Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Нов Български университет София

Курсова работа

Мениджмънт на туризма чрез съвременни форми на сътрудничество в стопанско-икономическата дейност

 

Предмет: Бизнесикономика

Специалност: Бизнесикономика

2009


Съдържание

 

1. Какво е според Вас бъдещето на международното сътрудничество в стопанско-икономическата дейност?. 3

2. Какви са основните форми на сътрудничество, прилагани в българския туризъм?  7

3. Как на практика се реализира съвместното изграждане и стопанисване на туристическите обекти в условията на пазарната икономика?. 10

Използвана литература: 18

 


1. Какво е според Вас бъдещето на международното сътрудничество в стопанско-икономическата дейност?

Туризмът, който е признат за една от най-динамичните бизнес сфери в света, засяга всички аспекти на обществения живот – икономическа, социална, политическа и духовна, е една от трите взаимосвързани индустрии, които движат икономиката на ХХІ век[1]. Следователно туризмът се превръща в една от най – големите не само печеливши, но и хуманни индустрии в света.

Следователно като явление на обществено-икономическите отношения в съвременния свят, туристическият сектор се определя като един феномен, тъй като той представлява сравнително млада индустрия, която се развива в световен мащаб с все по-нарастващи темпове. Всяка година милиони хора пътуват като туристи във и извън границите на своите страни.

…………………………….

2. Какви са основните форми на сътрудничество, прилагани в българския туризъм?

Туристическият сектор в България е от конкурентен тип, но преобладават в някои региони или сектори на туристическата дейност и монополистични туристически структури. Основните туристически дейности са туроператорската дейност и туристическата агентска дейност; хотелиерството и ресторантьорството; предоставянето на допълнителни туристически услуги.

…………………………

ALL INCLUSIVE стратегията е нова за световния туристически пазар и като такава тя все още не е в максимална степен проучена относно нейната социална и икономечска реализация и ефикасност. Възниква и друг въпрос и той е най-вече свързан с възможнистите на системата да бъде изградена от една страна като допълваща основната досега използвана в туристическия бизнес система, като двата типа системи си сътрудничат, взаимодействат, без да е необходимо едната да изтласква или измества другата като икономически по ефективна или по-неефективна. Ефективността не се търси толкова в новото /макар, че усъвършенстването на услугата туризъм и индустрията туризъм са от огромно значение, както за туристите, така и за туристическите фирми и най-общо всички заети в туризма, отколкото във възможността да се наблегне на качеството на тази услуга и друг много важен аспект от това – на разнообразието на предлаганата услуга/, а и във възможността да се предлагат качествени и многоаспектни възможности за обслужване и реализация на туристическия продукт.

……………………………….

3. Как на практика се реализира съвместното изграждане и стопанисване на туристическите обекти в условията на пазарната икономика?

Пример за аутсорсинг стратегията в хотел. Хотел Сити е първият в България представител на Best Western International - най-голямата хотелска верига в света. Открит е на 24.12.2004 г. в присъствието на президента на хотелската верига г-н Джордж Майерс.

Хотелът е разположен в центъра на гр. София, в непосредствена близост до търговската улица. Местоположението му от гледна точка на географските и бизнес условия благоприятства развитието на осъществяваната от него дейност: посрещане, настаняване и изпращане на гости. За кратко време хотел Сити се превръща в предпочитано място за отсядане както за български граждани, така и за чужденци. Best Western Хотел Сити предлага за своите български и чуждестранни гости отлични условия за настаняване по време на туристическо или делово пътуване в София.

Статутът на базата е четиризвезден хотел, в който качеството на обслужване отговаря на съответната категоризация.

……………………………….

Използвана литература:

 

1.      Марин Нешков – “Икономика на туристическата фирма, 1994 г.

2.      Марко Тимчев – “Финансово-стопански анализ”, 1999 г.

3.      Ангел Шишков – “Туристическо право”, 2001 г.

4.      Светозар Кръстев – “Маркетинг проучвания, 1992 г.

…………………………..

Темата е изготвена 2009 г.

 

Ключови думи:

мениджмънт на туризма, съвременни форми на сътрудничество, стопанско- икономическа дейност, туристически обект, ALL INCLUSIVE стратегия, хотел Сити”, човешки ресурси[1] В хартата на FIJET (Международна федерация на журналистите и писателите по туризма) е посочено, че той съдейства пряко за „укрепване на взаимоуважението между народите чрез запознаване на историята, обичаите, традициите и културата; защита на природните красоти, чистотата на горите, езерата, моретата и въздуха; опазване на историческите, културните и археологическите паметници”.


Търси за: мениджмънт туризма | съвременни форми сътрудничество | стопанско икономическа дейност | туристически обект | хотел Сити | човешки ресурси

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker