Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


 

 

 

Реферат

на тема:

 

Система на управление, политика и стратегия на

Фирма “ЕЛТРЕЙД” ООД – гр. София

 

2007

 

 

Съдържание:

 

1. Описание на фирмата и предлагания продукт. 3

1.1. Кратка история и описание на дейността на фирмата. 3

1.2. Произвеждан продукт и свързаните с него услуги. 4

2. Технология на фирмата. 7

3. Политика и цели на фирмата. Стратегия. 8

4. Структура на управлението. 9

5. Организационна структура. 10

6. Управление и ръководство. 12

7. Администриране. 12

Използвана литература. 13

 

 

 

1. Описание на фирмата и предлагания продукт

 

1.1. Кратка история и описание на дейността на фирмата

 

Фирма „ЕЛТРЕЙД" ООД - гр.София е основана през януари 1993 г. с предмет на дейност проектиране на електронни касови апарати с  фискална памет /ЕКАФП/, принтери и системи и търговия, гаранционно и следгаранционно обслужване на тези изделия. „ЕЛТРЕЙД" ООД разработва касови апарати по договор с най-големия производител на изчислителна техника у нас „Оргтехника" ЕАД - Силистра.

Фирмата има сключени договори за разработване на ЕКАФП за редица държави. Разработени са касови апарати, отговарящи на фискалните изисквания на Русия, Украйна, Литва, Грузия, Румъния, Сърбия и Гърция. От началото на тази година “ЕЛТРЕЙД” изнася касови апарати и за Япония. Фирмата има още продажби в скандинавските страни, Германия, Италия и САЩ.

Търговската дейност на фирмата в България включва продажби на касови апарати чрез дистрибутори в цялата страна, както и директна продажба на крайния клиент - за София. Благодарение на създадената добра организация и перфектни отношения със своите контрагенти, основните дистрибутори на фирмата непрекъснато увеличават своя брой и в момента те са над 100 в повече от 30 града на страната. Сред основните клиенти присъстват фирми като: „Прософт" ООД, „Търговска Лига" АД, „Изотсервиз" ЕАД, ЕТ „Лучано", ЕТ „Атлантик", „Хемус Еър", „Александра Видео", „Нестле - София" АД и др. Продажбата на ЕКАФП е немислима без осигуряването на сервизно обслужване. Фирма „ЕЛТРЕЙД" ООД поддържа  и сервизна база в град София.

....................................................................

 

3. Политика и цели на фирмата. Стратегия

 

Политиката на “ЕЛТРЕЙД” е да подобрява непрекъснато продуктите и услугите си, за да задоволява потребностите на клиентите, което ще и позволи да просперира. Целите, които си поставя фирмата, са:

-         поддържане на вече завладения пазарен дял;

-         изграждане на регионални сервизни клонове на ключови места в страната - по-големите градове:

-         провеждане на силна рекламна кампания с цел популяризиране на търговската марка сред потребителите и поддържане имиджа на фирмата;

-         увеличаване на пазарния дял зад граница.

В дългосрочен план “ЕЛТРЕЙД” цели:

-                             привличане на нови клиенти, както и на клиенти на основния и конкурент „Електроника";

-                             изграждане на цех за производство на хартиени ленти, за достигане на доминиращ пазарен дял на пазара на консумативи за касови апарати;

-                             навлизане в нови сфери на бизнеса за подобряване на работата по отчетността в търговските обекти - свързване на касовия апарат с компютър и други периферни устройства, изграждане на системи касови апарати и др.

-              Стратегията, която в момента използва „ЕЛТРЕЙД", е стратегия на концентрация върху отделен бизнес. Тази стратегия дава на фирмата известни предимства: концентрирайки усилията и ресурсите си, фирмата постига по-голяма специализация на дейностите и по-задълбочени познания за пазара, клиентите и предлаганите стоки и услуги.

                  .......................................................................

 

Принципите, от които се ръководи персоналът и които са залегнали във фирмената култура на “ЕЛТРЕЙД”, са:

-              приемане правилата на глобалния бизнес;

-              клиентите - фокус на цялостната дейност на фирмата;

-              непрекъснатото усъвършенстване персонала на фирмата;

-              дилърите и доставчиците – партньори на “ЕЛТРЕЙД”;

-              качеството над всичко.

.

Мотото на фирмата е: “Максимална надеждност".

            ......................................................................

 

 

 

Използвана литература

 

1. Питър Дракър, Подбрано от Дракър, изд. Класика и стил, София, 2004 г.

2. Донъли /младши/, Д. Х., Д. Л. Гибсън, Д. М. Иванчевич. Основи на мениджмънта. С., 1997.

3. Лекции по „Основи на Управлението”

4. www.eltrade.com

 

Темата е разработена 2007 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

система на управление, стратегия на фирма, организационна структура, администриране, политика на организацията, стратегическо управление, развитие човешки ресурси, имидж на фирма

 

 


Търси за: система управление | стратегия фирма | организационна структура | администриране | политика организацията | стратегическо управление | развитие човешки ресурси | имидж фирма

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker