и печалбите, до намаляване на разходите за администриране и обслужване на данъците, както и до намаляване на желанието за укриване на данъци, т.к. данъчната ставка е ниска.

…………………………………………………………………………………..

Използвана литература:

1.      Димитър Нинов, „Социални цели и последици на бюджета и икономическите политики в България през 2000-2006 година”, гр. София, май 2008 г., издание на КНСБ, подкрепено от Фондация „Фридрих Еберт.;

2.      „Приоритети на политиката за социално включване в България”, Анализи, юли 2008 г., София, Фондация „Фридрих Еберт”.;

3.      Ангелов Георги „6 месеца плосък данък”, 2008., http://ikonomika.org/?p=1468

4.      Илиев Петкан, „Бюджетът няма да загуби от плоския данък”, 2007, http://ikonomika.org/?p=794.;

5.      Коментар на Петър Ганев, икономист от ИПИ пред expert.bg: Една година по-късно - плоският данък е успех, 15 Януари, 2009, http://www.politika.bg/article?id=11420.;

6.      Ангелов „Плоският данък е отличникът на бюджета”, , ИПИ, 08.05.2009 г., http://ime.bg/bg/articles/ploskiqt-danyk-e-otlichnikyt-na-b-dveta/.;

7.      Издръжка на живота през март 2009 г., информационен бюлетин на КНСБ, http://84.242.167.9/knsb/index.php?option=com_content&task=view&id=878&Itemid=96.;

8.      Официална интернет страница на КНСБ, http://www.knsb-bg.org/knsb/

………………………………………………………………………………………….

            Темата е изготвена 2009 г.

            Най-новата информация е от 2009 г.

            Ключови думи: плосък данък, пропорционално облагане, предимства, недостатъци, бизнес, печалби, данъчна тежест, синдикати, КНСБ, ЗДДФЛ, Майкъл Кийн, ДДС

 

 

 


Търси за: плосък данък | пропорционално облагане | предимства | недостатъци | бизнес | печалби | данъчна тежест | синдикати | КНСБ | ЗДДФЛ | ДДС

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (40 лв)  38.00 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker