Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

СУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

СПЕЦИАЛНОСТ “ТУРИЗЪМ”

КУРСОВА РАБОТА

НА ТЕМА

ОЦЕНКА НА РЕКРЕАЦИОННИТЕ РЕСУРСИ В ТУРИСТИЧЕСКИЯ КОМПЛЕКС “ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ”. ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ

София         Изготвил:

Дата: 22.01.2002

Териториално положение. Природни и антропогенни ресурси. Материално-техническа база. Анализ на туристопотоците. Органи за управление

Комплекс “Златни Пясъци” е разположен в северната част на българското черноморско крайбрежие, на 17 км северно от гр. Варна. Близостта му до града, а оттам съответно  и до аерогарата, ж.п. гарата, морската гара, му осигуряват много добра транспортна достъпност. От друга страна главният път Варна - Зл.пясъци и редовният градски транспорт допълнително улесняват достъпа до комплекса. Също така през летния период до курорта може да се достигне и по море, което е възможно благодарение на малки плавателни съдове, плаващи в направление Варна - Зл.пясъци. Разположен в националния парк “Златни пясъци”, комплексът е екологически чист курорт, удостоен с международната награда “Син флаг”. Периодически се провеждат измервания на въздуха, морската вода и пясъка, а резултатите от тях могат да се видят във фоайето на всеки хотел в комплекса.

Плажната ивица е широка 60 м, като на места достига до 100 м и е дълга над 3.5 км и е покрита с фин пясък. Склоновете на Стара планина достигат почти до самата плажна ивица. Много лозя и овощни градини са разположени в близост до комплекса в посока Варна и Албена. Средната лятна температура на въздуха е 27˚С, а на водата - 24˚С. Приятният черноморски бриз предпазва брега от горещините през лятото, а зимата е топла и мека. Морето е удобно за плуване и къпане поради липсата на хищни животни, както и сравнително ниската степен на каменистост на морското дъно. Зл.пясъци е известен и със своите минералвни източници. На територията на комплекса има 4 особено ценни минерални извора с дебит 150 куб.м/сек, на тяхна основа има създадени няколко балнеоложки центрове.

Освен природните ресурси, голямото разнообразие на България от архитектурни и исторически паметници, манастири, природни резервати и спецификата на българския бити култура предоставят възможност за съчетаване на морския туризъм с познавателния. Екскурзоводните бюра в комплекса организират многобройни и разнообразни екскурзии в страната, а също така и запознаване с историческите и културни забележителности на град Варна. Близостта на комплекса до Аладжа манастир предоставя възможност на туристите, посетили “Златни пясъци”, да практикуват и маршрутно-познавателен туризум. Близостта на България до Турция и Египет прави възможно посещението до столиците до двете държави в рамките на престоя на туристите в комплекса.

Изграждането на комплекс “Златни пясъци” започва през 1956 г. Проектът е изработен от 30 български архитекти начело с арх. Георги Ганев. Изграждането на комплекса преминава през три етапа, като през първия са били построени малки, главно двуетажни хотели по плажната ивица. Днес в комплекса има около 70 хотела, над 900 бунгала, повече от 70 ресторанта, нощни клубове, игрални домове, барове, сладкарници, търговски центрове, летен театър с над 1200 места, яхт-клуб и много спортни центрове. Общият обем на легловата база е между 25 и 30 хил. легла.

В комплекса са изградени множество ресторанти в национален стил, които предлагат превъзходна българска национална кухня и вина, придружени с български народни песни и танци. Един от най-интересните ресторанти, чиято обстановка възпроизвежда бита на българските овчари, е р-т “Кошарата”. С оригинална архитектура, напомняща на стара мелница и също предлагащ българска национална кухня, е р-т “Воденицата”. Р-т “Атлас” предлага ястия от Северна България, а р-т “Преслав” - вина и напитки от Стрнджанския край.

Изградени са и няколко специализирани заведения за хранене - “Златна рибка” предлага морски и рибни деликатеси; р-т “Диана” - дивеч; два китайски ресторанта, арабски ресторант “Синдбад”; немска кухня в “Стария дъб”, индийска кухня, гръцки ресторант и др.

Комплексът разполага с добра материална база за спорт - десетки тенис-кортове, конна база с опитни инструктори и добре обучени коне, игрища за баскетбол, мини-голф, зала за боулинг, няколко закрити и множество закрити басейни и др. Спортните центрове в града предлагат яхти, сърф, моторни лодки, водни колела, катери, гребни лодки, водни парашути и др. Яхт-клубът на “Зл.пясъци” разполага с повече от 100 места, електрозахранване, охрана, станция за зареждане с гориво. Един от големите балнеолечебни центрове в курорта се намира в х-л “Амбасадор”. Той предлага повече от 100 вида медицински услуги и разнообразни програми.

Като цяло МТБ на комплекса е реновирана и модернизирана. Основната част от хотелите са реконструирани и обновени в съвременен архитектурен стил, което допринася за по-привлекателния общ вид на комплекса. Същевременно част от хотелите са с остаряло обзавеждане и оборудване и се нуждаят от реконструкция, въпреки че в тях периодично се извършват определени ремонти.

Пазарен анализ

Възможностите на България да задоволява туристическите потребности на своите граждани и същевременно да участва в международните туристически пазари, като страна, която превръща туризма във важен отрасъл на своята икономика, зависят в много голяма степен от туристическото предлагане. Оценката, която наши основни партньори на международните туристически пазари, правят за него, включва накои основни елементи:

Приема се, че туристическият продукт отговаря на цената, но се знае, че тя е ниска. Ето защо значителна част от мероприятията на пазарната политика, трябва да се насочи към постигане на по-добро съотношение между елементите на туристическия продукт, тяхното качество, начини на предлагане и ценовите равнища. Желанието да се продава на високи цени, без да се държи сметка за продукта и неговите потребители, води до намаляване на продажбите. Това трябва да се има в предвид, особено когато се формират цените на услугите на неогранизирани туристи, които по принцип са по-високи от цените за организирани туристи. Индивидуалният турист бързо се ориентира към услугите на посредник, ако прецени, че съществува необикновена разлика между цените на индивидуално и организирано потребление. Усъвършенстването на пазарната политика на нашата страна с помощта на съвременни средства и методи, включително приложението на маркетинговия подход към организацията и провеждането на нейните мероприятия, би увеличило шансовете на българското предлагане на туристическия пазар.

Интерестът към България като туристическа страна расте непрекъснато. Базата е по-натоварене в сравнение с предходни години, което важи и за комплекс “Златни пясъци”. Ежегодно в курорта почиват над 300,000 туристи от повече от 70 стани, реализират се над 1 млн. нощувки. В продажбата на българския туристически продукт участват авторитетни туроператори като TUI, Club Mediterrane, Nouvelle Frontier, ITS, Neckermann и др.

Особено важно обстоятелство за осигуряване на добро партньорство е диверсификацията на дейността и сферите на влияние както на българските, така и на чуждестранните партньори. Същевременно се правят опити да не се допуска нелоялна конкуренция между българските партньори, която да пренебрегва националните интереси в областта на туризма.

Комплексут разполага с всичко необходимо, за да може да задоволи разностранните интереси на своите клиенти. Ориентира се към следните пазарни сегменти.

 1.  Сегмент от потребители, при които водещ е мотивът за качество на услугата. Това са предимно гости от средната класа от Русия, Германия, Великобритания и Скандинавските страни. За привличане на туристи през активния сезон от Германия комплексът работи с TUI, ITS, Neckermann, BGTours и др. Основните партньори на руския пазар са Турпрес, Алматур, Норма Солвекс, Адис и др.
 2.  Сегмент от потребители, при които водещ е мотивът за качество на услугата. Това са предимно българи с високи доходи, кото са решили да ползват услугите, които им предлага комплексът. Те са водени главно от отстъпките, правени за деца до 10 год. и за групови посещения. Това способства за развитието на семейния и организирания групов туризъм. Комплексът предлага детски клубове с квалифициран персонал, както и разнообразни занимателни и развлекателни игри за младите гости.
 3.  Сегмент от потребители, при които водещ е мотивът за здравословен начин на живот. Това са гости, които използват благоприятния климат и балнеологичния център в х-л “Амбасадор”. Той предлага 70 вида медицински услуги с електро- и балнеотехнически съоръжения. Използват се естествените фактори и минерална вода, лечебна кал, билки и лечебни водорасли.

Маркетингови изследвания и оценки

Извършено е маркетингово проучване от специализирана маркетингова агенция Gallup по поръчка от маркетинговия директор на АД “Златни пясъци”. ИЗвадката е от 100 човека и е съставена чрез неслучаен подбор (квотна извадка). Представени са следните резултати и изводи от проведеното изследване.

1. Държави    август   септември

Държави от ОНД   16.3   45.8

Германия    34.4   34.6

Великобритания   9.1   9.0

Франция    4.0   4.2

Нидерландия    2.1   2.1

Белгия     1.7   1.4

Норвегия    1.7   1.6

Швеция    0.7   1.3

Интересен е фактът, че броят на германските и този на туристите от ОНД представлява 80% от общо пребивавалите.

2. Образование   август   септември

средно     51.5   57.4

по-скоро висока за страната  45.5   40.1

по-скоро ниско за страната  3.0   2.5

Профилът на масовия турист в “Златни пясъци” показва, че той е със средно и по-високо от средното за страната образование, както и главно представители на третата възраст. Обяснението се търси в качеството на туристическия пазар, с който “Златни пясъци” участва в сегментацията на този пазар.

3. Социални категории  август   септември

учащи     6.3   1.9

реботници    19.5   21.5

служители    30.5   26.5

интелигенция    16.4   12.5

предприемачи   7.7   7.6

неработещи, пенсионери, домакини 19.6   30.5

По-голямата част от чуждестранните посетители принадлежат към категорията на неработещи, пенсионери, домакини, което е доста негативен факт (30.5%). Делът на интелигенцията е средно 12.0%.

 1.  Организация на почивката. Най-голям процент от посетителите са съпружжески двойки (41.8%), самостоятелно летуване предпочитат 18.1%, а летуване в компанията на близки приятели - 16.7%.

 1.  Лятото е подчертано предпочитан сезон за гражданите от ОНД и донякъде приоритетен сезон за почивка на германци и скандинавци. Морето е притегателният фактор за англичани, скандинавци и германци. Най-вероятно комбинацията на предпочитанието към тези два фактора на туризма са и водещ мотив за посещението на “Златни пясъци”.

 1.  Традиционализмът в посещенията на курортните комплекси е най-силен при зкандинавци и германци, а на това в най-малка степен може да се разчита при белгийци, холандци и почиващи от ОНД. В тази връзка предпочитанието към чуждите курорти е най-силно, почти абсолютно изразено при скандинавци и англичани. Най-близко са гражданите от ОНД, а по-сериозни резерви в това отношение виждаме при холандци, белгийци, французи. Въпреки тази диференциация убеждението, че по-добре се почива зад граница, е валидно за предтавителите на всички страни.

 1.  Защо преди всичко избрахте почивка на “Златни пясъци”?

Поради доброто име на курорта

По съвет на близки и познати

Поради собствен опит от почивка в курорта

Поради съвет на туристическа фирма

Поради това, че е морски курорт

Използването на туристическите фирми е предпочитаният механизъм за организация на годишния отдих за 31% от туристите. За всички туристи, почивали през изминалия сезон тези, които за поредна година са на златни пясъци, съставлява 29.8%. Показателите са достатъчно близки да се твърди, че близко един на всеки трима туристи се връща на “Златни пясъци”.

 1.  Оценка на впечатлението ви от “Златни пясъци”.

към по-добро    68.8

към по-лошо    9.6

няма промяна    7.4

не мога да преценя   4.8

 1.  Съвпатднаха ли очакванията ви с това, което получихте на “Златни пясъци”?

да, в голяма степен   78.8

да, но в малка степен  16.5

не     4.7

 1.  Може ли са се каже, че “Златни пясъци” е туристически комплекс от европейско равнище?

да, категорично   45.8

да, донякъде    29.2

не     6.6

не мога да преценя   18.4

Анализ на възможностите и заплахите

Основните възможности за развитие са следните:

 1.  Удължаване на експлоатационния период;
 2.  Привличане на нови чуждестранни инвестиции;
 3.  Изграждане на допълнителни спортни съоръжения;
 4.  Развитие на балнеолечебния туризъм за целогодишна експлоатация;
 5.  По-гъвкава туристическо-фирмена политика;
 6.  Търговско-потребителска ориентация.

Главните заплахи пред комплекс “Златни пясъци” са:

 1.  Оттегляне и намаляване на големите туроператори;
 2.  Трудности, произтичащи от визовия режим с някои страни и митническите такси;
 3.  Силна конкуренция на сравнително новите туристически комплекси в страната;

Анализ на силните и слабите страни

Основни силни страни

 1.  Природни дадености - екология, “Син флаг”, екоавтомобили, фин пясък; уникално съчетание на море, гора, минерални извори;
 2.  Утвърдени традиции в хотелиерството;
 3.  Добре обучен персонал;
 4.  Инфраструктура, характерна за малък град;
 5.  Добри транспортни комуникации и близост до големия град;
 6.  Няма опасност от реституция;
 7.  Съществува пълен цикъл на обслужване.

Основни слаби страни

 1.  Остаряла материално-техническа база;
 2.  Влиянието на сезонността върху квалификацията на персонала;
 3.  ДОбре обучен персонал;
 4.  Недостатъчни развлечения за деца;
 5.  Неумела приватизация и раздробяване на собствеността в комплекса;
 6.  Криминална обстановка.

Маркетингови цели

 1.  Броят на германските и този на туристите от ОНД представлява 80% от общо пребивавалите. През следващите 5 години да се постигне завишение на английския пазар с 50%, на скандинавския пазар с 20%, на белгийския и холандския пазар с 10%.
 2.  Да се осъществи тотална рекламна кампания, като се обхване всеки един от хотелите на комплекс “Златни пясъци”. Активно да се участва в туристически панаири и изложби. За тази цел да се увеличат разходите за реклама с 20%.
 3.  Да се увеличи продължителността на туристическата дейност на АД “Златни пясъци”. За целта:

На тази основа да се разработи и реализира програма за обновяване на целогодишна дейност на комплекс с оглед преодоляване на фактора “сезонност”.

Маркетингова стратегия на вертикална интеграция

Комплекс “Златни пясъци” търси партньори в рамките на туристическата индустрия. Необходимо е да се създаде по-широка дистрибуторска мрежа, както в рамките на регионалния, така и на международния пазар. Наложително е да се подобри и транспортната мрежа и най-вече да се отстранят негативните ефекти от свлачищните процеси, които са в близост до АД “Златни пясъци”. Когато се избира тази стратегия на развитие, трябва да се има в предвид, че тук е заложена и интеграция назад към продукта - част от продуктите, с които комплекс “Златни пясъци” използва в активния сезон, да се произвеждат в комплекса и по този начин да се намали стойността на продукта, т.е. да не съществуват разходи по транспортирането и др.


Търси за: териториално положение | природни антропогенни ресурси | материално техническа база | пазарен анализ | маркетингово изследване | SWOT анализ

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker