Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


Нов български университет

МАГИСТЪРСКИ ПРОЕКТ

На тема:

Състояние, ефективност и перспективи за развитие на кооперативния туризъм в България

2007 г.


СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение. 3

1. Анализ на модерната туристическа индустрия в България - начало на реформите. Конкурентноспособност на туристическия продукт. 7

2. Маркетингова концепция за туристически бизнес в страната. 10

2.1. Структура на управление. 10

2.2. Маркетинг-микс в туризма. 13

2.3. Потребителски изисквания. 20

3. Същност и особености на кооперативния туризъм. 23

3.1. Същност и особености. Основни видове туризъм. 23

3.2. Организация на туристическата индустрия в кооперациите. 26

4. Практически пример за развитие на кооперативен туризъм. 33

5. Възможности за развитие на класически и алтернативни форми на организация на туристическата индустрия. 42

6. Перспективи за развитие на кооперативния туризъм в България в контекста на общата стратегия за развитие на туризма. 48

Използвани литературни и информационни източници 51


Въведение.

Съвременната международна туристическа индустрия се развива в сложна политическа, икономическа изсилваща се конкурентна среда. Това е резултат от съществуващите военни огнища, противопоставяне между отделните народи и религиозни общности, появата на международния туризъм, бурното развитие на туризма в нови райони на света. Независимо от някои негативни явления международните туристически пътувания и приходите от туризма отбелязват ежегоден положителен ръст според данните на Световната организация по туризъм (СОТ).

Туризмът, който е признат за една от най-динамичните бизнес сфери в света, засяга всички аспекти на обществения живот - икономическа, социална, политическа и духовна, е една от трите взаимосвързани индустрии, които движат икономиката на ХХІ век. Следователно туризмът се превръща в една от най - големите не само печеливши, но и хуманни индустрии в света, която най-вече набира скорост в своето интернационално и глобално развитие, както и останалите сектори на индустрията и производството.

Следователно като явление на обществено-икономическите отношения в съвременния свят, туристическият сектор се определя като един феномен, тъй като той представлява сравнително млада индустрия, която се развива в световен мащаб с все по-нарастващи темпове. Всяка година милиони хора пътуват като туристи във и извън границите на своите страни.

Туризмът засяга всички сфери на обществения живот: икономическата, социалната, културната, политическата, което се дължи на следното:

Бурното развитие на туризма през последните десетилетия го превръща в огромна туристическа индустрия от глобален мащаб, която заема трето място в световния икономически обмен и непрекъснато печели нови позиции. През 2004 г. са регистрирани 795 млн. чуждестранни туристи, като приходите възлизат на 825 млрд. долара. Според планираните резултати тази индустрия ще създаде към 2007г. - съответно 7,1 бил. долара и 383 млн. работни места.

Туризмът представлява една от най-значимите икономически дейности, осъществявани в световен мащаб. Във връзка с това могат да се отбележат следните тенденции:

Тук трябва да се отбележи, че международният туризъм оказва влияние не само на икономиката, но и на политиката за социално развитие и за опазването на околната среда.

Въпреки че масовото туристическо движение е предимно съвременно явление, то на практика отразява отминалата традиция за миграция и смесване на различни народи. В съвременните дни, обаче, тези движения не са ограничени само до определени региони, тъй като те засягат всички държави в света, играещи ролята на туристически дестинации, генератори на туристи или и двете едновременно.

Характерно е, че съвременният международен туризъм променя дори затворени общности на островни държави и ги превръща в една отворена вселенска общност, в която контактът между отделните народи се превръща в ежедневна реалност. Това задоволява една дълбока потребност за връзка и взаимодействие с други култури, за почивка, здраве или социален прогрес. Задоволяването на подобни нужди се превръща в едно от най-влиятелните явления в икономическото и социално развитие на съвременното общество.

Разрастването на международния туризъм обаче, създава не само положителни тенденции и ползи, но и рeдица трудности, които могат да предизвикат сериозни проблеми. В този смисъл трябва да се споменат социалните, културните и дори икономическите последици от тази разглежданата дейност.

За разлика от положителните ефекти върху заетостта и доходите, туризмът притежава и някои отрицателни ефекти: инфлация, разрушаване на околната среда и традициите на местното население. Това са изключително актуални проблеми, особено в развиващите се страни, където туристите от индустриализираните държави със самото си присъствие налагат начин на живот и ниво на потребление, които често оказват отрицателно влияние върху местните хора. По подобен начин, в дадени региони високата концентрация на туристи, дължаща се на безконтролното развитие, допринася за икономическото, социалното, и културното развитие, като нарушава, обаче, културното наследство на местното население.

………………………………………………….

4. Практически пример за развитие на кооперативен туризъм.

Комплекс Сейнт Елиас се намира в КК Св.св. Константин и Елена, който е най-стария курорт по българското Черноморие. Повечето българи познават курорта като "Дружба" както се нарича в годините на социалистическата идеология. През 1977 г. се изгражда един от най-звездните хотели в България - Грандхотел Варна и вече 28 години години традицията продължава. През 1999 г. корпорация MG поставя началото на комплекс Сейнт Елиас с влагането на крупни инвестиции в хотелите Лебед, Простор и Рубин под общото име и шапка на комплекс St. Elias Resort & Casino in Bulgaria . Комплексът е обединение на няколко консорциума и холдинга в кооперация за изграждане на затворен туристически модел на обслужване - туристически комплекс от затворен тип, включващ почти 90% от стандартните туристически продукти, предлагани на морето.

Курортът Сейнт Елиас е разположен на 10 км от град Варна, културния, бизнес и транспортен център на района, и на около 20 км от чартърното летище на Варна. Курортът е красиво разположен в сърцето на природен парк с редки растителни видове. Състои се от шест високо категорийни хотела с индивидуален стил и атмосфера.

В резултат на инвестиционната програма на комплекс "Сейнт Елиас" се реконструираха хотелите Лебед, Рубин, Русалка и Долфин, който работи по стандартите на системата All inclusive. През сезон 2002 два нови хотела станаха част от комплекс Сейнт Елиас - четиризвездният хотел Рубин 2 и още един хотел, предлагащ системата Аll Inclusive, петзвездният Марина, осигурен и с всички яхтени съоръжения

Известен с качеството си, курортът Сейнт Елиас предлага най-доброто на гостите си. Идеален за бленуващите почивка на брега на морето или множеството развлечения в изграденото казино и вълнуващи нощни клубове. Комплексът предлага приятелска и жива атмосфера, хубави и широки плувни басейни, разнообразни заведения за хранене и места за спорт и лечение.

За 2004 година красивият курорт включва 6 модерни хотела от най-висока категория, с 1087 стаи, 65 апартамента и 28 мезонета. Всяка стая разполага със самостоятелно контролиран климатик, телефон, баня с вана и/или душ, цветен телевизор със сателитна връзка, гледка към морето, градина или басейн.

…………………………………………

В заключение относно същността и възможностите за развитие на общ, кооперативен тип туристически отрасъл, следва да се вземе и под внимание, факта, че кооперациите са най-добрите структури за обслужване на древния семеен бизнес, а редица основни дейности/хотелиерство и ресторантьорство се развиват чрез семеен бизнес. Те имат предимство на националното и Международното Кооперативни движения и чрез тях могат да установят контакта за международен туризъм.

По линия на международния туризъм, кооперациите могат да усвояват ценен опит и ноу-хау в областта на мениджмънта, маркетинга, рекламата

Кооперациите нямат конкурент в областта на някои видове туризъм - селски, еко, ловен, етно и др, като перспективите са именно в изграждането и развитието на подобен род алтернативен тип туризъм.

Резервите на страната са в балнеологията, селския и алтернативния туризъм, които имат потенциал, но нямат съвременно развитие и достатъчно финансиране, за да променят облика на България като дестинация, предлагаща само море и писти. Във Франция 30% от туристическия продукт е селски и алтернативен туризъм. България е част от Европа и общоевропейските проблеми, свързани с глобализацията, пренаселването и стресът ще увеличават нуждата от автентична почивка в планината и на село, от среща с богатата история и с уникалната култура на страната ни.

Използвани литературни и информационни източници

 1.  Костов, Е. - „За устойчиво развитие на селския туризъм“, С., 1996 г.
 2.  Маринов, Ст.- „Конкурентноспособна ли е туристическата дестинация България“?, В: сп. „Туристически пазар“, октомври, , 2004 г.
 3.  Милева, С. - „Стратегически фактори за успеха на специализирания туризъм“, В: сп. „Туристически пазар“, октомври 2004 год.
 4.  Миладинов, П.- „Регионалната програма за културно и природно наследство в Югоизточна Европа (2003-2005) на Съвета на Европа и развитието на културния туризъм, В. сп. „Туристически пазар“, октомври, 2004 г.
 5.  Петров, П. - „Селски и екотуризъм у нас“, В: сп. „Туристически пазар“, октомври, 2004 г.
 6.  Попйорданов, А. - „Наръчник: Алтернативният туризъм в България - перспективен семеен бизнес“, С. 2003 г.
 7.  Рагин, Бл., „Само една ли е ахилесовата пета на българския туризъм?“, В: сп. „Туристически пазар“, октомври 2004 год.
 8.  Тумпаров, П. - „Селският туризъм в България през преходния перод“, В: „Икономика и управление на селското стопанство“, кн. 3-4, 1994 г.
 9.  Проект за стратегия „Устойчиво развитие на българския туризъм“ (2005 - 2010 г.)“; сп. „Туристически пазар“, октомври 2004 год.
 10.  Христов, П. - „Алтернативен туризъм в България”; С., 2002 г., с.214-232, Екотуризъм - същност и особености;
 11.  www.alternative-tourism.org/welcome.php
 12.  www.bulgaria-gateway.org/bg/

Темата е изготвена 2007 г.

Темата съдържа таблици.

Ключови думи:

туристически продукт, туристически бизнес, маркетинг-микс, кооперативен туризъм, видове туризъм, ресторантьорство, туристическа индустрия, туристически агенции, хотели и квартири, туристически пазар, курорт


Търси за: туристически продукт | туристически бизнес | маркетинг микс | кооперативен туризъм | видове туризъм | ресторантьорство | туристическа индустрия | туристически агенции | хотели квартири | туристически пазар | курорт

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker