Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


Курсова работа

на тема

Европейска банка за възстановяване и развитие - кредитна и инвестиционна политка в България.

Откъси:

………………..

Основната цел на Европейската банка за възстановяване и развитие ЕБВР е подкрепа на развитието на пазарната икономика и нейната инфраструктура в страните от Централна и Източна Европа и Средна Азия. ЕБВР например е активен участник в българския банков сектор и към края на 2001г. дяловете є в български банки са в размер на около 318 млн. лева. Освен 20% в ПИБ тя притежава по 20% в БНП-Париба (България) и в банката за микрокредити Прокредитбанк. Евробанката е акционер и в ОББ с дял от 10%, които се предвиждаше да продаде през лятото на 2002 година. В момента обаче банката преговаря с основния акционер на ОББ - Национална банка на Гърция, да запази участието си за период до две години. До средата на годината се очаква да приключи и сделката за купуването на 10-15% от Банка ДСК като междинна стъпка преди приватизацията на мажоритарния пакет акции на стратегически инвеститор.

.........................

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) обмисля възможността да емитира облигации, деноминирани в български левове. Емитирането на облигациите е поставено в контекста на възможностите за развитие на фондовия пазар. Банката възнамерява да използва набраните средства, за да финансира дейността си в България. Практиката на ЕБВР в другите европейски държави показва, че реализирането на този проект няма да доведе до принципна промяна в стратегията на банката за страната. Облигациите в местна валута са само един от финансовите инструменти, които институцията използва.

.............................

Последната инвестиционна цел на ЕБВР беше българския мобилен оператор „Глобул“. Европейската банка за възстановяване и развитие финансира българския мобилен оператор „Глобул“ с 90 млн. евро. Проектът беше одобрен от борда на директорите на ЕБВР в края на 2002г.. В общата сума са включени 80 млн. евро кредит за „Глобул“ и акционерно участие на ЕБВР в мобилния оператор на стойност 10 млн. евро. Това означава, че евробанката придобива миноритарен дял в мобилния оператор.

.............................

Данните в темата са за 31.12.2002г или по - рано.

Темата съдържа таблица с проекти за инвестиции на ЕБВР в България. (2,5 страници).

В темата са посочени 5 източника на литература (5 websites).


Търси за: инвестиции | приватизация | емисия облигации лева

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker