Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


Нов български университет

Дипломна работа

Възможности за развитие на туристическия потенциал на о. Крит

(рекламите и връзките с обществеността за популяризиране на туристическия потенциал)

Спец. Туризъм

2007 г.

Съдържание

Увод 3

І. Глава - Остров Крит като туристическа дестинация. Обща характеристика 6

ІІ. Глава - Анализ на природно-антропогенните ресурси 14

1. Общо описание на природните ресурси 14

1.1. Географско положение, релеф 14

1.2. Климат, почви и водни ресурси 17

1.3. Флора и фауна на острова 20

2. Културно-историческо наследство. 21

2.1. Ираклион 21

2.2. Хания 23

2.3. Родовани 26

2.4. Файстос 28

3. Социално културни и етнографски ресурси 29

3.1. Исторически и археологически музей в Ираклион 29

3.2. Двореца в Кносос 30

3.3. Дворецът Файстос 35

ІІІ. Глава - Туристическите „перли” на о. Крит 37

1. Ираклион 37

2. Хания 39

3. Ретимнон 45

4. Йерапетра 46

5. Палеохора 47

6. Плажът Вай 48

7. Агиос Николаос (Agios Nikolaos). 49

8. Платото Ласити 52

ІV. Глава - Реклама и PR за популяризиране 54

1. Същност на рекламата и връзки с обществеността 54

2. Туристически пакети на о. Крит 64

2.1. Туристически пакет Хания 64

2.2. All Inclusive почивка в Ретимнон 69

2.3. Екскурзионно пътуване на о. Крит 78

3. Романтично предложение за сватбено пътешествие - Elounda Mare Hotel 84

Заключение 95

Използвана литература 101

Увод

Съвременната международна туристическа индустрия се развива в сложна политическа, икономическа изсилваща се конкурентна среда. Това е резултат от съществуващите военни огнища, противопоставяне между отделните народи и религиозни общности, появата на международния туризъм, бурното развитие на туризма в нови райони на света. Независимо от някои негативни явления международните туристически пътувания и приходите от туризма отбелязват ежегоден положителен ръст според данните на Световната организация по туризъм (СОТ).

Туризмът, който е признат за една от най - динамичните бизнес сфери в света, засяга всички аспекти на обществения живот - икономическа, социална, политическа и духовна, е една от трите взаимосвързани индустрии, които движат икономиката на ХХІ век2. Следователно туризмът се превръща в една от най - големите не само печеливши, но и хуманни индустрии в света.

Следователно като явление на обществено-икономическите отношения в съвременния свят, туристическият сектор се определя като един феномен, тъй като той представлява сравнително млада индустрия, която се развива в световен мащаб с все по-нарастващи темпове. Всяка година милиони хора пътуват като туристи във и извън границите на своите страни.

Туризмът засяга всички сфери на обществения живот: икономическата, социалната, културната, политическата, което се дължи на следното:

Характерно е, че съвременният международен туризъм променя дори затворени общности на островни държави и ги превръща в една отворена вселенска общност, в която контактът между отделните народи се превръща в ежедневна реалност. Това задоволява една дълбока потребност за връзка и взаимодействие с други култури, за почивка, здраве или социален прогрес. Задоволяването на подобни нужди се превръща в едно от най-влиятелните явления в икономическото и социално развитие на съвременното общество.

Разрастването на международния туризъм обаче, създава не само положителни тенденции и ползи, но и рeдица трудности, които могат да предизвикат сериозни проблеми. В този смисъл трябва да се споменат социалните, културните и дори икономическите последици от тази разглежданата дейност.

За разлика от положителните ефекти върху заетостта и доходите, туризмът притежава и някои отрицателни ефекти: инфлация, разрушаване на околната среда и традициите на местното население. Това са изключително актуални проблеми, особено в развиващите се страни, където туристите от индустриализираните държави със самото си присъствие налагат начин на живот и ниво на потребление, които често оказват отрицателно влияние върху местните хора. По подобен начин, в дадени региони високата концентрация на туристи, дължаща се на безконтролното развитие, допринася за икономическото, социалното, и културното развитие, като нарушава, обаче, културното наследство на местното население.

Именно поради тези причини, се налага периодично да се оценява не само приносът на международния туризъм, но и последствията от него, с цел да се увеличават предимствата и да се избягват разрушителните му ефекти. Това е и основната задача на изградените икономически и международни туристически стратегии.

За о. Крит може да твърдим че е един от най-загадъчните острови. История и митове тук се преплитат така, че понякога е трудно да се направи разлика между реалност и легенди. Митологията на Крит е много богата. Днешния остров Крит е съчетание от прозрачни, морски, топли води, многобройни плажове, ярко слънце и прохладни звездни нощи, добре известен със своите археологически паметници и великолепна природа.

       Крит е основна туристическа дестинация с две международни летища, с прекрасни плажове и възможност за нощен живот и гастрономични изненади. Дипломната работа е структурирана в четири глави като последователността е свързана с възможностите най-атрактивно и обширно да се анализира остров Крит като туристическа дестинация - история, митове, традиции, настояще и възможността на тази база да се определят възможностите му за развитие на ефективен курортен туризъм. Въпреки мащабите на развитие на световния туризъм и появата на нови туристически възможности, пакети туристически услуги и като цяло туристически дестинации, остров Крит продължава да се развива с бързи темпове извличайки историческото си значение и богатата си история, съчетавайки я с възможностите, които позволява днешния туризъм и като цяло иновациите в нови перспективни и атрактивни туристически продукти и услуги.

................................................

І. Глава - Остров Крит като туристическа дестинация. Обща характеристика

Бурното развитие на туризма през последните десетилетия превръща туризма в огромна туристическа индустрия, която заема трето място в световния икономически обмен и непрекъснато печели нови позиции. През 2004г. са регистрирани 795 млн. чуждестранни туристи, като приходите възлизат на 825 млрд. долара3. Според планираните резултати тази индустрия ще създаде към 2007г. - съответно 7,1 бил. долара и 383 млн. работни места4.

Прогнозите на Световната организация за туризъм също са обнадеждаващи. Броят на чуждестранните туристи се предвижда да достигне 1,6 млрд., а приходите - 2 трилиона долара.

Световни топ дестинации - 2020 г.

Държава

Пристигнали туристи

(в млн. бр.)

Процент на растежа

(1995-2020)

1

2

3

Китай

137,1

3

САЩ

102,4

3,5

Франция

93,3

1,8

Испания

71,0

2,4

Хонконг

59,3

7,3

Италия

52,9

7,3

Великобритания

52,8

3,0

Мексико

48,9

3,6

Руска федерация

47,1

6,7

Гърция

44,0

4,0

 Таблица 1.   Източник: СОТ5

Съществуват малко икономически сектори, като международния туризъм, които да генерират едновременно толкова много принадена стойност, заетост и паричен поток на толкова ниска цена.

Тук трябва да се отбележи, че всички туристически продукти и услуги, консумирани от чуждестранните посетители, се определят като експортни, тъй като при употребата им се избягват разходите за разпространение и транспорт до други пазари. Следователно международният туризъм не само осигурява чужда валута, но и разпростира покупателна способност из цялата посещавана държава.

В следствие на всичко казано до тук, може да се обобщи, че туризмът представлява една от най-значимите икономически дейности, осъществявани в световен мащаб. Във връзка с това могат да се отбележат следните тенденции:

Тук трябва да се отбележи, че международният туризъм оказва влияние не само на икономиката, но и на политиката за социално развитие и за опазването на околната среда.

Въпреки че масовото туристическо движение е предимно съвременно явление, то на практика отразява отминалата традиция за миграция и смесване на различни народи. В съвременните дни, обаче, тези движения не са ограничени само до определени региони, тъй като те засягат всички държави в света, играещи ролята на туристически дестинации, генератори на туристи или и двете едновременно.

....................................................

Остров Крит. Обща характеристика.

Крит е удивителен с красотата си остров, с топло и ласкаво море, прекрасни плажове, мек и полезен за здравето климат, с богата история, съхранена до днес в старинни и културни находки, с голям брой хотели от всички категории, с радушни и гостоприемни хора. Ето защо Крит е посещаван ежегодно от милиони туристи от всички краища на земното кълбо. На Крит са най-хубавите курорти на Гърция: шумния град Хераклион, аристократичната Хания, престижния Агиос Николаос, живописния Ретимнон.

Освен да се наслаждават на дългите плажове, руините и забележителните градове, може да се потопите в живота на острова, а това е огромно удоволствие.

В заведенията на остров Крит сутрин се приготвя магирефта - предварително сготвени ястия, които се сервират претоплени. По принцип е трудно да останете гладни на остров Крит. В селския “kafenion почти винаги може да си поръчате салата и омлет или пържени яйца със сирене гравиера. На всяка цена траябва да се опита tsikoutbia - това е критската “огнена вода”, която може да се опита по всяко време и често да се консумира със стафиди или орехи поляти с мед.

Някои от най-изисканите хотели на острова са подредени по крайбрежието на полуостров Елунда точно до град Агиос-Николаос. Ако искате да усетите автентичността на острова трябва да изберете обикновените варосани стаи с циментов под в планинските и крайбрежни селища. На запад от Агиос-Николаос все повече стари къщи, венециански замъци и имения от 19век се ремонтират и се превръщат в малки хотели.

На остров Крит можете да прекарате една приятна и незабравима вечер в някой kentron (таверна, в която се изпълнява традиционна критска музика и танци). Местните танци варират от еднообразно обикаляне в кръг до учудващи прояви на атлетична бързина, но всичко зависи от енрусиазмът на участниците.

На остров Крит има няколко значими събития свързани с изкуството. През лятото Хераклион, Ретимнон и понякога в Ханиа местните власти организират концерти, представления и народни танци.

На Крит има места, които да задоволят вкуса на всеки турист - от лъскави плажни курорти по северното крайбрежие до туристически убежища на юг; от византийски църкви с фрески във вътрешността на острова, до плажове до които може да се стигне само с лодка.

Крит е дълъг и тесен остров и затова повечето туристи го разглеждат на части. Западен Крит е хълмист район с планини във вътрешността и скалисти плажове по южното крайбрежие. В тази част се намират Ханиа и Ретимнон - два красиви и мистериозни, стари града. В източната част се намира най-големия град на Крит - Хериклион и най-важният археологически обект Кносос. Тук са разположени и много от най-добрите курорти.

Столицата на острова и петият по големина град в Гърция - Хераклион е известен с нощния си живот и архитектурата от Венецианската епоха.

Най-посещаваните курортни градчета са Хераклион, Ханя, Елунда, най-известният с нощния си живот - Херсонисос и живописният залив на Агиос Николаос.

Агиос Николаос е получил името си от старинната византийска църква Св. Николай от VIII век. Разположен е на брега на красивия залив Мирабело. Едно от най-приятните места е езерото, разположено в самия център на курорта.

Островът е дълъг, като се разделя на две крайбрежия - северно и южно с висока и стръмна планина по средата. По северното крайбрежие са повечето големи градове: от запад на изток - Хания, Ретимно, Ираклео (главен град) и Агиос Николаос. Тези градове са свързани с единствения път с европейски размери. Южното крайбрежие е по-диво и девствено - в югоизточната част е град Йерапетра, до който се достига от Агиос Николаос, а в югозападната част даже има крайбрежни места, достъпни само по море. Твърди се, че там сезонът продължава до ноември. Интересна е и планинската долина на Ласити - има интересни селца, манастири, туристическата атракция "Родната пещера на Зевс". Най-живописен е град Ретимно. На югоизток от него е манастирът Аркади - аналог на нашия Батак и една интересна и ефектно осветена пещера (забравих и името - не беше далеч от Аркади). Живописни са и изгледите към морето от източния град Агиос Николаос, а в източния край са най-хубавите плажове. Като споменах за плажове - на Крит има любимите на целия български народ пясъчни плажове.

..........................................................................

Заключение

През последните пет години туризмът в Гърция е най-бързо развиващият се отрасъл. Едновременно с това сме свидетели и на вълна от местни и регионални инициативи за екотуризъм и културен туризъм, възникнали в рамките на природозащитни дейности, или за предлагане на пазара на местни традиции, обичаи и култура. Укрепването на движението за опазване на природата и за развитие на културния и екотуризъм е съвсем естествено в периода на преход към пазарна икономика. И двете тенденции са израз на загрижеността за опазване на околната среда и на културно-историческото наследство. Опазването на природата, на културното наследство и екотуризмът са свързани помежду си и се нуждаят един от друг, за да постигат успешно целите си.

До 1992 г. туризмът се развива като изцяло частна инициатива. Общите приходи от приватизация за целия период от 1993 г. до средата на 2001 г. са около три пъти по-малко от инвестициите на зелено, направени от частните предприемачи преди приемането на сега действащия гръцки надордностен закон. Тази оценка е консервативна, много е вероятно реално направените инвестиции да са повече. Големите хотели са най-често отдадени под наем. Проблемите на управлението на отрасъла са най-вече по повод компетенциите по продажба на хотели и курорти.

За периода от 1989 г. до 1998 г. частното хотелиерство преминава през етап на бум в началото на 90-те години, последван от постепенно отмиране на около половината от опиталите се да работят като хотелиери, за да стигне в края на 90-те години до относително стабилна структура от вече натрупан човешки капитал, леглова база и поддържащи производства.

След приемането на основните закони, регламентиращи гръцката туристическа индустрия от 1998г.средните приходи от туризъм си остават на равнището от предишния период, като се увеличават относително бавно с около 10% годишно и са в рамките на около 3 млрд. евро. В последните години е налице прякото или косвено влияние на две-три големи фирми, които имат добър достъп както до приватизираните активи, така и до инфраструктурата на големите хотели. Чуждестранните туристи в по-големите курорти и хотели по-често имат по-евтин престой, отколкото българските. Това са купувачите на т.нар. туристически пакети, пазарът на който вероятно 60% се държи от немските туроператори Некерман и Туи. След приемането на закона държавните разходи за туризъм са средно около 4,5-5 млн. евро на година, от които около 65% отиват за реклама извън страната, останалите - най-вече за администрация. Около 55% от този фонд се формира от такси за категоризация и лицензи, останалото е субсидия.

Резюмето на досегашното развитие е следното.

- Свобода на туристическото предприемачество до 1998 г

- Привилегировани сделки по приватизацията на големи туристически обекти при ограничено участие на чуждестранен капитал и почти никакво (с изключение на Едеса, Солун, Ретимнон и Ханя на Егейско и Бяло море) присъствие на водещи имена от световния туризъм.;

- Държавна субсидия, която е по-малка от приходите за лицензиране и категоризация;

- Изключителни права на държавата върху категоризацията и лицензирането, и местни частни монополи върху структурата и/или обектите за туризъм в големите курорти

- Опростяването на лицензирането, контролът и управлението, тоест на намесата на държавата, е доста илюзорно. Въвеждат се няколко нови държавни институции: Национална инспекция по туризъм, Национална система за туристическа информация, Национален туристически регистър, общински консултативни съвети по туризъм и Национален съвет по туризъм, общински съвети по категоризиране на туристически обекти и общински фондове.

По отношение на дипломната работа, анализът конкретно е сведен до развитието на туристическата индустрия и възможностите за използване на природните и антропогенни ресурси за създаване на конкурентни предимства на остров Крит и стремежа той да стане водещ от туристическа гледна точка център. Най-големият гръцки остров - Крит - от който преди 4000 г. тръгва историята на Европейската Цивилизация, се слави с мекия си климат и чистата си природа.

Столицата на острова и петият по големина град в Гърция - Хераклион е известен с нощния си живот и архитектурата от Венецианската епоха.

Най-посещаваните курортни градчета са Хераклион, Ханя, Елунда, най-известният с нощния си живот - Херсонисос и живописният залив на Агиос Николаос.

Островът е дълъг, като се разделя на две крайбрежия - северно и южно с висока и стръмна планина по средата. По северното крайбрежие са повечето големи градове: от запад на изток - Хания, Ретимно, Ираклео (главен град) и Агиос Николаос. Тези градове са свързани с единствения път с европейски размери. Южното крайбрежие е по-диво и девствено - в югоизточната част е град Йерапетра, до който се достига от Агиос Николаос, а в югозападната част даже има крайбрежни места, достъпни само по море. Твърди се, че там сезонът продължава до ноември. Интересна е и планинската долина на Ласити - има интересни селца, манастири, туристическата атракция "Родната пещера на Зевс". Най-живописен е град Ретимно. На югоизток от него е манастирът Аркади - аналог на нашия Батак и една интересна и ефектно осветена пещера (забравих и името - не беше далеч от Аркади). Живописни са и изгледите към морето от източния град Агиос Николаос, а в източния край са най-хубавите плажове.

Разбира се, интерес представлява и Кносос - градът на митичния цар Минос - средище на най-старата европейска цивилизация - минойската. Разгледайте и археологическия музей в Ираклео. Не си падам много по такива музеи, но там има впечатляващи експонати от минойската цивилизация. Най-изумителни са керамични изделия, запазени 3500 години, като керамиката е тънка като метал. Също и запазените цветове на рисунките.

Интересна е тяхната музика - синтез между стандартно гръцко бузукарско и арабско провлачено звучене. Островът е една от териториите на Балканския полуостров, издържали най-много на турския натиск (до 16-ти век - под венецианско управление), но и освободили се последни от турско робство (там не му викат "присъствие").

От 2005 година остров Крит е един от големите хитове сред западноевропейците. Островът е предпочитан не само за ваканциите, но и за по-продължителен престой. Особено западната му част. А най-търсени са старинните къщи (за предпочитане реставрирани) в най-слабо населените райони. Заради новата мания на по-богатите туристи Крит си спечели името "оазис на спокойствието".

Къщите устройват обаче и средностатистическия посетител. Но не за закупуване, а за наемане. Ако престоят е от 1 до 2 седмици и става дума за двама души, то почивката ще излезе на всеки по 40 евро на ден. Всеки допълнителен човек обаче ще плаща само по 10 евро дневно. Ако се съберат две или три семейства и си разпределят общата сума, то ваканцията ще им излезе твърде изгодно.

В повечето случаи туристите предпочитат да стигнат до о. Крит през Атина, за да съчетаят почивката с разглеждане на гръцката столица. До самия остров пък може да се стигне по два начина - по вода или със самолет. Първият определено е по-привлекателен.

Но и разходките по суша са доста атрактивни, тъй като природата е наистина уникална. Ретимнон пък е предпочитан от артистичните натури, тъй като предлага доста интересни възможности в сферата на почти всички видове изкуства. Агригопули и Епископи се славят най-вече с природни забележителности. А в Пемония може се насладите на майсторски керамики, изработени пред очите ви.

С това обаче интересните места съвсем не се изчерпват. До късна пролет по планинските върхове на Крит има сняг. Гледката е забележителна, тъй като белите преспи ярко контрастират на тъмнозелените гори и лазурната синева на Средиземно море. Плажовете пък са толкова безлюдни, че човек има усещането, че е попаднал на острова на Робинзон Крузо. Самотата е донякъде измамна. Просто пясъчните ивици са толкова много и в повечето случаи разположени край малки уютни заливчета, че и в най-натоварения период рядко става засичане с други туристи.

........................................................

Използвана литература

 1.  Атанасова Ел. и др., Икономика и организация на туризма, В., Георги Бакалов, 87г., с.227;
 2.  Доганов, Д. Маркетинг в туризма. С. 2000 г.
 3.  Дъбева, Апостолов. Хотелиерството в Европа. С.
 4.  Нешков М., Икономика на туристическата фирма, НБУ, 94г., с.22
 5.  Хаджиниколов Хр., Ресторантьорство и хотелиерство, УИ “Стопанство”, С., 96г., с.101
 6.  Кръстева, Ирена А. и др. Гърция: Справ. за бизнесмени и туристи / Състав. Ирена Кръстева, Славчо Кънчев. - 2. изд. - София: Kemillis; Bonus Eventus, 1993.
 7.  Петифър, Джеймс Гърците: Страната и народът след Втората световна война / Джеймс Петифър; Прев. от англ. Невена Георгиева. - София: Рива, 1998;София: Д. Благоев 2 Ориг. загл. The greeks / James Pettifer.
 8.  Драгуманис, Димитриос Гърция: Справ. за бълг. имигранти в Гърция: Ч. 1 - / Димитриос Драгуманис. - София, 1998 (София: Офсетграфик).
 9.  Гърция - от Перикъл до Александър: Всекидневният живот; Империята на Александър / Авт. и състав. Софи Дешан и др.; Прев. от фр. Никола Георгиев; Ил. Пиер-Мари Вала. - София: Класика, 1999 ([София: Балкан прес]). - с. 273-288: с цв. ил.; 30 см. - (Еволюцията: Енциклопедия Ориг. загл. La Grece de Pericles a Alexandre / S. Deschamps et al.
 10.  Гърция на градовете държави: Атина и Акрополът, Борбата с персите / Авт. и състав. Софи Дешан и др.; Прев. от фр. ез. Никола Георгиев; Ил. Хамес Прюние, Пиер-Мари Вала. - София: Класика, 1999 ([София]: Балкан прес АД). - с. 257-272 : с цв. ил.; 30 см. - (Еволюцията: Енциклопедия
 11.  Жеков, Велико Иванов Три седмици на остров Крит: Пътни картини, импресии, авт. отстъпления / Велико Жеков. - Сливен: ИК Жажда, 2000. Офс. изд. - Съдържа и Щрихи по хронологията на пътеписа; Речник.
 12.   Христова, Надежда и др. Гърция: Турист. справочник / Надежда Христова, Венета Тодорова. - София: Арте ново, 2001 ([София: Филипов 2000]).
 13.  Попов, Димитър Петров Древна Гърция : История и култура / Димитър Попов. - София: ЛИК, 2000. - 276 с. ; 20 см
 14.  Чисхолм, Джейн и др.  Древна Гърция: Енцикл. с адреси в Интернет /Джейн Чисхолм, Лайза Майлс, Струън Рийд; Прев. [от англ.] Иванка Савова; Ил. Инклинк Фирензе и др. - София: Фют, 2002 [Отпеч. в Португалия]). - 144с. Ориг. загл. Encyclopedia of Ancient Greece.
 15.  www.en.wikipedia.org/wiki/Greece
 16.  www.mfa.gr - Greece Now - www.greece.gr
 17.  www.gnto.gr - Greek National Tourism Organization - GNTO
 18.  www.greek-tourism.gr/indexuk.htm - Greek tourism, greek islands, travel in greece rent a room
 19.  www.tripadvisor.com/Tourism-g189398-Greece-Vacations.html - Greece Tourism - Greece Vacation Reviews - Greece Vacations
 20.  www.la-grece.com/greece - Greece tourism
 21.  www.justgreece.org - Greece Travel Guide - Travel to Greece

...............................................

Темата е писана 2007 г.

Темата съдържа таблици и множество снимки.

Ключови думи:

туристически потенциал; о. Крит - природни ресурси, културно-историческо наследство, социално-културни и етнографски ресурси; Ираклион; Йерепетра; реклама и PR; туристически пакети

2 В хартата на FIJET (Международна федерация на журналистите и писателите по туризма) е посочено, че той съдейства пряко за „укрепване на взаимоуважението между народите чрез запознаване на историята, обичаите, традициите и културата; защита на природните красоти, чистотата на горите, езерата, моретата и въздуха; опазване на историческите, културните и археологическите паметници”.

3 По данни на международната туристическа организация в Брюксел за 2004 година

4 Според Джон Нейсберт: "Туристическите пътувания, информационните технологии и телекомуникациите ще бъдат трите взаимосвързани супериндустрии, които ще придвижват икономиката на XXI век".

5 Костов, Е.; „Сателитен баланс на туризма”; С.; КИНЕК; УНСС; 2003

6 Данните са взети от докладите на Световната организация по туризъм.


Търси за: туристически потенциал | Крит природни ресурси | културно историческо наследство | социално културни етнографски ресурси | реклама | туристически пакети

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker