Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (40 лв)  38.00 лв Нова цена!


МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ

БОТЕВГРАД

КУРСОВА РАБОТА

на тема:

 Изчисляване на данък върху печалбата и авансови вноски за данък върху печалбата

София, 2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

1. Изчисляване данък върху печалбата на фирма „Нерон” АД, гр. София. 2

2. Изчисляване авансови вноски за данъка върху печалбата за 2010 год. на база на печалбите на фирмата за 2008 год. – 210 000 лв. и за 2009 год. – 232 000 лв., при прогнозен коефициент за икономическо развитие за 2010 год. – 1,01. 5

Използвана литература:. 7

…………………………………………………………………………………………….

1. Изчисляване данък върху печалбата на фирма „Нерон” АД, гр. София.

Съгласно Отчета за приходи и разходи за 2009 год. имаме положителен счетоводен финансов резултат – 249 000 лв.

Данъчната печалба се сформира, като от ВСИЧКИ УВЕЛИЧЕНИЯ извадим ВСИЧКИ НАМАЛЕНИЯ (509 600 - 495 000 = 14 000 лв.) и към получената сума прибавим счетоводната печалба (14 000 + 249 000 = 263 600 лв.)

Полагащият се корпоративен данък е 10 % от данъчната печалба (263 000*10% = 26 360 лв.).

Пояснение:

1.      Установени липси на материални запаси в размер на 3 500 лв (графа 11), по вина на МОЛ с ДДС 700 лв. (графа 12).

2.      Назначен работник от 12.05.2008 г. с основна месечна работна заплата – 420 лв. и вноски за задължително обществено и здравно осигуряване – 60 лв.

3.      За периода 12.05.2008 г. -31.05.2008 г. се начисляват работна заплата за 10 работни дни в размер на 210 лв. (420/20=21 *10=210 лв.) и задължително обществено и здравно осигуряване за 10 дни в размер на 30 лв.

4.      За периода 06 м. до 12 м. 2008 г. се начисляват общо основна месечна работна заплата – 2940 лв.(7*420) и вноски за задължително обществено и здравно осигуряване – 420 лв. (7*60). Общо разход 3 600 лв. (графа 14).

………………………………………………………………………………………

2. Изчисляване авансови вноски за данъка върху печалбата за 2010 год.

Използвана литература:

1.      Закон за корпоративното подоходно облагане

2.      http://portal.nap.bg/files/file_download.document?p_doc_id=146

3.      Образец на Годишна данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО, НАП, http://portal.nap.bg/ospage?id=104

4.      Наръчник по корпоративно подоходно облагане, версия 2010 г., Фиш 2.VIII.2 , http://portal.nap.bg/ospage?id=104

…………………………………………………………………………………...

Темата е изготвена през 2010 година.

Най-новата информация е от 2009 г.

Ключови думи: данък върху печалбата, авансови вноски, изчисляване, прогнозен коефициент, финансов резултат, данъчна печалба, загуба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Търси за: данък върху печалбата | авансови вноски | изчисляване | прогнозен коефициент | финансов резултат | данъчна печалба | загуба

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (40 лв)  38.00 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker