Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


Висше училище "Земеделски Колеж" Пловдив

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Въпрос за държавен изпит

 

 

По Основи на мениджмънта

 

 

На тема:

Функции на мениджмънта

 

 

 

 

 

Специалност: Стопанско управление

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пловдив, 2010 г.


Съдържание:

 

1. Същност на мениджмънта, организационни принципи и основни мениджърски функции  3

1.1. Същност на мениджмънта. 3

1.2. Основни мениджърски функции. 3

2. Планиране, организиране и целеполагане, анализ и контрол на дейността на предприятието  4

2.1. Планиране. 4

2.2. Организиране и целеполагане. 4

2.3. Анализ и контрол на дейностите на предприятието. 5

 


 

…………………………………..

 

Функции на управление:

·                   планиране – ръководителят решава какво трябва да свърши. Поставяне на краткосрочни или дългосрочни цели и да определи как да бъдат постигнати.

·                   организиране – включва разработка на най подходяща организация за постигане на целта. Това означава създаване на такава връзка между човешките, материалните и финансови ресурси, така че целта на организацията да бъде постигната по най-ефективен начин. След това следва подбор на кадрите, като ръководителят създава длъжностите и определя задачите и отговорностите.

Набирането на кадри означава да бъде направен подбор, избор на кандидатите, определяне на възнаграждението и премиите за всяка длъжност, обучение на персонала и оценка на неговите действия. Друга функция на управлението е направляването, което се изразява в това да се направят институции да се определи посоката на действие и да се уточнят заданията.

 

………………………………….

 

Текущият контрол се извършва непосредствено в хода на изпълнение на работата в организацията. Често обект на този вид контрол са подчинените сътрудници, който се извършва от прекия им началник. При този контрол ръководството трябва да получава обратна връзка, която да представя данни и получени резултати. Това дава възможност ръководството да забележи множество непредвидени проблеми и да вземе мерки за тяхното отстраняване. Функцията на контрола е, че той подпомага за мотивиране поведението на персонала. За да бъде ефективен, контролът трябва да съответства на възможностите и потребностите, на онези, които го осъществяват. Ако сумата от разходи за контрол са по-големи от предвидените имущества, които тя създава, по-добре организацията да се откаже от нея.


Темата е изготвена 2010 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

 

Ключови теми:

мениджмънт – организационни принципи и мениджърски функции; планиране, организиране, целеполагане, контрол на дейността

 


Търси за: мениджмънт организационни принципи мениджърски функции | планиране | организиране | целеполагане | контрол дейността

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker