Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


 „Проф. д-р Асен Златаров”- гр. Бургас

Факултет по обществени науки

 

 

 

 

РЕФЕРАТ

 

на тема:

 

 

Същност на лизинга и лизинговата схема за покупка на автомобили на фирма „Нов дом - Симеонов” ООД

 

 

Бургас

2008


СЪДЪРЖАНИЕ

 

 

Увод. - 3 -

 

1. Същност на лизинга. - 3 -

2. История на лизинга. - 4 -

3. Предимства на лизинга. - 5 -

4. Условия на лизинга за автомобили. - 6 -

 

Извод. - 10 -

Източници на информация. - 10 -


Увод

 

Настоящият план разглежда същността на една от техниките на финансиране – лизингът и възможността на търговската верига мебелни салони НОВ ДОМ - СИМЕОНОВ да подпомогне своята дейност и да закупи 3 лекотоварни автомобила чрез нейното използване. Изборът на фирмата към този начин на закупуване е основан на повечето предимства, които лизингът предлага в сравнение с другите техники за финансиране. Това е най-прекият път за придобиване на необходимото оборудване без необходимостта от инвестиране наведнъж на крупни парични средства, нужни за неговото закупуване.

 Основната мисия на търговската верига НОВ ДОМ - СИМЕОНОВ е да предоставя на своите клиенти освен богата гама мебели и аксесоари с доказано качество и стил на ниски цени, но и да осигури и поддържа добро обслужване на клиентите преди и след покупката. За това, в резултат на нарастване на продажбите, фирмата е планирала закупуване на нови автомобили на лизинг, които ще послужат за извършване на безплатните транспортни услуги при покупка от мебелните салони на фирмата.

 

1. Същност на лизинга

 

Лизингът е алтернатива на потребителския банков заем, а до известна степен и на инвестиционното кредитиране. Асоциацията на европейските лизингови компании – LEASEUROPE определя лизингът като договор за наем на предприятия, стоки, оборудване и недвижимост, за ползване от лизингополучателя, които се закупуват от лизингодателят и той запазва правото си на собственост върху тях.

........................................................................

 

3. Предимства на лизинга

 

- Запазва оборотния капитал и банковите линии - лизингът позволява да се придобие необходимото оборудване без да се прибягва към оборотния капитал; вместо това, може да се използват паричните средства за закупуване на стоки и консумативи, изплащане на работни заплати, реклама и други оперативни разходи, както и за нови бизнес начинания.

- Не се налага да се плаща в аванс - да се финансира покупката на оборудването със собствени средства е все едно да се плати на служителите авансово, за всички бъдещи години, през които те ще работят. Фирмите плащат на служителите си месечно, за работата която са извършили през месеца. Лизингът дава същата възможност – да се изплаща оборудването постепенно, генерирайки приход от него.

- Бързина и удобство - лизинговата сделка може да бъде сключена за по-кратко време от традиционния банков заем, при по-опростена процедура и по-малка по обем документация.

.........................................................................

 

Днес за Европа е най-характерен автомобилният лизинг. Той е предпочитан начин за закупуване на леки, лекотоварни и тежкотоварни автомобили. Според статистиките 50 % от общия обем на закупените имущества на европейския лизингов пазар се падат на автомобилите, а останалите 50 % се падат на производственото оборудване, техники, компютри и др. Високата популярност на лизинга на автомобили в Западна Европа, а и у нас, се обяснява с факта, че автомобилните компании са принудени да търсят алтернативни пътища за реализация на своите продукти, а лизингът е една от най-ефективните форми.

 

Източници на информация

 

1. www.leasing.ibtbg.com

2. www.prolease.bg

3. www.infokredit.net

4. www.novdombg.com

 

Темата е разработена 2008 г.

Съдържа множество таблици.

Най – новата информация е от 2008 г.

 

Ключови думи:

лизинг, лизингодател, автомобилен лизинг, техники за финансиране, условия на лизинга, лизингополучател, оборотен капитал, финансов анализ


Търси за: лизинг | лизингодател | техники финансиране | условия лизинга | лизингополучател | оборотен капитал | финансов анализ

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker