Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 15.00 лв


Бургаски свободен университет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЪПРОС ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

 

 

На тема:

Управление и управленска дейност

 

 

 

 

Специалност: Бизнесадминистрация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 г.


Съдържание:

 

І. Определение на управление и ръководител. 3

ІІ. Функции на управление. 4

ІІІ. Фази на стопанското управление. 4

ІV. Стил на ръководство. 5

V. Мащаб на управляемост. 6

 

 


 

 

.......................................................

 

 

Процесът на управление се характеризира със следните черти:

1)                Активен процес – активна намеса на субекта на управление в нормалното функциониране и развитие на обекта;

2)                Управленското въздействие е целенасочено;

3)                С управлението се преследва постигането на някакви предварително определени резултати;

4)                Съзнателен процес;

5)                Конкретен процес;

6)                Информационен процес.

Ръководителят на една организация е човекът, който едновременно се явява лидер и ефективно управлява своите подчинени. Целта му е да влияе на другите по такъв начин, че те да изпълняват работата, която им е поръчана от организацията.

 

………………………………………..

 

Действията на ръководителя трябва да бъдат справедливи и правомерни, основани на изчерпателна оценка на ситуацията, продиктувани от чувство за отговорност пред хората. За да не се допусне “девалвация” на мерките за наказания, ръководителят трябва да вникне в причините за допуснатите слабости от подчинените. От ръководителя се изисква развито умение да се ориентира в сложните взаимоотношения между хората. Ръководителят трябва да възприема всеки подчинен като личност и като съратник, да знае, че всеки подчинен желае да бъде забелязан и оценен по достойнство. Ако той не е съгласен по даден въпрос с подчинените си, той трябва да умее да ги убеди в основателността на своята позиция. Необходимо е да се има предвид, че успехът на ръководителя, особено на по-високите равнища, зависи не толкова непосредствено от професионалните му знания, колкото от неговите качества, от умението му да създава контакт с подчинените, да привлича около себе си най-способните кадри, да вникне в мотивите на своите подчинени, за да се постигне взаимно разбиране.

 


Темата е разработена Януари 2009 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

В темата не са посочени източници на информация.

 

Ключови думи:

управление, управленска дейност, ръководител, функции и фази на управление, демократичен и авторитарен стил на ръководство, мащаб на управляемост

 


Търси за: управленска дейност | ръководител | функции фази управление | демократичен авторитарен стил ръководство

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 15.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker