Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (36 лв)  34.20 лв Нова цена!


КУРСОВА РАБОТА

на тема:

Управленският процес и екипната дейност

2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

1. Реална ситуация от практиката. Формулиране на конкретни  цели на екипа, както и методите (подходите) за реализирането им. Анализ на управленския процес. 3

1.1. Реална ситуация от практиката. 3

1.2. Методи за реализиране на конкретните цели.. 4

1.3. Анализ на управленския процес. 4

2. Дефиниция на проблемите. 4

3. Обосновка на дефинираните проблеми.. 5

3.1. Незадоволителна оценка на труда. 5

3.2. Делегиране на задачи и разпределение на ресурси.. 6

4. Определете най-добрите и реализуеми алтернативи за действие. 6

5. Оценка на алтернативите. 6

5.1. Ефективност. 7

5.2. Ориентиране. 7

5.3. Мотивация. 7

5.4. Взаимно доверие и взаимоотношения. 7

5.5. Успехи и неуспехи.. 8

6. Изводи, препоръки, решения. 8

7. План за внедряване. 8

Използвана литература:. 10

 

1. Реална ситуация от практиката. Формулиране на конкретни  цели на екипа, както и методите (подходите) за реализирането им. Анализ на управленския процес.

„Всички икономически процеси в крайна сметка могат да се редуцират до три думи: хора, продукти и печалби. Хората са на първо място. Ако нямаш добър отбор, не можеш да постигнеш много само с другите две съставляващи”.[1]

В днешно време работата в екип и работата по проекти се практикува практически навсякъде. Ефективното и ефикасно сътрудничество и играта в отбор е от полза както за клиентите, така и за служителите на компанията. Но за да има успех, участниците в екипа трябва да се откажат от старите си навици и да започнат да практикуват нови стилове на работа. Задачите, отговорността, успехите и неуспехите трябва да бъдат разпределени справедливо между всички. Индивидуални действия трябва да бъдат координирани в ефективен цялостен процес.

Екипната дейност като общ подход и решение означава промяна в ролите на всички участници. За това трябва да бъдат подготвени най-вече мениджърите и ръководителите на проектите.

1.1. Реална ситуация от практиката

Нека като реална ситуация от практиката си представим проектантско бюро, което има за цел проектирането на дадена сграда. Мениджърът на проекта в дадения случай е главният архитект, който има цялостна визия за работата. Той също така изпълнява и конкретни задачи, неговата работа не е само да контролира и да делегира. Проектантите трябва да са достатъчно добре обучени, квалифицирани специалисти, способни да се справят с нелеката задача. Процесът започва с оглед на мястото и геодезическо заснемане на дадения терен. Целта на проектантите е да създадат идеен проект, съгласувайки помежду си и напасвайки желанията на клиента, изискванията по съответните части, законовите разпоредби с реалните дадености. Тъй като участниците имат една и съща цел, те се подкрепят и мотивират взаимно, без да е нужна намеса отвън. В техен интерес е да приключат в срок, да предадат качествена работа, за да получат договореното възнаграждение. От лоялността и добрата организация зависят качеството на работата, а също така и дали клиентът ще бъде доволен, т.е. имиджът на компанията.

………………………………………………………………………………….

Използвана литература:

1.      Колектив, „Управленският процес и екипната дейност”, НБУ, София, 2005 г.

………………………………………………………………………………….

Темата е изготвена през 2011 г.

Най-новата информация е от 2011 г.

Ключови думи: управленски процес, екипна дейност, ситуация, практика, методи, цели, анализ, дефиниция, обосновка, делегиране на задачи, реализуеми алтернативи, ефективност, ориентиране, мотивация, доверие, взаимоотношения, план за внедряване[1] Лий Якока (*1924), американски топмениджър, 1979 г. -1992 г. председател на Crysler Corporation


Търси за: управленски процес | екипна дейност | ситуация | практика | методи | цели | анализ | дефиниция | обосновка | делегиране задачи | реализуеми алтернативи | ефективност | ориентиране | мотивация | доверие | взаимоотношения | план внедряване

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (36 лв)  34.20 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker