Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Икономически университет - гр. Варна

Факултет “Управление”

КУРСОВА РАБОТА

По

Пътнически агенции и транспорт в туризма

На тема:

Организиране и планиране на туристическо пътуване с обща цена “България - манастири и стари занаяти”

Специалност Туризъм

Варна, 2007 г.


Съдържание:

1. Обща характеристика на туристическа агенция “Уърлдуайд  Травъл Къмпани” и договорни отношения с фирмите контрагенти 2

1.1. Обща характеристика  на туристическа агенция “Уърлдуайд Травъл Къмпани” 2

1.2. Договорни отношения с фирмите контрагенти 2

1.2.1. Договорни отношения с превозвачи. 2

1.2.2. Договорни отношения със застрахователната компания 3

1.3. Договорни отношения с хотелиери. 3

1.4. Договорни отношения с ресторантъори. 4

1.5. Договорни отношения с посредници. 5

1.6. Договори отношения с екскурзоводи. 5

1.7. Характеристика на пазарния сегмент 5

2. Определяне общата цена на туристическото пътуване 6

2.1. Транспортни разходи. 6

2.2. Разходи за застраховка. 7

2.3. Разходи за настаняване и хранене. 7

2.4. Разходи за туристическа програма. 8

2.5. Разходи за издръжка на водача на групата и шофьора на автобуса. 9

2.6. Формиране на цената. 10

3. Условия за пътуване 10

3.1. Принципни постановки на общата цена. 10

3.2. Конкретизиране на условията за пътуване. 11

3.3. Условия за промени  в или отказ от пътуването. 11

3.4. Рекламации 12

3.5.Отговорности на туроператорът 12

Оферта 1: Туристическо пътуване: България - манастири и стари занаяти 13

Оферта 2: Туристическо пътуване за любители на виното 15


……………………………….

1.1. Обща характеристика  на туристическа агенция “Уърлдуайд Травъл Къмпани”

Компанията “Уърлдуайд Травъл Къмпани” е създадена през 1992 година със седалище в град Варна и адрес на дейност улица “Д-р Басамович 17”. Още със създаването си фирмата се занимава с туристическа организаторска и посредническа  дейност  със значителен превес на първата - на нея е дължи около 75 % от годишния оборот. Създаденият продукт се реализира самостоятелно и  чрез туристически агенти в цялата страна. Най-големите измежду които са: “Астрал Холидейс” АД, “Мили Турс” и “Грейт Лайф”.

Фирмата подържа и свои собствени филиали в град Пловдив и град София. Общо персоналът наброява 30 човека както следва - 12 души във Варна, 10 в Пловдив и 8 в София.

Услугите които предлага туристическата агенция са:

…………………………………

Фирма “Уърлдуайд Травъл Къмпани” организира туристическо пътуване с обща цена, което ще се проведе от 01.06 до 08.06.2007 г. по следния маршрут: Варна - Златни пясъци - Велико Търново - Арбанаси - Трявна - Етъра - Шипченския манастир - Розовата долина - Казанлък - София - Рилски манастир - Мелник - Пловдив - Бачковския манастир - Несебър - Златни пясъци - Варна. Минималният брой участници  а реализиране на пътуването е 80% от всички места в автобуса, т.е. за провеждане на пътуването са необходими 35 пълно плащащи клиента. Дължината на изминатото разстояние възлиза на 1260 км агенцията предвижда резерв в размер на 15%, с който километрите се увеличават на 1378. Въз основа на това разстояние ще се изчислят разходите за транспорт. Средната скорост, с която ще се движи автобуса е 80 км/ч. Предвиденият разход за гориво е 23 л /100 км пробег, което означава ,че необходимото гориво за  цялото пътуване е 290 л. При пазарна цена 2 лв. за литър гориво, сумата на разхода за гориво е 580 лв. Договорената с фирмата превозвач  наемна цена на автобуса е 1.40 лв./км. Сумата, заплатена за наем възлиза на 1929.20 лв. наемната цена за един турист се изчислява по следната формула:

Ртр = Цн/М.%З

Ртр = 1929.20 лв./47 места . 80% = 32.85 лв./турист

Разходът за гориво се дели на минималният брой туристи и се получава: 16.60 лв./ турист.

Общият разход за транспорт за един турист възлиза на 49.45 лв.

Сумата, платена на фирмата преводач е 1/48 част от годишната винетна такса, т.е. 6.53 лв. за една седмица ползване на автобуса. Разходът на 1 турист възлиза на 0.19 лв.

………………………………..

2. В зависимост от начина на изчисляване се разграничават две основни групи разходи: Общи (общо делими ) и единични. Общоделимите разходи са разходите за транспорт (2509,20 лв.), винетни и паркинг такси (51,53 лв.), туристическа програма - беседи (155 лв.), издръжка на водач на групата и шофьор на автобуса (1010 лв.). Единични разходи са застраховката (8,40 лв.), настаняване (200 лв. за двойна стая на турист и 295 лв. за единична), допълнителни хранения (165 лв.), входни такси за посещаваните обекти и сувенири (108 лв.);


Библиография:

  1.  Доц. д-р Марин Нешков, Пътнически агенции и транспорт в туризма, Издателство “Наука и икономика”, ИУ - Варна, 2007 г.
  2.  Закон за туризма
  3.  http://www.bolkanreisen.de/index.php?view=1&sid=10086&PHPSESSID=fcb0fa51f01b15e2fbb8f17ce3ac2e4e
  4.  4.http://www.bolkanreisen.de/index.php?view=1&sid=10086&PHPSESSID=fcb0fa51f01b15e2fbb8f17ce3ac2e4e
  5.  http://www.bolkanreisen.de/index.php?view=1&sid=10086&PHPSESSID=fcb0fa51f01b15e2fbb8f17ce3ac2e4e
  6.  http://www.bolkanreisen.de/index.php?view=1&sid=10086&PHPSESSID=fcb0fa51f01b15e2fbb8f17ce3ac2e4e

Темата е изготвена 2007 г.

Темата съдържа таблица и формули.

Ключови думи:

туристическа агенция, договорни отношения, застрахователна компания, превозвачи, хотелиери, ресторантьори, екскурзоводи, пазарен сегмент, туристическо пътуване, транспортни разходи, настаняване и хранене, туристическа програма, туроператор


Търси за: туристическа агенция | договорни отношения | застрахователна компания | превозвачи | хотелиери | екскурзоводи | пазарен сегмент | туристическо пътуване | транспортни разходи | настаняване хранене | туристическа програма | туроператор

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker