Helpos.com -

Helpos.com >>  >>  >>   >> HTML

: (44 )  39.60 !


 

 

 

Курсова работа

 

на тема:

 

 

Създаване на нов туристически продукт

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

Съдържание:

1. Характеристика на туризма в България. 3

2. Информация за туристическа агенция Extreme adventure. 3

3. Социално демографски профил на чуждестранните туристи посетили страната през 2008 г. 5

4. Туристически продукт, който предлага фирмата. 12

5. Формиране на цена на туристически продукт. 14

Източници на информация. 17

 

 

 

 

 

1. Характеристика на туризма в България

 

Туристическата индустрия се превръща в един от най-големите световни отрасли. Приходите от туризма вече представляват огромен дял от глобалната икономика, и тенденциите показват, че тази насока на развитие ще продължи.

В същото време, туристическите дестинации по света започват да осъзнават ползите, които туризмът носи на даден регион. С развитието на транспорта и комуникациите, места, които не са били считани за туристически дестинации допреди, сега жънат печалби от развитието на туризма.

Това не означава обаче, че туризмът няма свои недостатъци. Масовият туризъм често бива фатален за дадена туристическа дестинация. Злоупотребата с природни ресурси, замърсяването, социалното напрежение и икономическата нестабилност са само някои отрицателни последствия, до които туризмът може да доведе. Не винаги, разбира се.

Налице е един нов тип туризъм. Алтернативните видове туризъм, като екотуризма, туризма с цел посещение на културни обекти, опазване на природата, образователна цел или посещение на събития, са само някои от възможностите, които една дестинация, може да включи в своя туристически план. Тези туристически продукти дават на туриста нов тип преживяване, като същевременно създават устойчива икономическа основа и възможности за опазване на природните и културни ресурси.

.................................................................................

2. Информация за туристическа агенция Extreme adventure

 

Туристическа агенция Extreme adventure е сдружение основано през 2009г. Мисията на организацията е да популяризира активния отдих сред природата, екстремните спортове. България като желана дестинация, да организира и участва в акции подкрепящи устойчивото развитие и опазването на околната среда.

Съвременният потребител на туризъм и развлечения се отличава с множество съществени характеристики:

Той е идеалният туристически мултипотребител. За определен период

(напр. една година) осъществява различни дейности в зависимост от вида туризъм, който практикува: семеен, за забавление, социален, спортен, бизнес, научен и т.н.

Предпочита да не харчи и прахосва средства прекомерно. Още повече е

способен с голяма точност да оцени стойността на забавлението, което му предлага всяко изживяване и това му дава по-голяма сила на избор;

Изисква повече, защото разполага с повече информация. По-информиран е за продукта като цяло и туристическата дестинация. Знае, че участва в един пазар на предлагане, а не на търсене.

..............................................................................

4. Туристически продукт, който предлага фирмата

 

Продуктите, които предлага нашата агенция са:

        каякинг

 

Едно изпълнено с много адреналин преживяване за любителите на водни спортове.

Възможност за организиране на курсове за групи от по 8 човека.

Осигурена е екипировка и опитни инструктори.

 

.................................................................

 

Не трябва да се подценява решаващото значение на PR и рекламната кампания за успешното въвеждане на продукта на пазара. Много добри продукти не съумяват да достигнат пазарните си възможности, защото клиентът не познава ползите, които те биха му предоставили. Това се дължи или на липсваща маркетингова комуникация (реклама, PR, лична пропаганда, промоции) или тази не е на ниво. Много фирми се плашат от разходите за мероприятия в рамките на маркетинговата комуникация, но с добри идеи може да спестят много средства и да се влезете в рамките на бюджета. Пазарен успех се постига чрез силната мотивация на целевия клиент да купува марката Ви, а това значи, че тя е утвърдена в съзнанието му, което до голяма степен се постига именно чрез комуникативни дейности.

Ако идеята е добра (притежава ясно изразено конкурентно предимство) и нашата маркетингова концепция оптимално я осъществява, хитовият продукт е налице!

 

Източници на информация

 

1.            Лекции по Туроператорска и Турагентска дейност- УХТ 2008г

2.            Интернет

3.            НСИ

 

 

Темата е изготвена 2009 г.

Съдържа множество таблици и графики.

Най новата информация е от 2008 г.

Разработката включва 24 слайда презентация на PowerPoint

 

Ключови думи:

туристически продукт, туроператорска и турагентска дейност, туристопоток, ценообразуване, алтернативен туризъм, туристическа дестинация, екстремен туризъм, природни и антропогенни ресурси

включена 24 слайда презентация на PowerPoint

 


:  |   |  |  |   |   | 

Helpos.com >>  >>  >>   >> HTML

: (44 )  39.60 !


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
, , ,

counter counter ]]> eXTReMe Tracker