Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ

КУРСОВА РАБОТА

на тема:

„Конфликт в организацията”                  

2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Опишете накратко конфликта. 3

2. Посочете предпоставката / предпоставките за възникване на конфликта. 4

3. Идентифицирайте типа на конфликта. 4

4. Анализирайте (опишете) причините за конфликта и заинтересованите (замесените) в конфликта страни. 5

5. Предложете начин / стратегия за решаване на конфликта и очаквания резултат / изход. 5

Използвана литература:. 7

………………………………………………………………………………………………

1. Опишете накратко конфликта.

За целите на настоящето изследване ще разгледаме един интересен конфликт, който възниква в клон на българска търговска банка. Конфликтът е свързан с обстоятелството, че една от касиерките в банката е жена, която се намира в напреднала бременност и скоро ще излиза в отпуск по майчинство.

Предвид нейното положение ръководството на банковия клон привлича ново момиче, което следва да я замести на касиерския пост през времето, което тази служителка ще отсъства в отпуск по майчинство. Така ръководството желае да направи плавен преход към въвеждането на служител - заместник без да се нарушава работата на банковия клон като цяло с излизането на един опитен кадър.

Новата служителка по заместване е назначена и е придадена за обучение към излизащата в отпуска по майчинство служителка. Оттук насетне стартира конфликт помежду им в процеса на обучение на служителя по заместване.

Реално излизащата в отпуска служителка приема налагането на нейна заместничка много остро, тъй като очевидно тя вижда в нея някаква бъдеща конкуренция за работното й място. Конфликтът започва пасивно – старата служителка не желае да обучава новата, не й разяснява нищо, обръща и й гръб и не говори с нея, с което саботира нейното първоначално обучение на касата в банковия клон.

………………………………………………………………………………………………

3. Идентифицирайте типа на конфликта.

Конфликтът в случая е едностранен. Старата служителка е тази, която се противопоставя на новата заместничка и саботира нейното обучение. Това е типичен междуличностен конфликт на лична основа, при който има объркване в целите на една от страните и проява на недоволство към промените и вменяването на нови задължения.

………………………………………………………………………………………………

Използвана литература:

1.      „Лекции по дисциплината Организационно поведение”, МВБУ, София, 2011 г.

2.      Панайотов, Д., „Организационно поведение”, НБУ – ЦДО, София, 2003 г.

………………………………………………………………………………………………

Темата е изготвена през декември 2011 г.

Най-новата информация е от 2011 г.

Ключови думи: организация, конфликт, предпоставки, причини, възникване, стратегия за решаване, професионална ревност


Търси за: организация | конфликт | предпоставки | причини | възникване | стратегия решаване

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2019 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker