Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (32 лв)  30.40 лв Нова цена!


МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ

КУРСОВА РАБОТА

на тема:

Проектът „Реорганизация

2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Задание:. 3

1. Дефиниране на проблемите. 6

2. Обосновка на дефинираните проблеми.. 6

3. Определяне и описание на най-добрите и реализуеми алтернативи за действие. 7

4. Оценка на алтернативите. 8

5. Изводи и решения. 8

6. План за внедряване. 9

7. Проследяване на развитието и план за оценка. 10

Използвана литература:. 12

…………………………………………………………………………………………

Задание:

Злополучният проект “Реорганизация” бе с проблеми още от самото начало. Г-н Петров бе включен в проекта още от етапа на разработване на концепцията. Дотогава той бе помощник ръководител на проект. След приемането на проекта “Реорганизация” от компанията, Петров бе определен за ръководител на проекта.

Проектът започна да закъснява още от първия ден и да надвишава определените разходи. Петров установи, че функционалните ръководители “изписват” работно време от неговия проект, а фактически работят по проекти на собствената структура. Когато той уведоми ръководството за този проблем, той бе посъветван да не се меси в правомощията на функционалните ръководители по разпределяне на ресурсите и разходите. След около шест месеца Петров бе помолен да направи отчет за развитието на проекта и да го представи пряко на ръководството на компанията.

…………………………………………………………………………….......................

1. Дефиниране на проблемите

Изучавайки текста на представения казус, основните симптоми за негативното развитие на проекта могат да се формулират в различни направления, очертани като проблематични.

Тук става въпрос за:

-         голямо закъснение от графика за изпълнение на проекта;

-         големи преразходи, надвишаващи прогнозните;

-         невъзможност за изпълнение на конкретни задачи, в резултат на липса на кадрово обезпечение;

-         прекалена ангажираност на ръководителя с изготвянето на ненужни отчети, вместо да върши оперативен контрол и регулиране върху работния процес;

-         намесата на хора извън неговия екип в лицето на представителя на поръчителя на проекта т.н.

…………………………………………………………………………………………..

7. Проследяване на развитието и план за оценка.

Развитието на проекта трябва да започне незабавно щом новите промени бъдат внедрени в работния процес и управлението му. За тази цел предвиждам следния график на внедряване на промените:

-         избор на методи за управление – 1-ви ден;

-         овластяване на ръководителя на проекта – 1-ден;

-         изработване на план за внедряване на промените – 1-5 ден;

-         внедряване на промените – 6 ден;

-         въвеждане на ефективен текущ и последващ контрол – 6 ден.

Една седмица е напълно достатъчна, за да се състави навият план за действие, които трябва да помогне за увеличаването на ефективността от работата по изпълнението на съответния проект.

…………………………………………………………………………………………...

Използвана литература:

1. Пенчев, Р., “Въведение в управлението на проекти”, НБУ, София, 2007 г.

…………………………………………………………………………………………...

Темата е изготвена през декември 2011 г.

Най-новата информация е от 2011 г.

Ключови думи: проект, реорганизация, Петров, дефиниране, проблеми, обосновка, алтернативи, план за внедряване, развитие, проследяване


Търси за: проект | реорганизация | Петров | дефиниране | проблеми | обосновка | алтернативи | план внедряване | развитие | проследяване

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (32 лв)  30.40 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker