Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

КУРСОВА РАБОТА

По

Туристически пазари

На тема:

Характеристика на конкретен национален рецептивен туристически пазар в рамките на Европа и Средиземноморския басейн (Испания)

Спец. Туризъм

Варна, 2008 г.

Съдържание:

І. Увод 2

ІІ. Испания 3

ІІІ. Обем на пазара. Дял на вътрешния и международния туризъм - брой вътрешни пътувания и брой международни пристигания. Приходи и разходи от вътрешен и международен туризъм. 5

IV. Структура и профил на туристическото предлагане. 8

V. Шест основни тенденции в развитието на рецептивния пазар. 14

Използвана литература: 17

……………………………

През първите девет месеца на 2006 г. рекорден брой туристи са посетили Испания. Това са 46,9 милиона посетители, което е с 4,9% повече от същия период на 2005 г. На първо място сред чуждестранните гости в Испания са били британците - 13 млн. поданици на Обединеното кралство са посетили страната. Следват ги германците /8,1 млн./ и французите /7,7 млн./.

Специалистите по туристическата индустрия обаче се безпокоят от тенденцията за изчерпване на испанския туристически модел "слънце и плаж", а природозащитниците са недоволни от последиците на този модел за околната среда.

……………………………………

През 2002 г. Испания е посетена от 78.9 млн. външни посетители, от които 51.7 млн. са пренощували там, поради което са класифицирани като туристи (3.4% увеличение в сравнение с 2000 г.).

През 2001 г. Испания е посетена от 75 млн. чуждестранни посетители (1.7% увеличение от 2000 г.). 49.5 млн. от тях са останали с нощувка, поради което са класифицирани като туристи (3.4% увеличение в сравнение с 2000).

Сумарно, нощувките са 423 млн., което донася на Испания приход от 32.9 млрд. американски долара за 2001 г.

Следва информация за туристите според тяхната националност:

…………………………………

1. Увеличаване на експортноориентираните туристически услуги, чрез привличане на повече туристи и увеличаване на техния среден престой и разходи.

2. Подобряване разнообразието на предлаганите туристически продукти чрез:

 1.  актуализиране на правната рамка за развитие на туризма;
 2.  преструктуриране и подобряване на туристическата инфраструктура.

3. Насърчаване на културния туризъм чрез:

 1.  подобряване представянето на испанската култура и традиционните занаяти;
 2.  въвеждане на нови форми на експониране - тематични паркове, специализирани изложби, и др.
 3.  изграждане на необходимата инфраструктура за улесняване достъпа до културни туристически обекти.

4. Развитие на нетрадиционни видове туризъм - селски, екологичен, приключенски чрез:

 1.  подобряване на съществуващата и създаване на нова инфраструктура за улесняване развитието на селския, екологичен и приключенски туризъм;
 2.  въвеждане на стандарти за качеството на настаняване и обслужване.

Използвана литература:

 1.  http://www.horemag.bg/show.php?storyid=404005
 2.  http://www.expert.bg/?act=news&id=81878
 3.  http://www.bde.es/infoest/e0307e.pdf
 4.  http://www.andalucia.com/spain/statistics/tourism.htm
 5.  Министерство на културата и туризма /http://www.nalis.gov.tt/AdministrationGov/Min_CultureandTourism.htm/
 6.  http://www.valeotravel.net/bg/destination.php?Country=ES
 7.  http://www.europe-made.com/esp_tur_bg.htm

Темата е разработена 2008 г.

Темата съдържа таблици, картинки.

Най-новите данни в темата са от 2006 г.

Ключови думи:

туристически пазар, рецептивен пазар, пътуване, хотели и квартири, настаняване, приходи от туризъм, обем на пазара, туристическо предлагане, легла, туристически продукт


Търси за: туристически пазар | рецептивен пазар | пътуване | хотели квартири | настаняване | приходи туризъм | обем пазара | туристическо предлагане | легла | туристически продукт

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker