Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

„ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”

 

КУРСОВА РАБОТА

на тема:

Анализ на валутните приходи в туристическа фирма

2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Описание на туристическата фирма  и анализ на надеждността. 3

2. Анализ на приходите във фирмата. 3

3. Рискови фактори за туристическата фирма и предприетите мерки за тяхното отстраняване. 7

3.1. Зависимост от околната среда. 7

3.2. Зависимост от икономическите условия. 7

4. Бъдещо развитие на фирмата. 8

Използвана литература:. 9

................................................................................................................................................

3. Рискови фактори за туристическата фирма и предприетите мерки за тяхното отстраняване.

Хотелиерската дейност се развива в силно конкурентна среда, която зависи както от икономическите, така  и от климатичните условия. За да се преодолеят неблагоприятните фактори е необходимо постоянно усъвършенстване на туристическите услуги.

3.1. Зависимост от околната среда – В Балчик няма големи плажове и туристите са принудени да използват плажовете на Албена и Кранево, което е свързано с търсене на транспорт – това са допълнителни разходи и загуба на време. Плажовете в Балчик на практика са недостъпни за нашите туристи, защото единственият път към тях е през Ботаническата градина, а те не са съгласни всеки ден да плащат такса – вход за да стигнат до крайбрежната ивица. Ние им предлагаме открит басейн с всички удобства и поемаме таксите им за вход през Ботаническата градина.

            3.2. Зависимост от икономическите условия  - Върху хотелиерската дейност влияние оказват множество макроикономически процеси, такива като очакването на подем или криза, движението на банковите лихвени проценти и други. Ние сме привлекли различни групи клиенти, което намалява нивото на загуби причинени от висока инфлация и ниски доходи в България, тъй като имаме редовни клиенти от Европейските държави. В зависимост от очакванията за подем или криза, ние формираме цените на предлагания пакет от услуги, като ги съобразяваме с цените на конкуренцията. По този начин ние не търсим максимална печалба, а се стремим към максимален оборот , като търсим пълна запълняемост на легловата база на по-ниски цени. Нашата цел е туристите да останат удовлетворени от почивката си в хотела, защото те са най-добрата ни реклама.

................................................................................................................................................

Използвана литература:

1.      Николова, И., „Сезонна и териториална концентрация на продажбите в българския туризъм”, Международна научнопрактическа конференция „Маркетинг в туризма”, Варна, 2002 г.;

2.       Станчев, К., Туризмът - България 2000 (Обзор на настоящето и перспективите в бъдеще), Институт за пазарна икономика.

3.      www.hotelparisbulgaria.com

4.      www.balchik.info

5.      www.dvoreca.com

................................................................................................................................................

Темата е изготвена на 12.03.2010 г.

Най-новата анализирана информация е от 2007 г.

Направен е прогноза за 2008 г.

Ключови думи: анализ, валутни приходи, туристическа фирма, рискови фактори, околна среда, икономически условия, хотел Париж, счетоводен баланс, чуждестранни туристи, курорт, СПА

 

 

 


Търси за: анализ | валутни приходи | туристическа фирма | рискови фактори | околна среда | икономически условия | хотел Париж | счетоводен баланс | чуждестранни туристи | курорт | СПА

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker