Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 12.00 лв


ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

КУРСОВА РАБОТА

на тема:

 „Масова комуникация”

2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение. 2

1. „Връзките с обществеността” и медиите. 3

2. Избор на най-подходящия рекламен канал.. 4

Заключение. 5

Използвана литература:. 6

...............................................................................................................................

През последните години се наблюдава широко развитие на Интернет пространството. То дава възможност и там организациите да рекламират.

Интернет пространството е достъпно за всеки, по всяко време на денонощието и обхваща всички географски области.

Чрез Интернет рекламата един продукт или  услуга може да се предложи на различни езици в сайт, който може да бъде достъпен за хората от различни държави с различни изисквания, вкусове, възможности.

За първи път в историята на рекламата може да се комуникира толкова бързо, масово и глобално.

Осъзнавайки изключителната важност на медиите, по отношение  на взаимодействието  с публиката, организациите посвещават все по-голяма част от влиянието си на тях. Задачата вече не е как да се достигне с послание до всеки гражданин, а как да се привлече вниманието му и да се завоюва доверието му. За бизнес организациите се очертава  и в бъдеще да поддържат взаимоотношения с медиите, но средствата за постигането трябва да бъдат подбирани с все по-голям професионализъм.

................................................................................................................................

Използвана литература:

1.      Калагларски, Г., „Лекции по бизнес комуникации и PR”;

2.      Цонева, Ив., Делови комуникации и връзки с обществеността, ІІ част, Свищов, Академично издателство „Ценов”, 2001 г.

................................................................................................................................

Темата е изготвена 2010 г.

Ключови думи: масова комуникация, връзки с обществеността, медии, рекламен канал, телевизия, радио, вестници, интернет, организация


Търси за: масова комуникация | връзки обществеността | медии | рекламен канал | телевизия | радио | вестници | интернет | организация

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 12.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker