Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 13.00 лв


ЕВРОПЕЙСКИ КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

ПЛОВДИВ

ЕСЕ

на

ТЕМА:

НАЙ-ВАЖНИЯТ РЕСУРС - ВРЕМЕТО НА РЪКОВОДИТЕЛЯ

Пловдив

2006г.


“Познай себе си!. Старото предписание за мъдрост е трудно изпълнимо - почти невъзможно за смъртните. Но всеки може, ако иска да последва нареждането “Опознай времето си!" и така да потегли по пътя към приноси и ефективност.

                    Питър Дракър

     Често чуваме и сами се убеждаваме в истинността на познатата фраза “Времето е пари!”. Лаконично и точно е изразена ценността на този специфичен и единствен по стойност ресурс. За всеки в организацията от обикновения работник и редовия служител до мениджъра, освен материален аспект, времето е мерител за успехи и победи или за обратното - провали и неуспехи. За ръководителя, обаче то е изключително ценно и важно, а правилното му разходване се отразява с изключителна сила върху резултатите на организацията, които пък от своя страна засягат всеки зает в нея. Кръгът е затворен - оказва се, че най-важното за ръководителя - неговото време е много важно и за организацията.

………………………

използвана литература

1. Ангелов А., Основи на мениджмънта, Тракия-М, София, 1998

2. Паунов М., Организационно поведение, Сиела, София, 1998

3. Амстронг, М., Управление на човешките ресурси, Делфин прес, Бургас, 1993г.

4. Дракър, П., Подбрано от Дракър, Класика и стил, София, 2004г.

5. Дракър, П., Ефективният ръководител, Класика и стил, София, 2003г.

6. Дракър, П., Мениджмънт - предизвикателствата на ХХІ век, Класика и стил, София, 2001г.

7. Бетджър, Ф., Как превърнах провала в успех!, Абагард, Велико Търново, 2002г.

……………………

Темата е изготвена 2006г.

Темата не съдържа таблици или графики


Търси за:

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 13.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker