Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


Висше училище "Земеделски Колеж" Пловдив

Специалност: Стопанско управление

 

 

Въпрос за държавен изпит

 

на тема:

 

Процес на вземане на управленско решение

           

           

            Вземането на решение е най - важното нещо, което прави един ръководител. Както и способността му да комуникира, така и способността му да взема решения, представлява умение, което се развива и усъвършенства с опита и възрастта. Решението представлява избор а алтернатива. Вземането на решения в управлението е систематизиран процес. Вземането на решения в частния живот касае само отделният индивид или няколко свързани с него други хора. Докато мениджърът прави избор не само за себе си, но и  за организацията и други работници. Вземането на важни организационни решения представлява отговорност и тежко бреме, което се проявява в най-високите етажи на управлението.

            Когато разглеждаме процеса на вземане на решения, трябва да се  вземат в предвид два момента. Първият – вземането на решения като правило е нещо, което се прави сравнително леко. Трудно е да се вземе решение. Вторият момент е, че вземането на управленско решение е психологически процес. При вземането на своето решение, ръководителят се влияе от редица психологически фактори, като: социална обстановка, натрупан опи и личностна ценностна система. Съществуват три вида управленски решения.

            .................................................................

 

            При вземането на управленското решение, ръководителят на организацията се влияе и от редица ограничения. Много от възможните решения за дадения проблем трябва да бъдат реалистични, тъй като нито ръководителят нито организацията разполага с достатъчно ресурси за тяхната реализация. Причините за проблема могат да се намират и извън организацията. Ограниченията варират от ситуацията и от конкретния ръководител. Някои общи ограничения: недостатъчно ресурси, недостатъчен брой работници с необходимата квалификация  и опит, неспособността да се закупят ресурси на приемливи цени, потребност от нова технология, изключително голяма конкуренция, закони и етични съображения. Тези ограничения действат по различен начин на малката, средната и голямата и силна организация. Те са най-безпощадни към малката и в най-малка степен затрудняват голямата организация.

            В допълнение на ограниченията, ръководителят трябва да определи и стандартите. Те се наричат още и критерии за вземане на решения и се разглеждат, като препоръки за оценка на решението. За да определи алтернативите, ръководителят е необходимо да направи задълбочен анализ на решаването на трудни проблеми. Преди да пристъпи към самия избор трябва да направи оценка на възможните алтернативи. След като разполага с тях, ръководителят трябва да определи техните предимства и недостатъци. Всяка алтернатива е свързана и с някакви отрицателни последствия. В този смисъл всички управленски решения съдържат някакъв компромис.

....................................................................

 

 

 

 

Въпросът е разработен 09. 03. 2010 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

характеристика на управленското решение, етапи в процеса на вземане на решения, видове решения, методи за вземане на решение, стилове на управление


Търси за: характеристика управленското решение | етапи процеса вземане решения | видове решения | методи вземане решение | стилове управление

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker