Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (30 лв)  28.50 лв Нова цена!


МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ БОТЕВГРАД

Дистанционно обучение

Бакалавърска програма

Специалност  “Бизнесадминистрация”

Учебна дисциплина “Стратегическо управление”

К У Р С О В А     Р А Б О Т А

Мисия, цели и стратегия за развитие на фирма

“МОББО БЪЛГАРИЯ ЕООД

2012 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

Въведение. 3

1. Представяне на фирмата. 3

1.1. Предмет на дейност. 3

1.2. Структура и персонал. 3

1.3. Активи и годишен оборот. 4

2. Мисия и визия на фирмата. 4

3. Анализ на околната среда на фирмата. 4

3.1. Стратегически анализ на външната среда на фирмата. 4

3.2. Анализ на 5-те движещи пазарни сили на М. Портър. 5

3.3. Стратегически анализ на вътрешната среда. 6

4. Цели на фирмата. 7

5. Стратегия на фирмата. 7

Заключение. 8

Използвани източници:. 9

 

Въведение          

Актуалността на стратегическото управление е значима, особено в условията на криза, тъй като именно избора на стратегически подходи за справяне с тежката ситуация могат да бъдат основата за оцеляване на фирмата на пазар с намаляващ пазарен потенциал и сериозно изостряща се конкуренция.

1. Представяне на фирмата.

1.1. Предмет на дейност.

Фирма МОББО ЕООД е компанията, която стартира своята дейност през 2009 г. в гр. Стара Загора, където открива първия „МОББО“ магазин в България. Впоследствие фирмата отваря магазин в София и Бургас, с което се превръща в една от по-малките търговски вериги за мебели в страната със собствена магазинна мрежа от големи търговски обекти.

Основният предмет на дейност на фирмата  включва: търговия с мебели за дома и офиса; търговия с аксесоари за дома и офиса; търговия с бяла техника за дома и офиса; предоставяне на допълнителни услуги по превоза, монтажа и следпродажбеното обслужване на продадените от фирмата мебели.

1.2. Структура и персонал.

Функционалната организационна структура на фирмата е представена на фиг. 1 по-долу:

Organization Chart

 

……………………………………………………………………………………

3. Анализ на околната среда на фирмата.

……………………………………………………………………………………

3.3. Стратегически анализ на вътрешната среда.

За целта на този анализ можем да използваме т.нар. „7-С“ анализ, който изследва следните важни компоненти от вътрешната среда на фирмата:

-         Структура – структурата на фирмата е дълбока и широка, обхваща надеждно всички основни работни процеси, които следва да се обслужват по отношение на основните и съпътстващи дейности в организацията;

-         Системи – във фирмата действа система за поощрение и мотивация на персонала, система за финансов контрол и система за оценка на качеството на услугите, обвързана със задоволството на крайния потребител, отделно се използва и съвременна система за он-лайн продажби;

-         Стил – управлението е бюрократично и многойерархично, предвид множеството сектори и направления в търговските обекти, не съществува голяма свобода за самоинициатива сред персонала, затова и управлението става повече на база на заповеди и засилен контрол;

-         Служители – това са основно по-млади хора, сред които специалистите са малко. Като цяло компанията гледа сама да подготвя своите кадри, освен това залага на оптимизиране на разходите за труд, т.е. набира по-нископлатен персонал;

-         Система от умения – основно се основава на предаване на опита и учене в практиката. Не се използват външна помощ на специализирани фирми за обучение, системата отговаря на стандартите желани от организацията.

……………………………………………………………………………………

Използвани източници:

1.      Стратегическо управление, е-лекции, МВБУ, София, 2012 г.

2.      Тодоров, К., „Стратегическо управление в малките и средни фирми”, НЕКСТ, София, 1997 г.

3.      mobbo-bg.com – интернет сайта на фирма МОББО ЕООД.

……………………………………………………………………………………

            Темата е изготвена през май 2012 г.

            Най-новата информация е от 2012 г.

            Ключови думи: МОББО, стратегия, развитие, мисия, цели, стратегия, анализ, пазарни сили, Портър, e-търговия, дискаунт


Търси за: стратегия | развитие | мисия | цели | стратегия | анализ | пазарни сили | Портър | търговия | дискаунт

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (30 лв)  28.50 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker