Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


Медицински университет “проф. д-р П. Стоянов”- гр.Варна

Курсова работа

по здравни проекти

на тема:

Проект за изграждане на център за домашни грижи “Home Care”

  

    

   Юли, 2004г.

В напредналите страни се съди за културата на народа по отношението на обществото към възрастните хора и решаването на техните проблеми.

С настъпилите промени в социално-икономическия живот и в частност в сферата на здравеопазването и предвид демографските промени във възрастовата структура на населението в България, все по-ярко се очертават проблемите на хората ат третата възраст.

Видимо нарастват нуждите от грижи за пенсионери, деца с увреждания и възрастни инвалиди.

Рационално решение на този проблем е изграждането на център за грижи по домовете.

Чрез дейността си центърът ще подаде ръка на всички хора, страдащи от социално значими и тежки хронични инвалидизиращи заболявания, както и самотни и възрастни хора. Центърът  “Home Care”  ще работи съвместно както със здравните структури в Република България, така и със семействата и приятелите на болните. С дейността си “Home Care”  ще осъществи една мисия, която е високо хуманна, благородна, полезна, с голям обществен отзвук и европейска по замисъл и реализация.

Целите на този проект трябва да включват:

  1.  осигуряването на поддържащо лечение и реализирането на палиативни грижи, които, както е прието:
  1.  чрез програмите за палиативни грижи да се  утвърдят основните човешки права, а именно:
  1.  постигане на възможно най-добро качество на живот на болния при отчитане на физическите, психологическите, социални и духовни аспекти на личността и конкретните социално - битови, културни и други особености в семейната среда;
  2.  програмите за палиативни грижи да се осъществяват в най - подходящото място за всеки конкретен болен.
  3.  информиране и мобилизиране на обществеността за дейността на центъра, за предстоящи проекти, постигнати резултати и текущи проблеми, касаещи контингента от болни и семействата им.
  4.  промяна на  обществената нагласа и мислене в България по отношение на медико-социалните проблеми при хората с хронични инвалидизиращи заболявания.

………………………..

Темата е изготвена 07.2004г.

Темата съдържа една таблица

В темата не са посочени източниците на информация.

Ключови думи: поставените задачи: участници, срокове, необходими ресурси, регистрация на центъра, подбор на персонала, обучение, дейности извършвани в центъра.


Търси за: поставени задачи | участници | срокове | необходими ресурси | регистрация центъра | подбор персонала | дейности извършвани центъра

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker