Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ

БОТЕВГРАД

КАЗУС

По дисциплината: Търговско право

2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

Условие на казуса:. 2

Въпроси:. 2

Решение на казуса:. 2

Установени факти:. 3

Правни изводи:. 4

Решение на спора:. 4

Използвана литература:. 5

Условие на казуса:

Лицето А е търговски посредник. Той сключил договор за търговско посредничество с В хода на делото се установява, че търговският посредник в изпълнение на договора за търговско посредничество действа активно за приключвани на бартерните сделки, страна по които е В.  Посредникът е посредничил при осигуряване на стоки, спедиторски и транспортни услуги по насрещен внос и износ на стоки по бартерните сделки. Търговският посредник обаче не е водил търговски дневник за отчитане на извършените от него дейтвия, съгласно Търговския закон. Затова се назначава по делото вещо лице, което установява наличие на финансови резултати като изпълнение на договора за търговско посредничество.

Възползвайки се от липсата на търговски дневник, В. отказва да заплати възнаграждението на търговския посредник.

Въпроси:

1.      Направете характеристика на търговския посредник по смисъла на ТЗ!

2.      Допустимо ли е в процесния случай да не се заплати възнаграждение и защо?

3.      Каква юридическа отговорност и пред кого носи търговският посредник за неводене на дневника?

4.      Решете спора!

………………………………………………………………………………………

Използвана литература:

1.      Търговски закон, изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010 г.;

2.      Мукова, Л., „Основи на търговското право”, Ботевград, 2009 г.;

3.      „Търговски посредник. Търговска тайна” - www.lawsbg.com;

...........................................................................................................................................

            Темата е изготвена 2010 г.

            Най-новата информация е от 2010 г.

            Ключови думи: търговски закон, посредник, дневник, сделки, възнаграждение

 

 

 

 

 

 


Търси за: търговски закон | посредник | дневник | сделки | възнаграждение

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker